Wniosek o legitymacje osoby niepełnosprawnej poznań
6. Wydanie karty parkingowej dla placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych: 7.Wniosek o wydanie legitymacji musi zawierać imię i nazwisko dziecka, adres jego zamieszkania i nazwisko rodzica.. Legitymację odbiera się osobiście lub przez osobę upoważnioną.. Należy wypełnić pola od nr 2. do nr 13. dotyczące danych wnioskodawcy.. 8 Fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.. Osoby, które pobierają rentę lub emeryturę i mają legitymację osoby niepełnosprawnej, mają prawo do dwóch przejazdów w ciągu roku ze zniżką 37 proc., a także zakupu biletów komunikacji miejskiej z ulgą 48 proc.• wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności • aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm W przypadku składania wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, nie wymaga się składania zdjęcia.Zobacz jak złożyć Wniosek o wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych w Poznaniu!. Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia..

5. Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej.

Nowy wzór legitymacji przewiduje możliwość zamieszczenia w niej informacji dotyczących stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności.. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię .. Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami.. Wniosek podpisuje osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy ( dotyczy to dzieci do 18 roku życia oraz osób ubezwłasnowolnionych).W myśl nowych przepisów od 1 września zmieni się również wygląd legitymacji osoby niepełnosprawnej.. 5. Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej.. 8 Fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.Uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.. Organem uprawnionym do jej wydania jest starosta.. Sprawdź kto i jak może uzyskać kartę parkingową dla niepełnosprawnych.…Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej składa się we właściwym według miejsca zamieszkania, czyli stałego pobytu Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.. Uzyskanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.. Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 61 8410-704, 705 lub 706, w godz. 7:30-14:30 lub e-mail: [email protected] karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub jeden z niżej wymienionych dokumentów: a) ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,Informacje dotyczące wypełniania wniosku: 1..

Załącznik: Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (Wniosek o wydanie leg.

Legitymacja zawiera między innymi datę ważności oraz symbol przyczyny niepełnosprawności wpisywany do legitymacji na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego tej osoby.Legitymacja zawiera imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej, jej numer PESEL (co zapobiega konieczności wymiany legitymacji w sytuacji zmiany nazwiska), termin ważności oraz symbol przyczyny i stopień niepełnosprawności wpisywane odpowiednio do legitymacji na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego tej osoby.Druk wniosku.. Od 1 sierpnia 2017 r. zastąpi on używane obecne mało estetyczne i nieporęczne dokumenty, które nie mieszczą się w portfelu, przez co łatwo się niszczą i gubią.. Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (156.24 KB) Do wypełnionego druku należy dołączyć: • aktualną fotografię • ksero ostatniego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) • ksero dowodu osobistego (Dla wniosków składanych za pośrednictwem poczty lub pełnomocnika) Osoba składająca osobiście wniosek obowiązana jest okazać się ważnym dokumentem tożsamości.pisemny wniosek o wydanie legitymacji; kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół; jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm.Wniosek o legitymację osoby niepełnosprawnej (dorosły i dziecko) Wniosek na legitymację osoby niepełnosprawnej..

Przy odbiorze legitymacje należy posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

Informacje te będą zamieszczane - wyłączenie za pomocą kodu QR - jedynie na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka.Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej.. wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność, podpisany w polu nr 56, aktualne zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm (jednolite, białe tło), dokument potwierdzający tożsamość osób powyżej 18 roku życia (do wglądu), orzeczenie wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub prawomocny wyrok Sądu,Uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.. Mieszkańcy Wrocławia i powiatu wrocławskiego składają wniosek o wydanie legitymacji w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o .Wniosek o wydanie legitymacji składa osoba zainteresowana lub jej opiekun prawny/pełnomocnik/ osoba upoważniona..

Adres e-mail wypełnia się celem poinformowania wnioskodawcy o terminie odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Uzyskanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.. 4.Legitymację wystawia się na wniosek osoby niepełnosprawnej (lub jej przedstawiciela ustawowego), która musi przedstawić do wglądu prawomocne orzeczenie: o niepełnosprawności lub; o stopniu niepełnosprawności lub; o wskazaniach do ulg i uprawnień.W celu wydania legitymacji osoba zainteresowana składa w Powiatowym Zespole odpowiedni druk wniosku oraz dołącza aktualne zdjęcie.. Przemysław Stochaj sprawuję kuratelę nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej 4)wnioskuję o umieszczenie na legitymacji stopnia niepełnosprawności8 5)wnioskuję o umieszczenie na legitymacji symbolu przyczyny niepełnosprawności 7 6) posiadam już legitymację o numerze (wpisać numer):7Osoba odbierająca w imieniu wnioskodawcy legitymację osoby niepełnosprawnej zobowiązana jest okazać się dokumentem ze zdjęciem i numerem PESEL.. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.Muszą mieć przy sobie legitymację i informację o celu podróży.. Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.5 Rodzic, opiekun prawny/pełnomocnik/osoba upoważniona do złożenia wniosku o wydanie legitymacji lub duplikatu.. Od 01.09.2017 r. Miejski Zespół ds.Dokumenty wymagane do wniosku o wydanie legitymacji: 1) 1 fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.. 6. Wydanie karty parkingowej dla placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych: 7.7 Osoba odbierająca w imieniu wnioskodawcy legitymację osoby niepełnosprawnej zobowiązana jest okazać się dokumentem ze zdjęciem i numerem PESEL..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt