Wzór planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
Dodanie załącznika: Załącznik.. Piotra Kowalika 1.. Przekazanie do zatwierdzenia i publikacja na stronie internetowej .. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy dostępności osób ze szczególnymi .Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.. NA LATA 2020 - 2021.. Dostępność architektoniczna: Przedszkole Miejskie nr 7 im.Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 Lp.. Przeprowadzenie przez koordynatorów ds. dooględzin obiektów stępnościPlan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2023 - dokument w wersji pdf.. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiPLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej im.. PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W SĄDZIE REJONOWYM W GNIEŹNIE NA LATA 2021-2022Koordynator ds. dostępności w Przedszkolu Miejskim nr 7 w Lesznie.. osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 .. Zatwierdził: Dyrektor Powiatowej i .Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Miejskie Przedszkole nr 3 w Lędzinach..

IX 2020Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności .

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępnościPlan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2021. koordynatora ds. dostępności (2021-02-16 10:30) - (pdf) - 0,2MBEdycja załącznika: Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ; 29.10.2020 17:06, Administrator Edycja załącznika: Informacja w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności ; 29.10.2020 17:05, Administrator adres email: [email protected] Plan działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2021 .. z 2019 r. poz. 1696, z późn.. 62-130 Gołańcz.. Lędziny, ul. Paderewskiego 17.. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.. Plan _dzialania _na _rzecz _poprawy _zapewnienia _dostepnosci _osobom _ze _szczegolnymi _pot .Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.. zm.), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie zamieszcza plan działania na rzecz poprawy .Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu na lata 2020-2021 Zadanie do realizacji Osoba/ komórka realizująca Sposób realizacji zadania Czas realizacji zadania Przekazanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępnościPlan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Szkoły Podstawowej w Gródkach osobom ze szczególnymi potrzebami 2020-2021..

Opracowanie planu działania, o którym mowa w art.14 ust.

poz. 1696, z późn.. Kontakt: Jolanta Chwierot - tel.. Informatycznych Przekazanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępności Administrator Systemów Oddział AdministracyjnyPlan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021.. Koordynator redaktorzy BIP26.11.2020 07:15, Renia.. Załączniki do treści.Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,Załączniki.. Data sporządzenia: 11.03.2021 r. Dokument opracował: Koordynator ds. dostępności i pracownik ds. informatyzacji Łukasz Kwiecień.. Miejskie Przedszkole nr 3 w Lędzinach.Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadza obowiązek sporządzenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez te podmioty publiczne, które zgodnie ustawą wyznaczyły koordynatora do spraw dostępności.Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 Nazwa podmiotu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej..

Publikacja planu działania.

zm.), ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.. 2, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn.. 32 445 00 99, 609 577 707. [email protected] Nazwa podmiotu: Powiatowa i Miejska Biblioteka w Skarżysku-Kamiennej.. zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom zePodanie do publicznej wiadomości planu działania na rzecz poprawy dostępności: 30.11.2020 r. 14.12.2020 r. 2.. Na podstawie informacji uzyskanych od kierowników komórek organizacyjnych.. Identyfikacja kategorii osób ze szczególnymi potrzebami: Koordynator: Sporządzenie wykazu kategorii osób ze szczególnymi potrzebami w podziale na: uczniów ZSR-B w Lesznie pracowników ZSR-B w Lesznie: Na bieżąco, w zależności od potrzeb: 3.Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami..

Zakres działania Realizujący zadania Sposób realizacji Termin Uwagi 1.

Na podstawie artykułu 14 w związku z artykułem 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 1696, z późniejszymi zmianami) ustala się plan działania na rzecz .PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.. W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 z późn.. Powołanie na podstawie pisma SGKZ.0150.1.2020 Gminy Biskupiec szkolnego Koordynatora ds. dostępności.Plan _dzialania _na _rzecz _poprawy _zapewnienia _dostepnosci _osobom _ze _szczegolnymi _potrzebami _na _lata _2020 _2021.pdf 0.71MB Pan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021.. Flagi Polski w Kobułtach L.p.. Plan działania ma rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 -2021 (2020-09-24 11:53) - (pdf) - 1,5MB; Zarządzenie Nr A-022-5/21 Prezesa Sądu Rejonowego w Grajewie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 29 stycznia 2021r.. Data sporządzenia: 02.02.2021 r. Dokument opracował: Koordynator ds. dostępności Sylwia GarbalaPrzygotowanie Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.. Koordynator.. Dodanie strony: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminnym Przedszkolu w Rogowie.Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.. 2 pkt.. Zakres działalności Osoba/jednostka odpowiedzialna Sposób realizacji Czas realizacji 1. na lata 2021 - 2025.. Na podstawie art. 14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2020 r. poz. 1062 t.j.. 5 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.. Na podstawie art. 14 ust.. 19 czerwca 2020) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania .NA LATA 2020 - 2021 Na podstawie art. 14 pkt..Komentarze

Brak komentarzy.