Faktura za usługę wykonana w niemczech
Miejscem opodatkowania jest zatem miejsce, gdzie siedzibę posiada usługobiorca.. Z uwagi na fakt, iż usługa jest świadczona na rzecz podatnika z Niemiec, to on jako usługobiorca bierze na siebie obowiązek rozliczenia podatku należnego.. Wykonywanie usług budowlanych w Niemczech może prowadzić do obowiązku rejestracji VAT w Niemczech.. W przypadku świadczenia usług, dla których zastosowanie ma art. 28 b. ustawy o VAT, ważne jest również dodanie odpowiednich treści w dalszej części faktury.. W przypadku świadczenia większości usług na rzecz kontrahentów z UE (których miejscem świadczenia jest kraj nabywcy) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi lub otrzymania całości lub części zapłaty (gdy zapłatę tę otrzymano przed wykonaniem usługi).Spółka wystawiała faktury ze stawką podstawową 23% w przypadku usług wykonywanych w Polsce, zaś w przypadku usług świadczonych w Czechach, czy w Niemczech wystawione faktury nie zawierały polskiego podatku VAT.. Faktura taka - co zrozumiałe - nie zawiera wyodrębnienia kwot netto i brutto, stawki podatku ani kwoty podatku.. Faktura oczywiście będzie wystawiona w euro.. Na fakturze pojawia się dodatkowy opis Odwrotne obciążenie.Tak.. Jestem podatnikiem VAT i prowadzę książkę przychodów i rozchodów.. Na udokumentowanie tych usług wstawił polskie faktury z ..

Wykonałem usługę budowlaną w Niemczech.

Nie znam szczegółów niemiecki przepisów.. W tym przypadku za miejsce świadczenia usługi i jej wykonywania należy uznać Niemcy.. 1 pkt 4 ustawy o VAT (zob.. Powinna się na niej natomiast znaleźć adnotacja "odwrotne obciążenie", informująca o tym, że do rozliczenia VAT zobowiązana jest firma .Prace budowlane wykonywane w centrum handlowym mieszczącym się w Estonii, są usługami świadczonymi poza terytorium kraju.. W powyższym przypadku polski przedsiębiorca nie ma obowiązku rejestrowania się w Niemczech dla celów tamtejszego podatku VAT, ponieważ obowiązek podatkowy przejmuje usługobiorca.Na fakturze pojawia się dodatkowy opis Odwrotne obciążenie.. W efekcie nie podlegają w Polsce opodatkowaniu nawet wówczas, gdy jedna polska firma wykonuje je jako podwykonawca na rzecz innej polskiej firmy - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29.03.2018 r. nr Dyrektor Krajowej .Zgodnie z jego treścią miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust.. Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług a dane na fakturze sprzedażyOtóż nie tylko faktury w obrocie krajowym, lecz również te wystawiane kontrahentom z krajów członkowskich UE lub z państw trzecich muszą zawierać pewne obowiązkowe dane (jak np. numer kolejny faktury, data wykonania usługi lub dostarczenia towaru, data wystawienia dokumentu), aby zostały zaakceptowane przez urząd skarbowy.Prowadzę działalność gospodarczą zarejestrowana w Polsce..

Jeśli tak, to co musi zawierać faktura i jaki będzie podatek VAT?

art. 2 pkt 9 ustawy .Wykonywane przez polskich podatników dostawy towarów oraz świadczenie usług poza terytorium Polski (a więc również roboty budowlane wykonywane za granicą), w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT na podstawie art. 86 ust.. Na fakturze nie powinna być wykazana stawka VAT - czynność nie podlega opodatkowaniu w Polsce.Rejestracja VAT w Niemczech.. Świadczenie usług definiowane jest tutaj jako każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, prawnej bądź jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które nie polega na dostawie towarów.Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - obowiązek podatkowy.. Konsekwencją tego jest konieczność składania deklaracji podatkowych VAT w Niemczech oraz wystawiania faktur z niemieckim VAT.Faktura zawierająca takie określenie oznacza, że państwem właściwym dla rozliczenia VAT z tytułu wykonanej usługi renowacji będzie odpowiednio Francja lub Holandia (por. interpretację .Dzień dobry,proszę o informację, jak należy wystawić fakturę dla kontrahenta niemieckiego za usługę wykonanie światłowodów na terenie Niemiec (czy faktura jest z VAT czy bez)..

Czy mogę wystawić fakturę dla osoby prywatnej (obywatel Niemiec) za usługę budowlaną wykonaną dla niego w Niemczech?

Czy ten podatek VAT rozliczam w Polsce, czy w Niemczech i w jakiej .Świadcząc usługi na rzecz firm niemieckich - stosujemy zasadę odwróconego obciążenia.. 8 pkt 1 ustawy, są wykazywane w deklaracjach VAT-7/VAT-7K w poz.Świadczenie usług.. - stawka VAT stosowana w przypadku świadczenia usług poza terytorium kraju.. W razie świadczenia usług budowlanych za granicą na rzecz przedsiębiorcy - wystawia się tzw. „faktury NP." 3.Rejestry i deklaracjeW II kwartale 2019 r. wykonał kilka usług budowlanych na rzecz firm niemieckich na nieruchomościach położonych w Niemczech.. W tym przypadku, spółka stała na stanowisku, że zgodnie z art. 28e ustawy o VAT miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości, stąd też obowiązek podatkowy przenoszony był na nabywcę.Ponieważ usługa budowlana wykonana została na nieruchomości położonej w Niemczech, miejscem jej opodatkowania jest miejsce położenia nieruchomości, czyli Niemcy.. Na fakturze tej nie wskazuje się stawki ani kwoty podatku.. Jaką fakturę należy wystawić za usługi budowlane wykonane w Unii Europejskiej i jak ją opodatkować?. Pozdrawiam,MirkaZgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnicy są zobowiązani do wystawienia faktury dokumentującej dokonaną sprzedaż towaru lub usługi..

W konsekwencji w opisanej sytuacji zatem polski podwykonawca usługi budowlanej za wykonaną usługę na nieruchomości powinien wystawić fakturę uproszczoną.

Przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust.. Natomiast w przypadku świadczenia usług na rzecz osób prywatnych (konsumentów) - wystawiamy fakturę z polskim VAT i opodatkowujemy świadczenie usług w Polsce.W takiej sytuacji usługa ta jest opodatkowana w Niemczech.. Być może będzie musiał potrącić podatek z wypłaty (tzw. podatek u źródła), jeśli nie otrzyma wcześniej certyfikatu rezydencji.Określając miejsce opodatkowania usług budowlanych wykonywanych za granicą należy odnieść się do art. 28e ustawy o VAT:.. Kilka pytan Witam serdecznie, 1.. Biuro Rachunkowe - dedykowana księgowa Art. 28e ustawy o VAT: Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, (…) usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku .W związku z wykonaniem usługi transportu towarów na rzecz kontrahenta z Niemiec, firma świadcząca usługę powinna wystawić fakturę.. Bardzo proszę o informację z jaką stawka VAT mam wystawić fakturę, co mam być zapisane w fakturze i czy oprócz wystawionej faktury mam jeszcze .Temat: faktury usługowe na Niemcy Krzysztof W.: Elżbieta Golińska: Dla osoby prywatnej jest już trochę trudniej - trzeba się zarejestrować do VATu w Niemczech (chyba, że skorzystasz ze zwolnienia podmiotowego) i wtedy wystawiasz faktury z niemiecką stawką, a w Polsce ich nie wykazujesz w deklaracji VAT.Temat: Faktura za wykonana usluge w Niemczech.. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust.. Konieczne jest podanie numeru VAT UE odbiorcy z przedrostkiem kraju, w którym jest on podatnikiem (np. DE dla Niemiec).. Jesteśmy dla tego kontrahenta podwykonawcami.. Czy w związku z tym, w niektórych sytuacjach, podatnik powinien wystawić fakturę za usługę, której nie wykonał?Transakcję świadczenia usługi dla kontrahenta zagranicznego z UE polski podatnik (będący czynnym podatnikiem VAT) winien ująć w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K w rozliczeniu za miesiąc, w którym ta usługa została wykonana lub minął okres rozliczeniowy (w przypadku usług świadczonych cyklicznie, np. co miesiąc).Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą jestem podatnikiem VAT, pracowałem na budowie w Niemczech i za wykonane usługi muszę wystawić fakturę dla niemieckiego kontrahenta..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt