Wystawienie faktury duplikat
Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia.. ( 1 )Wystawienie duplikatu faktury z powodu zaginięcia faktury pierwotnej będzie stanowił podstawę do zaksięgowania.. Takiego duplikatu faktury nie księgujesz, nie rozliczasz na jego podstawie podatków, wystarczy, że go podepniesz pod pierwotnie wystawioną fakturę, albo zapiszesz w .Według przepisów prawa, a dokładniej wg art. 106l ustawy o VAT, możliwe jest wystawienie duplikatu faktury, jeżeli pierwotna faktura ulegnie zniszczeniu lub zaginie.Sprzedawca lub upoważniona przez niego inna osoba może wystawić fakturę ponownie - duplikat.. W przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie, zgodnie z artykułem 106l ustawy o VAT podatnik lub upoważniona przez niego osoba trzecia wystawia ponownie fakturę na wniosek nabywcy.. Może być on wystawiony na wniosek .Duplikat faktury wystawia się w przypadku, gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie.. Dane na takiej fakturze muszą być zgodnie z danymi zawartymi w kopii faktury lub faktury korygującej wystawionej pierwotnie (treści w żaden sposób nie można modyfikować.Szczegółowe kwestie dotyczące wystawiania duplikatów faktur zostały uregulowane w art. 106l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.. Drugi egzemplarz faktury znajduje się w posiadaniu nabywcy.Duplikat faktury a termin płatności Kiedy i jak wystawić duplikat faktury?.

Jak wystawić duplikat Faktury Sprzedaży?

Jeżeli klient poprosił Ciebie, jako sprzedającego o wystawienie duplikatu faktury, nie masz prawa odmówić.. Duplikat faktury może być wystawiony na podstawie faktury przekazanej do nabywcy lub za pośrednictwem programu online do wystawiania faktur, w którym mieści się baza dokumentów firmy.. W przypadku spełnienia wymogów dotyczących kwoty należności można wystawić zarówno fakturę uproszczoną, jak i zwykłą.Zdaniem Wnioskodawcy, wystawienie duplikatu zniszczonej u nabywcy faktury elektronicznej powinno polegać na ponownym wygenerowaniu faktury ze słowem DUPLIKAT z nowym bezpiecznym podpisem elektronicznym z nowym znacznikiem czasowym oraz wysłanie jej pocztą elektroniczną do odbiorcy faktury.Duplikat może zostać wystawiony zarówno dla faktury pierwotnej, jak i faktury korygującej.. Jeżeli faktura VAT została zniszczona po jej rozliczeniu, wtedy wnioskujemy o duplikat wyłącznie w .Wystawienie duplikatu nie powoduje zatem zmian w księgowaniu, ponieważ faktura została już zaksięgowana pod określoną datą.. Zgodnie z jej treścią, kontrahent jest zobligowany do ponownego wystawienia dokumentu w ściśle określonych sytuacjach..

Do czego służy duplikat faktury?

Jak wynika zatem z powyższego przepisu w przypadku zniszczenia bądź zaginięcia faktury podatnik ma obowiązek wystawienia duplikatu faktury.Czasem zdarza się sytuacja, w której faktura VAT przesłana przez kontrahenta zostanie zagubiona lub ulegnie zniszczeniu.. Po pierwsze, odpowiedź ta została udzielona w dniu 27 grudnia 2018 r., czyli w okresie, gdy nie obowiązywały szczególne przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji VAT.Jesteś sprzedającym - wystawiłeś duplikat faktury klientowi.. W takim wypadku w celu uzupełnienia dokumentacji księgowej należy wystąpić do firmy z wnioskiem o wystawienie duplikatu faktury.. Kategoria Sposoby wystawiania dokumentów; Utworzony 15/12/2017; Należy otworzyć fakturę na liście Faktur Sprzedaży, a następnie wybrać wydruk Duplikat: Czy ten artykuł był pomocny?. Kopia duplikatu powinna być dodatkowo zachowana w dokumentach sprzedawcy.Ustawa o VAT pozwala na wystawienie duplikatu faktury, jeśli oryginalny dokument zostanie zniszczony albo zagubi się.. Jeśli jednak na podstawie odrębnych przepisów nabywca wystawia faktury, to wówczas nabywca wystawia również duplikaty faktur..

Ustawodawca określa dwa przypadki, kiedy wystawiany jest duplikat faktury.

106l ust.. Pierwsza z nich dotyczy wystawienia duplikatu na podstawie danych zawartych w dokumencie, którym dysponuje nabywca usługi bądź towaru.Wniosek o wystawienie duplikatu faktury należy złożyć na podstawie informacji, które znajdują się w dokumencie posiadanym przez podatnika.. Nie ma też potrzeby składania go w formie pisemnej — wystarczy prośba ustna.Duplikat faktury uproszczonej.. Pojawiający się obowiązek podatku VAT będzie również tożsamy z datą wystawienia duplikatu.Przedsiębiorca ma prawo do wystawienia duplikatu faktury, jeśli otrzyma informacje o zniszczeniu bądź zagubieniu faktury potwierdzającej transakcję.. Gdy założymy, że FV nie dotarła do nabywcy z powodu zaginięcia, wtedy to duplikat będzie rozliczany tak jak FV pierwotna.. Zazwyczaj dokument taki wystawia sprzedawca towarów lub usług na wniosek nabywcy.. 1 ustawy o VAT wspomniane są dwie okoliczności, w których należy wystawić duplikat faktury VAT: mowa o przypadkach zaginięcia lub zniszczenia dokumentu.. Duplikat faktury według regulacji ustawy o VAT jest fakturą, co oznacza, że ma moc prawną równą fakturze pierwotnej..

Musi zawierać dane z faktury pierwotnej oraz datę wystawienia i napis „DUPLIKAT".

Można go wystawić w sytuacji zaginięcia faktury pierwotnej bądź jej zniszczenia.Wynika z niego, że jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, to fakturę (tu: duplikat) podatnik powinien wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.Dane na duplikacie faktury powinny być tożsame z oryginałem faktury, z wyjątkiem daty wystawienia i dopisku „duplikat".Jak wystawić duplikat Faktury Sprzedaży?. Duplikat faktury wystawia się także wtedy, jeśli pierwotny dokument nie dotrze do nabywcy.Duplikat faktury w większości przypadków wystawia sprzedawca towarów lub usług na wniosek nabywcy, jeżeli faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie.. Nie istnieje natomiast taki obowiązek, gdy faktura jest już sporządzona, a jedynie zostaje po raz kolejny przesłana do nabywcy.Dane na duplikacie faktury powinny być tożsame z oryginałem faktury, z wyjątkiem daty wystawienia i dopisku „duplikat".".. Należy sporządzić notę, która wyjaśnia brak dokumentu i zachować ją w dokumentacji firmy.Faktura VAT jest podstawowym dokumentem uprawniającym do odliczenia naliczonego podatku, a także dowodem dla organów podatkowych co do zaistniałego zdarzenia gospodarczego.. Ten sam artykuł ustawy precyzuje także, kto i na czyj wniosek może wystawić duplikat.Duplikat faktury wystawiany przez podatnika.. W celu .Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia.(art.. Należy dodać, że wystawienie faktury uproszczonej jest przywilejem sprzedawcy, nie zaś obowiązkiem.. Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia.. Ustawa o VAT nie reguluje kwestii formy takiego wniosku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt