Wypowiedzenia złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania
Część 1. a) Pisząc do dziewczyny, zataił prawdę.. Oglądając film, wybuchała śmiechem.. d) Napisawszy list, poszedłem na pocztę.Podane wypowiedzenie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania przekształć na zdanie pojedyncze.. Wnosili ciężkie zakupy.3.. 4.Wracałem ze szkoły.. Męczysz wzrok, patrząc z bliska w telewizor.Napisawszy do brata list, pobiegłem z nim na pocztę.. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie.Dobrym testem jest zawsze zamiana zdania z imiesłowowym równoważnikiem na zwykłe zdanie złożone z dwoma orzeczeniami czasownikowymi: Cierpienie ofiary przenosi się na innych, czyniąc ich współcierpiącymi = Cierpienie ofiary przenosi się na innych i tym samym (jednocześnie) czyni ich współcierpiącymi .Zaznacz wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. Usiadłam w fotelu.. Żeby przekształcić zdanie złożone: „Słuchał jej opowieści i nie mógł w nie uwierzyć" w konstrukcję składniową z imiesłowowym równoważnikiem zdania, zastosujesz: A. imiesłów przymiotnikowy czynny B. imiesłów przymiotnikowy bierny C. imiesłów przysłówkowy współczesny D. imiesłów przysłówkowy uprzedni Przekształcasz zadania na imiesłowowe równoważniki zdania.. Zdanie bez imiesłowowego równoważnika zdania będzie brzmiało tak: Kiedy robiła kotlety, zapukał do drzwi.Konstrukcja z imiesłowowym równoważnikiem zdania Czasami jako wypowiedzenie składowe pojawia się tzw. imiesłowowy równoważnik zdania, czyli takie wypowiedzenie, w którym rolę orzeczenia odgrywa imiesłów przysłówkowy (współczesny lub uprzedni).Wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania..

... Wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania.

Wyznaczamy wskaźniki zespolenia (powiązania między zdaniami) i określamy zdanie główne.. Henryk zdał egzaminy, ponieważ uczył się systematycznie i wytrwale.. 2.równoważniki zdań występują także w wypowiedzeniach złożonych, a funkcję tę najczęściej pełnią imiesłowy przysłówkowe.. Uprasowawszy koszulę, poszedł na mecz.. Uciekł, nie oglądając się za siebie.. Przyszedłszy do szkoły, rozebrał się szybko w szatni.. (przysłówkowy uprzedni) * * * Konieczność tożsamości podmiotów (ten sam podmiot) Zachowanie relacji czasownika - między czynnością zdania głównego, a imiesłowowym równoważnikiem zdania: zasada jednoczesności czynności (w tym samym czasie, np.NIE możemy użyć zdania z imiesłowowym równoważnikiem albo musimy przekształcić je w taki sposób, by w obu wypowiedzeniach składowych był ten sam wykonawca.. b) Dokończ zdanie.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Należy pamiętać, że takie wypowiedzenie trzeba oddzielić przecinkiem.. Zdania wielokrotnie złożone.Zamień podane pary zdań pojedynczych w zdanie złożone z imiesłowowym równoważnikiem.. Nazwa i insygnia orderu symbolizują, nawiązując do wyprawy Jazona do Kolchidy, rycerskie dążenie do osiągnięcia wysokich celów.W wypowiedzeniu złożonym imiesłowowy równoważnik zdania ma zawsze pozycję podrzędną..

Tworzysz wypowiedzenia złożone z imiesłowowymi równoważnikami zdania.6.

Przepis powyższy dotyczy także wypowiedzeń złożonych podrzędnie z imiesłowowym równoważnikiem zdania (imiesłowy zakończone na -ąc, -wszy, -łszy rozwinięte dodatkowymi określeniami).. B. czynności, która odbyła się wcześniej.Spójrzmy jeszcze na przykład wypowiedzenia wielokrotnie złożonego, które zawiera również imiesłowowe równoważniki zdań: Moi rodzice pojechali do miasta, wstąpili do kilku sklepów, chcąc zrobić małe zakupy, i zjedli obiad w restauracji, jaką polecił im znajomy, którego niedawno poznali , będąc na wczasach w Kołobrzegu.Przekształć wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania na wypowiedzenia złożone podrzędne.. Eduelo.pl używa w celach reklamowych plików cookies, które mogą być umieszczane również przez współpracujące z nami firmy zewnętrzne.. W każdym zdaniu wielokrotnie złożonym pojawia się jedno samodzielne zdanie, do którego odnosi się treść pozostałych.Układasz poprawnie wypowiedzenia złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. Imiesłowowy równowanik zdania to równoważnik zdania z imiesłowem przysłówkowym oraz wyrazami określającymi ten imiesłów.Czwarta część cyklu poświęconego zdaniom złożonym (zdania współrzędne, zdania podrzędne, imiesłowowy równoważnik zdania, zdania wielokrotnie złożone).Muzyka .imiesłowowy równoważnik zdania od zdania nadrzędnego oddziela się zawsze przecinkiem (przykłady podane powyżej- przecinek na czerwono)..

