Nfz wniosek o dofinansowanie do okularów
2) z Narodowego Funduszu Zdrowia.System wFirma.pl umożliwia prowadzanie na listę płac dofinansowania do zakupu okularów, które nie wchodzi do podstawy wymiaru składek czy naliczania podatku.. Jeśli potrzebujesz okulary, przede wszystkim musisz uzyskać zlecenie na ten przedmiot od lekarza specjalisty.. Zobacz komunikat Zlecenie na wyrób medyczny (np. cewniki, materac przeciwodleżynowy) można uzyskać od lekarza w ramach teleporady otwórz >>>Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w roku 2017 (dodatkowy termin) Termin składania wniosków: do 18 września 2017 r. Termin rozpatrywania wniosków: do 18 listopada 2017 r.Po potwierdzeniu zlecenia trzeba zgłosić się do punktu, który ma zawartą umowę z NFZ na wykonywanie okularów.. Pozostaje zatem znalezienie zakładu optycznego, który ma podpisaną umowę z NFZ i wyrobienie okularów.. 3.Oświadczenie o potrzebie noszenia okularów przez pracownika lekarz powinien wydać w trakcie badań pracowniczych.. Ten, po przeprowadzonym badaniu i w razie stwierdzenia wady wzroku, powinien wystawić nam receptę na zakup okularów z refundacją.Wniosek.. Dopłatę do okularów otrzymuje się w księgowości na podstawie faktury VAT, którą należy uzyskać od optyka..

OptykWniosek o dofinasowanie okularów.

Przy czym w przypadku dofinansowania do okularów nie ma znaczenia fakt, czy pracownik będzie musiał nosić okulary przez cały dzień, czy też tylko do pracy przy komputerze.Zaświadczenie uzyskane od lekarza okulisty w trakcie prywatnej wizyty nie będzie podstawą do uzyskania dofinansowania do okularów w pracy.. i. dane dotycz Ące pracownika 1. imi ę i nazwisko .. 2.WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZAKUPU OKULARÓW KORYGUJĄCYCH PODCZAS PRACY PRZY OBSŁUDZE MONITORA Proszę o refundację części kosztów zakupu okularów korygujących/ soczewek kontaktowych* do pracy przy obsłudze monitora.. Praktyka pokazuje, że firmy reguluję to najczęściej w regulaminie pracy.. O czym więcej Dodatki i potrącenia w systemie wFirma.plWysokość dopłaty NFZ do szkieł okularowych (nie do oprawek) zależy od wady wzroku.. Jeśli uzna on, że Twoja wada wzroku wymaga noszenia szkieł, to otrzymasz receptę na okulary , dzięki której będziesz mógł zdobyć refundację.Pacjent po uzyskanie prawa do dofinansowania powinien zwrócić się z receptą do najbliższego oddziału lub delegatury NFZ.. Podczas wizyty w dziale Przedmiotów Ortopedycznych Funduszu pacjent może uzyskać potwierdzenie prawa do refundacji.. Najczęściej o dofinansowanie może starać się raz na trzy lub pięć lat.- wniosek o dofinansowanie poniesionych kosztów na zakup okularów korygujących wzrok..

Jak uzyskać dofinansowanie z NFZ na zakup okularów.

Jeśli po przeprowadzeniu badania okaże się, że pracownik powinien nosić okulary korekcyjne, powinien dostarczyć pracodawcy zaświadczenie od lekarza.. Refundacja okularów przez pracodawcę przysługuje większości pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, w tym także praktykantom oraz stażystom.Mogą oni otrzymać całkowitą lub częściową refundację.Nie jest tu istotny staż pracy, dlatego o dopłatę może ubiegać się nawet nowy pracownik, który pracuje tylko kilka dni.Z tego poradnika dowiecie się o świadczeniach finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia przy zakupie wyrobów medycznych lub środków pomocniczych.. Patrz wyłączenia-otwórz link; Potwierdzanie zleceń w OW NFZ.. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. O REFUNDACJĘ KOSZTÓW ZAKUPU OKULARÓW KORYGUJĄCYCH WZROK PODCZAS PRACY PRZY OBSŁUDZE MONITORA EKRANOWEGO.. Okulary korygujące/ soczewki kontaktowe* zostały zakupioneDopłata do okularów z NFZ - jak dostać zwrot za okulary?. Proszę o zapoznanie się z informacją na temat zasad potwierdzania zleceń.Jeśli chcielibyśmy otrzymać dofinansowanie do okularów korekcyjnych przez zakład pracy, konieczność ich stosowania musi być potwierdzona przez okulistę.. Refundacja NFZ na Okulary dla Dorosłych.. albo .. A w szczególności: kto może się starać o dofinansowanie, jaki lekarz powinien wystawić zlecenie na produkty refundowane, jak zrealizować wniosek z refundacją NFZ.Prawo nie wskazuje też, jak często pracownik może starać się o dofinansowanie do okularów..

Skomentuj Zgłoś nadużycieRefundacja okularów korekcyjnych - jak ją uzyskać?

Aby uzyskać prawo do refundacji złóż zlecenie w oddziale NFZ.. Dofinansowanie NFZ na okulary zostało opisane w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia.. Przez monitor ekranowy należy rozumieć urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metody uzyskiwania obrazu.Ja w zeszłym roku dostałem z NFZ chyba ok. 20 zł, przy zakupie okularów za które zapłaciłem 600 zł, więc nie widzę sensu chodzić do NFZ i prosić o te dopłaty.. Możesz to zrobić:wniosek o dofinansowanie kosztÓw zakupu okularÓw koryguj Ących wzrok podczas pracy przy obsŁudze monitora ekranowego.. Zlecenie na okulary wystawi lekarz okulista.. Idź do okulisty NFZ - pierwszym warunkiem jest skierowanie się do okulisty, pracującego na NFZ.. Do dwóch szkieł.Dotąd NFZ zwracał pacjentom z wadą wzroku 4 zł za jedno szkło korekcyjne, czyli 8 zł za parę.. Informacje na temat statusu Twojego wniosku uzyskasz: pisząc na adres email: [email protected]; lub dzwoniąc pod numer: 95 7336320Dofinansowanie okularów przez pracodawcę.. Do okulisty można się zarejestrować na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu w przychodni.Dofinansowanie NFZ - ile wynosi ?. Lekarz nie może jednak wydać takiego orzeczenia podczas każdej wizyty, a jedynie w czasie badań przeprowadzonych w ramach profilaktycznych badań pracowniczych (wstępnych, okresowych lub kontrolnych).Aby starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych, należy złożyć w PCPR następujące dokumenty: wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie o wysokości dochodów,Wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawia uprawniony lekarz..

To właśnie ta instytucja odpowiada za to, jaką bonifikatę otrzymamy przy zakupie okularów.

Ich rodzicom NFZ zwróci dwa .Wniosek przesłany na adres Centrali lub innego oddziału wojewódzkiego NFZ prześlemy do wskazanego powyżej CUW w Lubuskim OW NFZ, co może wydłużyć proces rozpatrywania wniosku.. W sytuacji, gdy termin następnych badań okresowych jest odległy, a pracownikowi pogorszył się wzrok należy zwrócić się do pracodawcy o skierowanie na dodatkowe badanie okresowe.Wniosek do Prezesa NFZ o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczeń (dotyczy świadczenia gwarantowanego niewykonywanego w RP, udzielanego w innym niż RP państwie członkowskim UE/EFTA oraz w innym państwie niż państwo członkowskie)Zniżkę na zakup szkieł korekcyjnych mogą otrzymać osoby, które otrzymały receptę na okulary od okulisty, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.. Aby uzyskać dofinansowanie do okularów, należy udać się na wizytę do okulisty mającego podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.. Dla dorosłych z wadą do +/- 6,0 dioptrii będzie to 17,50 złotych za .Jeśli środki przyznane przez NFZ są niewystarczające, osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności może ubiegać się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:Aby uzyskać refundację należy dowiedzieć się o takich możliwościach u swojego przełożonego, ewentualnie w dziale BHP.. 2.Komórka organizacyjna …………………………………………………………………………………………………………………………….. O adres można zapytać lekarza okulistę, bądź sprawdzić na stronach internetowych wojewódzkich oddziałów NFZ..Komentarze

Brak komentarzy.