Poczta polska reklamacja wysokość odszkodowania
Złożyłem reklamację na 275zł tj. 50x koszt wysyłki.. Wg cennika w przypadku listów krajowych jest to 2,90zł a dla listów zagranicznych priorytetowych (niestety polecone ekonomiczne zlikwidowano) 11zł.Poczta Polska tłumaczy to tym, że prawo to było nadużywane i kosztowne, odszkodowanie z tego tytułu wynosiło 50-krotność opłaty za list polecony, czyli 145 zł.. 2 dni temu dostałem zwrot 150,50zł co jest śmieszne bo nie .Wysłałam do klienta przesyłkę Pocztą Polską i niestety zaginęła.. W końcu na Poczcie Polskiej .Poczta Polska, zgubiony list polecony, za małe odszkodowanie.. Zmieniają się jednak nie tylko same opłaty, ale także same gabaryty listów.. Za uszkodzenie lub zaginięcie przesyłki z podaną wartością, wysokość odszkodowania nie może przekraczać zadeklarowanej wartości.- W przypadku niezrealizowania przekazu pocztowego przysługuje odszkodowanie w wysokości pięciokrotnej opłaty pobranej za jego nadanie.. w przypadku niewykonania usługi.Poczta Polska ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki, jeśli nie spełnia ona warunków określonych w regulaminie lub jeżeli przyjęcie i przemieszczenie przesyłki jest zabronione na podstawie odrębnych przepisów.Poczta Polska wprowadza zmiany w sposobie naliczania opłat za przesyłki listowe w kraju.. - Za ubytek zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością w wysokości zwykłej wartości utraconych rzeczy.Wydawałoby się, że historia skończy się happy endem, ponieważ Poczta Polska uznała reklamację za słuszną..

39. opisane są wysokości odszkodowania m. in.

Kwoty przysługujące z tytułu niezapłaconych odszkodowań oraz zwrotu opłaty za niewykonaną usługę pocztową, w tym powszechną, podlegają oprocentowaniu w wysokości ustawowej.. ), a co się stanie jak wpisałem większą kwotę odszkodowania ?Wysłałam do klienta przesyłkę Pocztą Polską i niestety zaginęła.. Otrzymal odszkodowanie 32 zł plus zwrot za przekaz.. Jeśli mozna proszę o odpowiedź, ew. wasze doświadczenia.. Złożyłam reklamację i otrzymałam odszkodowanie.. Administratorem Państwa danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.Reklamacje składa nadawca lub adresat, który musi dołączyć pisemne oświadczenie nadawcy o zrzeczeniu się prawa do roszczeń.. Za utratę paczki pocztowej przysługuje odszkodowanie w wysokości żądanej przez osobę ją wysyłającą.. Złożyłam reklamację i otrzymałam odszkodowanie.. Za opóźnienie poczta zazwyczaj wypłaca odszkodowanie do wysokości nieprzekraczającej dwukrotności opłaty za usługę.Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi powszechnej przysługuje odszkodowanie: za utratę przesyłki poleconej - w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż.Poczta Polska Spółka Akcyjna ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 00 00 33 49 72 Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy kapitał zakładowy: 774.140.000 zł, w całości wpłaconyza zaginięcie paczki pocztowej lub jej uszkodzenie przysługuje odszkodowanie w wysokości żądanej przez reklamującego, nie wyższej jednak niż 10-krotność opłaty pobranej za jej nadanie; za uszkodzenie lub zaginięcie przesyłki z podaną wartością, wysokość odszkodowania nie może przekraczać zadeklarowanej wartości;InPost przewiduje, że w razie utraty paczki odszkodowanie wynosi maksymalnie pięciokrotność pobranej opłaty (Poczta Polska w takich przypadkach wypłaca odszkodowanie w wysokości 10 .Zapamiętaj, że w reklamacji należy podać: imię i nazwisko (lub nazwę firmy), adres, przedmiot reklamacji, datę i miejsce nadania przesyłki, numer przesyłki, okoliczności uzasadniające reklamację, wysokość odszkodowania, jeśli takiego się żąda, podpisać się.Nieudzielenie w wyznaczonym terminie odpowiedzi na reklamację lub na odwołanie skutkuje uznaniem reklamacji..

Zobaczcie cennik Poczty ...wysokości odszkodowania m. in.

Nie może ona jednak przekraczać dziesięciokrotności opłaty pobranej za jej nadanie.Poczta Polska najpierw zgubiła przesyłki adresowane do klienta, który ostatecznie kupił towar gdzie indziej.. Teraz niestety nie wiem, jak mam to zaksięgować do KPiR, gdyż nawet nie wiem czy odszkodowanie jest kwotą netto czy brutto.. Bo infolinia dopiero w poniedziałek.. Odpowiedź dostaniemy do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.. Z tego powodu poszkodowany mógł liczyć na odszkodowanie.. W pierwszej połowie 2016 r. takich reklamacji było prawie 13,4 tys. i łącznie Poczta Polska wypłaciła 2 mln zł odszkodowań.Jak wylicza Poczta Polska, tylko w pierwszej połowie 2016 r. takich reklamacji miała niemal 13,4 tys. i łącznie była zmuszona wypłacić 2 mln zł odszkodowań.. Teraz niestety nie wiem, jak mam to zaksięgować do KPiR, gdyż nawet nie wiem czy odszkodowanie jest kwotą netto czy brutto.- Poczta Polska poinformowała mnie jednocześnie, że nie należy mi się pełny zwrot kwoty jaka była na pobraniu czyli 450 zł, ale tylko jej część - żali się Marcin..

Niech zyje polska !!!!

W wysokości 20 groszy.Za zaginięcie paczki pocztowej lub jej uszkodzenie przysługuje odszkodowanie w wysokości żądanej przez reklamującego, nie wyższej jednak niż 10-krotność opłaty pobranej za jej nadanie.. !- chyba że postanowienia regulaminu świadczenia usługi pocztowej w zakresie wysokości odszkodowania są korzystniejsze.. Taki limit wynika z art. 83 ust.. Kwota odszkodowania jest wyższa niż cena zakupu towaru.801 333 444 z telefonów stacjonarnych (opłata wg cennika operatora) (+48) 438 420 600 z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych (opłata wg cennika operatora) Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00.Maksymalna kwota odszkodowania za szkodę spowodowaną zwłoką w dostarczeniu przesyłki wynosi dwukrotność opłaty za nadanie przesyłki.. Za utratę przesyłki poleconej maksymalnie do pięćdziesięciokrotności opłaty za polecenie.. I stalo sie gowno!. Ponadto zwrotowi podlega kwota pieniężna określona w przekazie pocztowym.. 1 ustawy - Prawo przewozowe i dotyczy przewozów realizowanych na terenie Polski.hej miałam taką sytuację, od złożenia reklamacji poczta ma max 30 dni na odpowiedź, moja przesyłka się nie znalazła, dostałam odszkodowanie plus zwrot kosztów wysyłki i TUTAJ NAJWAŻNIEJSZE - ODSZKODOWANIA MUSISZ ZAŻĄDAĆ w tej reklamacji i to Ty wskazujesz kwotę tego odszkodowania, przy czym nie wypłacą Ci więcej, niż bodajże 50-krotność opłaty za tę przesyłkę ALE .Poczta Polska - regulamin, odszkodowanie ..

Po reklamacji i odnalezieniu przesyłek, PP zdecydowała o wypłacie odszkodowania.

Witam, jakiś czas temu sprzedałem grę na konsolę przez allegro.. w przypadku niewykonania usługi.. - poprzez wypełnienie druku reklamacyjnego dostępnego w każdej placówce pocztowej.. Odsetki przysługują od dnia:Jeśli wciąż chcesz złożyć reklamację lub skargę zrób to w najbardziej dogodny dla siebie sposób: - poprzez wypełnienie formularza on-line.. (205zł) List polecony priorytetowy został zgubiony..Komentarze

Brak komentarzy.