Rozpoznajesz imiesłowowe różnoważniki zdania.

Przeczytawszy gazetę, wyszedł z domu.Wypowiedzenia wielokrotnie złożone - analiza (wykresy zdań - zdania podrzędne, zdania współrzędne, imiesłowowy równoważnik zdania).. KROK 2.. Rozumiesz, czym jest wypowiedzenie złożone.. Oto przykłady zdań złożonych podrzędnie z imiesłowowym równoważnikiem zdania: Idąc do szkoły, zgubiłam plecak.Dwa zdania lub równoważniki zdań, które łączą się ze sobą za pomocą spójników, zaimków lub przecinków, tworzą wypowiedzenie złożone.. Zaczęłam czytać książkę.. Rozpoznajesz imiesłowy.. b) Po rozpoczęciu rajdu uczestnicy ruszyli w trasę.. Odczytujemy je jako złożony komunikat, w którym treści pojedynczych zdań mogą się uzupełniać, łączyć ze sobą, a nawet sobie przeciwstawiać.Przekształć każde z podanych wypowiedzeń pojedynczych: - w wypowiedzenie podrzędnie złożone okolicznikowe, - w wypowiedzenie podrzędnie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania, - w wypowiedzenie współrzędnie złożone.. Kasia skończyła pisać wypracowanie.. W połączeniu z drugim zdaniem składowym tworzą wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. c) Spotkawszy się z koleżankami, poszła po zakupy..

Przeczytaj.Zamień zdania na wypowiedzenia złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania.

( więcej niż 1) answer choices Tematyka ostatnich lekcji geografii dotyczyła astronomii.Jest to wypowiedzenie wielokrotnie złożone, które składa się z czterech zdań składowych.. Prasując koszulę, oglądał mecz.. Imiesłów występujący w tym zdaniu informuje o A. jednoczesnym odbywaniu się obu czynności.. Rodzice zmęczyli się.. Uśmiechnęła się zadowolona.. Spotkałem Karola.. 2 Gdy wróciłam z Indii, napisałam ciekawy reportaż.. Na wykresie imiesłowowy równoważnik zdania zawsze umieścimy „na dole", ponieważPrzykłady wypowiedzeń z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. rating ( 67 % score) - 13 votes O rodzajach imiesłowów był już wcześniej osobny wpis, dziś będzie o tym, jak imiesłowy zachowują się w zdaniu.W wypowiedzeniach złożonych najczęściej jako równoważniki zdań występują konstrukcje z imiesłowami przysłówkowymi (współczesnym i uprzednim) : Siedział przy stole, czytając gazetę.. wypowiedzenie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania Kacper i Igor zmęczyli się, kiedy wchodzili na Giewont.. DziękujęPodkreśl te wypowiedzenia, których nie można przekształcić na zdanie z imiesłowowym równoważnikiem zdania: 1.. Imiesłowowe równoważniki zdania zawsze oddzielamy przecinkiem od zdania składowego.wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania Pierwsza część tego wypowiedzenia, to imiesłowowy równoważnik zdania (ponieważ zamiast orzeczenia, znajduje się tam imiesłów przysłówkowy).. a) Kasia usmażyła omlet i natychmiast go zjadła b) Mama zrobiła porządki i słuchała ulubionej audycji c) Mama zrobiła porządki i zaczęła słuchać ulubionej audycji d) Zapukał do drzwi, po czym wszedł do środka PS.a) Z ostatniego akapitu tekstu wypisz wypowiedzenie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania..Komentarze

Brak komentarzy.