Kindergeld wniosek załącznik dziecko
Pierwsza część ogólna część część wniosku.. Nr zasiłku rodzinnegoKindergeld-Nr.. Kancelaria zrezygnowała z publikowania na własnej stronie internetowej Kindergeld.website i ziajski.com formularzy / wniosków na zasiłek rodzinny, gdyż doświadczenie kancelarii w tym zakresie wskazuje, że wypełnianie formularzy sprawia klientom problemy; Dlatego też formularze są przesyłane klientom po zleceniu Kancelarii sprawy zasiłku .Do wniosku załączyć należy załącznik „KIND" - ile dzieci, tyle załączników.. Nie jestem prawnikiem, ani doradca podatkowym, ale zdaje sobie sprawę jak trudno jest osobom, które dopiero niedawno zamieszkały w Niemczech (lub przebywają w Polsce z dziećmi) wypełniać wszelkie urzędowe pisma.Wniosek o Kindergeld na dzieci mieszkające w Polsce Załącznik dziecko Załącznik dziecko mieszkające w Polsce Zaświadczenie ze szkoły (po niemiecku) Formularz do powiadamiania o zmianach (po niemiecku) Wniosek o zapłatę wstecznego Kindergeld.. Pobieram już zasiłek rodzinny na następujące dzieciZAŚWIADCZENIE O NAUCE W SZKOLE LUB NA UCZELNI WYŻSZEJ - dotyczy tylko dzieci powyżej 16 roku życia i musi być potwierdzone pieczątką szkoły.. Przy pierwszym wniosku dołączyć wymagane dokumenty (akt urodzenia lub zaświadczenie o urodzeniu, postanowienie o przysposobieniu).. Unikniemy w ten sposób konieczności ich dosyłania i skrócimy czas oczekiwania na wypłaty.Startseite - Bundesagentur für ArbeitZaświadczenie o ukończeniu pierwszego wykształcenia i pracy na formularzu z Familienkasse - wnioskodawca wypełnia dokument i wraz z dzieckiem musi podpisać się na dokumencie - po lewej podpis wnioskodawcy, po prawej dziecka pełnoletniego, należy tam wpisać, jakie wykształcenie zostało uzyskane lub kiedy zostanie uzyskane (tytuł naukowy lub nazwa zawodu w przypadku kształcenia zawodowego), i dodatkowo okres pracy, jeżeli dziecko pracowało - nazwa i adres pracodawcy, ilość .Formularze / wnioski na zasiłek rodzinny..

Załącznik dziecko (Anlage Kind).

W tym punkcie należy podać dane osobiste osoby składającej wniosek: Name (nazwisko), Vorname (imię), ewentualnie wcześniejsze nazwiska (ggf.Najważniejsze dwa dokumenty to: Wniosek o zasiłek rodzinny (KG1) i Załącznik dziecko do wniosku o zasiłek rodzinny (KG1-AnK).. Nr zasiłku rodzinnego.. Kindergeld-Nr.Zawsze należy wypełniać formularz zgłoszeniowy („Kindergeldantrag KG1") i zawsze konieczne jest wypełnienie „Anlage Kind" dla każdego dziecka (dzieci) oddzielnie.. DANE DZIECKA Imi ę Data urodzenia Nazwisko, je śli inne ni ż wnioskodawcy Adres w Polsce ( kod pocztowy, miasto, ulica, numer domu i mieszkania) taki sam, jak wnioskodawcy inny:Druga część stanowi tzw.. Nadto także samo dziecko może zwrócić się do Familienkasse o przyznanie świadczenia.Załącznik dziecko Bitte beachten Sie die Hinweise zum Antrag auf do wniosku o zasiłek rodzinny z …………………….. Dokumenty potrzebne do ubiegania się o zasiłek rodzinny Kindergeld • unijny akt małżeństwa i unijny akt urodzenia dzieci w przypadku jeśli są to dzieci z małżeństwa.- Oficjalny wniosek o Kindergeld- załącznik: Dzieci (wypełniony przez Ciebie i podpisany z aktualna data) - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania (wypełnione przez Twój Urząd meldunkowy w Polsce i podstemplowane)Załącznik zagranica należy złożyć dodatkowo do wniosku o niemiecki zasiłek rodzinny, jeśli co najmniej jeden rodzic lub dziecko mieszka lub prowadzi działalność zarobkową zagranicą lub pobierane są zagraniczne świadczenia.rt..

Nazwisko i imię osoby składającej wniosek.

Tych załączników musi być tyle, ile jest dzieci na utrzymaniu, czyli np. jeżeli jest trójka dzieci, na które wnioskujemy o Kindergeld, powinien ten załącznik być 3 razy wydrukowany i 3 razy podpisany przez wnioskodawcę.Jeśli podczas rozwodu sąd przyznał takie samo prawo do opieki obydwojgu rodzicom, to każdy z nich ma prawo ubiegać się o zasiłek rodzinny Kindergeld.. (Taki wniosek składamy w Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit) Do złożenia wniosku potrzebujecie: - Kopie aktu urodzenia (jeśli dziecko urodzone jest w Niemczech w urzędzie dostaniecie 3 wersje Aktu urodzenia.. W sytuacji gdy wniosek złoży zarówno matka, jak i ojciec dziecka, niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse) może wydać decyzję, w której każdy z nich będzie otrzymywać .Wniosek o Kindergeld możemy złożyć w formie pisemnej..

Urząd prześle kompletny wniosek do uzupełnienia.

883/2004) Załącznik zagranica dla rencistów lub sierot z siedzibą zagranicą należy zastosować tylko wtedy, jeśli nie .Załącznik do wniosku o Kindergeld Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom proszę tylko o: - podpisanie się (tylko wnioskodawca) w miejscu - wypełnienie i podbicie ostatniej strony (Bescheinigung des Arbeitgebers) przez pracodawcę rodzica pracującego w Niemczech dokument nie może być starszy niż 1 miesiąc 4.Lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o Kindergeld, jest dość długa i uzależniona od formy zatrudnienia opiekuna dziecka.. Ten, który ja podaje może służyć jedynie jako doraźna pomoc w wypełnieniu właściwego wniosku.. po urodzeniu.. Załącznik zagranica.Dla każdego dziecka, na które wnioskowany jest od nowa zasiłek rodzinny, należy złożyć wypełniony odrębny „Załącznik dziecko".. Ponadto, jeżeli jedno z rodziców i/ lub dzieci mieszka za granicą (nie w Niemczech), należy również wypełnić zagraniczny załącznik (zwany „Anlage Ausland").Kopia aktu urodzenia dziecka / dzieci (unijnego lub polskiego przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego), zaświadczenie o zameldowaniu wszystkich członków rodziny wydane przez miejscowy Urząd Miasta lub Gminy..

Do tego potrzebujemy poniżej zamieszczone załączniki.

Nazwisko i imię osoby składającej wniosek.. 16.- Załącznik do wniosku - Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom - podpis wnioskodawcy (rodzica opiekującego się dziećmi) na 3 stronie w miejscu oznaczonym X - Załącznik do wniosku - Wypełnienie i podbicie ostatniej 4 strony (Bescheinigung des Arbeitgebers) przez pracodawcę rodzica pracującego w Niemczech .Na dwa miesiące przed osiemnastymi urodzinami naszego dziecka możemy spodziewać się korespondencji ze strony Familienkasse.. Zaświadczenie o zameldowaniu musi być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.1 pomagamyw.de ROZLICZENIE KINDERGELD Ankieta Potwierdzenie konta do zwrotu i ostatnia strona wniosku Załącznik do wniosku - Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom Załącznik do wniosku - Bescheinigung des Arbeitgebers Zaświadczenie o nauce dziecka Oświadczenie o sytuacji dziecka powyżej 18stego roku życia Zaświadczenie dotyczące składu rodziny Zaświadczenie o .Załącznik zagranica do wniosku o niemiecki zasiłek rodzinny na dziecko z …………………….. Można go pobrać tutaj..Komentarze

Brak komentarzy.