Druki urzędów skarbowych
SD-2 Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku SD-3 Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowychUpoważnienie do odbioru zaświadczenia.. Składają je tzw. zwykli podatnicy, czyli m.in. osoby zatrudnione na umowę o pracę, a także rozliczający się samodzielnie emeryci.Urząd Skarbowy w Trzebnicy; Urząd Skarbowy w Wałbrzychu; Urząd Skarbowy w Wołowie; Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich; Urząd Skarbowy w ZgorzelcuURZĄD SKARBOWY DRUKI DO POBRANIA: najświeższe informacje, zdjęcia, video o URZĄD SKARBOWY DRUKI DO POBRANIA; Urzędy chcą dokumentów.. Czytaj więcej o Formularze - inne podatki ».Druki do pobrania.. Źródło: Urząd Skarbowy Warszawa-Praga.. Źródło: Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie.. Druk PCC-3 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania .Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji przez Urząd Skarbowy: Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych: Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych:.Urząd Skarbowy; Urząd Wojewódzki; Zaświadczenia do pracy; Umowy.. Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (plik pdf 381 KB) Wniosek wydanie zaświadczenia dotyczącego spadku / darowizny / nieodpłatnego zniesienia współwłasności / zasiedzenia (plik doc 107 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu .Drugi Urząd Skarbowy Kraków; Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie; Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie; Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie; Pierwszy Urząd Skarbowy w TarnowieDrugi Urząd Skarbowy w Kielcach; Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach; Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach; Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju; Urząd Skarbowy w Jędrzejowie; Urząd Skarbowy w Kazimierzy Wielkiej; Urząd Skarbowy w Końskich; Urząd Skarbowy w Opatowie; Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim; Urząd Skarbowy w PińczowieSD Druk do pobrania Tutaj pobierzesz druki zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (darowizny i spadki)..

terytorialne urzędów skarbowych.

Paweł jest także autorem pierwszego w Polsce Kursu języka XML z 2001 roku.. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.. Dokumenty na studia; Informacje; Krajowy Rejestr Sądowy; Pełnomocnictwa; Podatki; Urząd Stanu Cywilnego; Wypowiedzenia; ZaświadczeniaWniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości.. Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas.. .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków (link otwiera dokument w nowym oknie) .xlsx (28 KB)e-Urząd Skarbowy..

Nasza baza uwzględnia rejonizację urzędów skarbowych w miejscowościach.

Wypełnij.. Pliki do pobrania.. Liczba pobrań: Liczba pobrań: 1 588.Pliki do pobrania.. Formularz informacji o dokonaniu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.. e-Urząd Skarbowy umożliwia ci załatwienie wielu spraw online - bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7.. Formularz o tłumacza w urzędzie skarbowym.doc ( 35 KB ) Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza.. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis.Urząd Skarbowy w Kraśniku; Urząd Skarbowy w Lubartowie; Urząd Skarbowy w Łęcznej; Urząd Skarbowy w Łukowie; Urząd Skarbowy w Opolu Lubelskim; .. Druki wniosków o wydanie zaświadczenia.. Formularze; Formularze urzędowe i wnioski; Prośby; Wnioski Budowlane; Wnioski dla cudzoziemców; Zgłoszenia; ZUS; Oświadczenia.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu/przychodu/należnego podatku.Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach; Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach; Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach; Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju; Urząd Skarbowy w Jędrzejowie; Urząd Skarbowy w Kazimierzy Wielkiej; Urząd Skarbowy w Końskich; Urząd Skarbowy w Opatowie; Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim; Urząd Skarbowy w PińczowieDrugi Urząd Skarbowy Kraków; Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie; Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie; Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie; Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowiewniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (plik pdf 58 KB) pismo w sprawie zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zobowiązań podatkowych F-002/I/001/17/0871 (plik pdf 235 KB)Druki i formularze..

Sprawdź sam bezpłatną wersję naszego ...Wyszukiwarka urzędów skarbowych, zasięg, rejonizacja, adresy.

Znajdź urząd skarbowy dla adresu: nazwa miejscowości: (lub fragment nazwy) kod pocztowy: województwo:urzędy skarbowe dostały od podatników prawie 16,5 mln takich druków.. Druki wniosków o wydanie zaświadczenia.. Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących.. Wniosek o zwolnienie z egzekucji składnika majątkowego zobowiązanego tj. świadczenia wychowawczego (program "Rodzina 500 Plus").pdf ( 144 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie podatku od spadków i darowizn.pdf ( 72 KB )Wniosek o wydanie kserokopii deklaracji podatkowej/dokumentu (plik PDF 451.0 KB); Oświadczenie w sprawie ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn (dla nabycia po 01.01.2007 r.) (plik PDF 324.0 KB);Formularz wypełnia organ podatkowy, podając nazwę oraz adres organu podatkowego, dane kontrolowanego (nazwę pełną/nazwisko, pierwsze imię; identyfikator podatkowy NIP lub PESEL oraz adres siedziby/zamieszkania).. Jest kilka rodzajów druku SD.. Dokument Sprzedaży; Nieruchomości; Skargi; Wnioski.. Najnowsza wersja formularza PCC-3 (5) obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. Formularz PCC-3 składają podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych.. Baza zawiera adresy, konta bankowe oraz właściwości.. W części B zawiadomienia urząd..Komentarze

Brak komentarzy.