Formularz reklamacji towaru doc
Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.. towar objęty zamówieniem nr Przed wysłaniem wadliwego towaru konieczne jest wypełnienie formularza reklamacyjnego i załączenie go do przesyłki.Reklamacja towaru.. Internetowej lub na metce numer paragonu/faktury lub.. Klient ma prawo reklamować zakupiony towar w trakcie trwania gwarancji i pod warunkiem, że uszkodzone lub zużyte części zostały 2.. Pomoże nam to w bezproblemowym i Odstępuję od umowy w terminie do 30 dni od otrzymania przesyłki i potwierdzam, że zwracany towar jest nowy, nieużywany, łącznie z metkami i.Formularz zwrotu I reklamacji.. Proszę o rozpatrzenie reklamacji następującego towaru: Nazwa towaruFORMULARZ REKLAMACYJNY.. Dane Sprzedawcy: Capital expert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z danych może znacznie utrudnić i opóźnić rozpatrzenie reklamacji.. kontaktowy: 42 650 54 39.. Niniejszym zawiadamiam, że kupiony przeze mnie w dniu.. Formularz reklamacji.. Wada polega na … Wada została stwierdzona w dniu ….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądamZałącznik nr 2 Wzór formularza reklamacyjnego.. Oczekiwania kupującego co do sposobu załatwienia reklamacji: naprawa towaru*, wymiana towaru na nowy*, zwrot pieniędzy na rachunek bankowy kupującego*.data FORMULARZ REKLAMACJI Dane kupującego Imię i nazwisko Adres Numer telefonu Szczegóły transakcji Forma płatności, z której zakupiono produkt: Pobranie, przedpłata na konto bankowe, gotówka przy odbiorze) Numer konta bankowego: Data zakupu: (Data..

Formularz reklamacji towaru.

ustawy Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z.. Adres do wysyłki: Dane produktu / powód reklamacji: Produkt: Data zakupu.. jawna ul. Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wrocław adres e-mail: tel.. (formularz ten należy wypełnić w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji towaru).Formularz reklamacji towaru.. Brak zawiadomienia Klienta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako.Informacja w sprawie reklamacji może być przesłana na adres e-mail?. (prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza w miejscach wykropkowanych).SMILA Piotr Kościuczyk, Ewa Kościuczyk Žielonogórska 12.. Data stwierdzenia wady produktu: Numer zamówienia: imię kod pocztowy.. Formularz reklamacyjny.. Nr zamówienia.. Adresat: Red Bird („Dział Reklamacji") Adres do reklamacji: ul. Franciszka Plocka 7, 94-106 Łódź e-mail kontaktowy: [email protected] tel.. Miejscowość i data.Klient ma prawo reklamować zakupiony towar na podstawie niezgodności towaru z umową - jeżeli jest konsumentem w rozumieniu art.. Inny powód reklamacji: Z uwagi na powyższe żądam: nieodpłatna naprawa - usunięcie wady obniżenie ceny towaru o kwotę : wymiana towaru na nowy Odstępuję od umowy i.E-maili.. j. z siedzibą w Zabierzowie ul. Krakowska 221-223 32-080 Zabierzów.. Data zgłoszenia: … KROK 1 Podaj swoje dane kontaktowe: Nazwa KROK 5 Podaj wnioskowany sposób rozwiązania reklamacji: ⃝ Dosłanie brakujących ilości ⃝ Wymiana towaru na właściwy.Formularz do reklamacji, zwrotu lub wymiany towaru..

Formularz reklamacji.

Dane Zamawiającego: Nazwisko i Imię.. Formularz reklamacji towaru.. Uwagi Klienta dotyczące reklamowanego towaruFormularz Reklamacji *niepotrzebne skreślić.. FORMULARZ REKLAMACJI.Formularz reklamacji / zwrotu towaru Phoenix Contact Sp.. Zwrot towaru możliwy jest tylko w oryginalnych i nie otwieranych opakowaniach (nie dotyczy reklamacji).Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.. Opis niezgodności towaru z umowąže znane mi są warunki zwrotu i reklamacji towaru okrešlone.. Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy.. Sprzedawca może wykorzystać poniższe dane do kontaktu z Klientem celem.Nazwa towaru oraz symbol podany na stronie.. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji Towaru.FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU (formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku zamiaru reklamacji towaru).. Nazwa towaru: data zakupu: cena brutto: numer faktury/paragonu: IMI I nazwisko reklamujcego: adres zamieszkania.Dokument zwrotu/reklamacji towaru.. Regulaminie Sklepu.. miejscowość, data Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Marta Łozińska Sp.. W przypadku reklamacji towaru Bosch lub VALEO niezbędne jest wypełnienie zgłoszenia dostawcy.. Nr dokumentu sprzedażyNr zamówienia: Data nabycia towaru: REKLAMACJA..

Ilość reklamowanego towaru: szt.

* Uzupełnij proszę czytelnie Twoje dane kontaktowe.. Przyjmujący reklamację Imię i Nazwisko/Filia/Oddział.. TAK* NIE* Reklamowane produkty(nazwa, ilość, koszt) Obniżenie ceny Towary(w przypadku braku możliwości realizacji reklamacji przez wymianę na nowy).FORMULARZ REKLAMACJI - wymiana towaru.. Reklamacja - Sklepzoslonami.pl.FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku reklamacji towaru).. Reklamujący niniejszym oświadcza, że posiada świadomość iż podanie przez niego danych określonych w niniejszym formularzu jest dobrowolne lecz niezbędne do prawidłowego zrealizowania procesu.FORMULARZ REKLAMACJI.. REKLAMACJE: wszystkie pozycje w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta.. UWAGA: W obu przypadkach prosimy o przysłanie z towarem wypełnionego niniejszego formularza zwrotu i reklamacji, podpisanej faktury, gwarancji wraz z.Formularz reklamacji towaru.. Pracownia Projektowa ARCHIPELAG A. Wójciak, R. Wójciak sp.. Rreklamacja towaru BOSCH wymaga również załączenia dowodu sprzedaży dla klienta ostatecznego!Formularz reklamacji towaru.. 71-084 Szczecin.. Xodo Document - formularz+reklamacji 175 wyświetleń ,1 stron.Jeśli towar nie może być wymieniony, proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy ( zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta ) Nazwa towaru Ilość Cena brutto Przyczyna reklamacji..

Nazwa towaru.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt