Zgoda na udział w zajęciach sportowych
Uczestnik(i/lub jego prawny opiekun) rozumie oraz w pełni akceptuje .. Microsoft Word - zgoda-na-udział-w-zajęciach-w-czasie-pandemii.docxOświadczam, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych zawartych w karcie zgody na udział dziecka w zajęciach rekreacyjno-sportowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).. Z góry dziękujemy!. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.na zajęcia a w konsekwencji możliwości uczestnictwa w zajęciach.. Zabieg ten powtarzamy po wyjściu z obiektu.w zajęciach aikido realizowanych w Szkole Podstawowej nr 48 w Gdyni - Chwarznie przy ul. Jowisza 60 oraz w Szkole Podstawowej nr 23 w Gdyni przy ul. Grottgera 19 Stan zdrowia dziecka jest nam znany i nie stwierdzamy u niego przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych.. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach w czasie trwania pandemii akceptując warunki obowiązującego w tym czasie regulaminu oraz mam pełną świadomość konsekwencji uczestnictwa w zajęciach.Drodzy zawodnicy niebawem wracamy z treningami na hali.. „Podczas przebywania na zajęciach sportowych, pomimo zastosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub innym drobnoustrojem przenoszonym drogą kropelkową..

( imię i nazwisko ) w zajęciach sportowych -.

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie - publikowanie na stronach internetowych organizatora danych osobowych, zdjęć z zajęć.ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH .. prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgodyZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH .. zajęcia czasowo lub trwale odsunięty od uczestnictwa w zajęciach, 7) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Podopiecznego w trakcie zajęć, za pomocą filmu, obrazu, dźwięku, słowa, oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie go za pośrednictwem .Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zajęciach sportowych (wypełnij formularz)Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach i biorę pełną odpowiedzialność za ewentualne wypadki syna/córki w czasie zajęć sportowych oraz w drodze na miejsce zajęć i drodze powrotnej do domu..

Zgoda na uczestnictwo w sportowych zajęciach pozalekcyjnych.

Zachęcamy do udziału w zajęciach #programSKS i śledzenia wielkich sportowych wydarzeń!. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć z zajęć na stronach internetowych organizatora.Zgoda na udział dziecka w zajęciach pozaszkolnych- sportowych .. adres e -mail Ja niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka, w zajęciach „Ukemi" - Szkoła bezpiecznego upadania- organizowanych przez Klub Judo Azs Opole w PSP 29 w Opolu, w .Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: .. mojej opiece dzieci na zajęciach sportowych organizowanych przez Klub Sportowy Raptus Dzikowice, od momentu .. • zobowiązuję się do dopilnowania przestrzegania przez moich podopiecznych regulaminów obiektów w miejscu gier sportowych.Wzór zgody na udział dziecka w dyskotece szkolnej.. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe lub / oraz podane dane osobowe Pana/ Pani małoletniego dziecka Śląska Federacja Sportu nie będzie podejmowało wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.11.. Dokładną dZGODA NA UDZIAŁ W KÓŁKACH ZAINTERESOWAŃ ZAJĘCIACH WYRÓWNYWANIA WIEDZY I ZJĘCIACH SPORTOWYCH Author.. Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programuW załączniku zamieszczamy wzór oświadczenia - zgoda rodzica na zajęcia pozalekcyjne..

Wzór zgody rodzica na udział dziecka w wycieczce szkolnej.

zdjęcia z naszych ZAJĘĆ SKS.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie - publikowanie na stronach internetowych zdjęć z zajęć.Zgoda na uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.. ( nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna ) ( adres zamieszkania ) ( telefon ) Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka.. Obowiązuje to każdego ucznia w programie „SKS".. SKSonTour 2018 .. Zobaczcie film promujący Szkolny Klub Sportowy, w którym wzięli udział ambasadorzy programu.. Przed wejściem na obiekt sportowy wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk.. Naszym celem jest upowszechnianie sportu wśród dzieci i .ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH .. prowadzącego zajęcia czasowo lub trwale odsunięty od uczestnictwa w zajęciach, 6) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Podopiecznego w trakcie zajęć w oraz w czasie, kiedy przebywa on w miejscu przeprowadzenia innych wydarzeń .Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka .. ; ( imię i nazwisko ) w zajęciach sportowych -., które odbywać się będą ., w godzinach .. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie.. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktualną zgodę rodziców na udział w zajęciach w okresie zagrożenia epidemiologicznego, a zawodnicy GSU i GSP ważne orzeczenie lekarskie do uprawiania sportu..

Wzór zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych.

Jako rodzice (prawni opiekunowie) zabezpieczamy .Wrocław, …………….…….. imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .. ucznia klasy .. w zajęciach .w karcie zgody na udział dziecka w zajęciach rekreacyjno-sportowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji tych zajęć (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).. W ZAJĘCIACH REKREACYJNO-SPORTOWYCH NA KOMPLEKSIE BOISK .. Stan zdrowie dziecka jest nam znany i nie stwierdzamy u niego przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych.. Created Date: 11/10/2009 11:02:00 AM Company: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Other titles: ZGODA NA UDZIAŁ W KÓŁKACH ZAINTERESOWAŃ ZAJĘCIACH WYRÓWNYWANIA WIEDZY I ZJĘCIACH SPORTOWYCHOświadczam/y*, że wyrażam zgodę na udział w/w dziecka w zajęciach sportowych w ramach programu „Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie" (dalej „AKTYWNY").Powyższa zgoda jest konieczna do przystąpienia do programu.. , które odbywać się będą.ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH Wyrażam zgodę na udział córki/syna .ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA.. Podpisy rodziców/prawnych .Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w zajęciach.. W razie wypadku wyrażamy zgodę na udzielenie dziecku pierwszej pomocy medycznej.. W razie wypadku wyrażamy zgodę na udzielenie dzieckuPonadto wyrażam zgodę na samodzielny dojazd i powrót z treningów/zawodów sportowych mojego dziecka oraz jednocześnie oświadczam, że u dziecka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych, które mogą utrudniać jego udział w zajęciach (jeżeli są, proszę podać jakie, np. astma itp.).udział w zajęciach sportowych, przestrzegając obowiązujących regulaminów i przepisów prawa.. Po zakończeniu zajęć ,biorę całkowitą odpowiedzialność za samodzielny powrót mojego dziecka do domu..Komentarze

Brak komentarzy.