Zmiana nazwy towaru na fakturze optima
Dla Użytkowników będących małymi podatnikami do tej pory drukowana była faktura z nagłówkiem „Faktura VAT - MP".Jak udokumentować zmianę nabywcy towaru na fakturze Sprzedaliśmy towar klientowi, który podał nam błędne dane nabywcy, niezbędne do wystawienia faktury VAT.. Towar został sprzedany 25 stycznia.. W konfiguracji Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury zmieniono nazwę parametru na Faktura VAT - Metoda kasowa 2.. Najprościej jest zmodyfikować wydruk faktury (wcześniej kopia) w GenRapie.. Po zapisaniu tych zmian dla danego produktu będzie widoczna poprzednia nazwa ( w dolnym wierszu) i nazwa po korekcie (w górnym wierszu).Korekta nazwy towaru na fakturze.. Sądzę, że w grę wchodzi jedynie poprawienie opisu z pozimu samej bazy ale to zadanie dla kogoś kto zna strukturę bazy OPTIMY i wie jaka tabela przechowuje ten opisZmień nazwę fiskalną - zmiana nazwy fiskalnej towaru zdefiniowanej na kartotece towaru, na zakładce [Dodatkowe], Dodawaj do nazwy znak, Na pozycji - należy wpisać znak i określić na której pozycji nazwy towaru ma zostać dodany.. Trzeba jednak pamiętać, że zmiana algorytmu przy dodanych pozycjach może spowodować nieznaczne różnice w cenach i wartości.Aby skorygować nazwę wystarczy kliknąć w produkt widoczny na fakturze, a następnie w polu Nazwa towaru/ usługi wpisać poprawną nazwę produktu..

Czy można skorygować nazwę towaru na fakturze?

Należy również pamiętać, że na fakturze korygującej musi znaleźć się powód korekty, należy również .Nazwa towaru/usługi na fakturze, a refaktura.. Sprawdź, jak należy określać nazwę towarów i usług na paragonie fiskalnym!Comarch Społeczność ERPPrzykład 2.. Otóż kupuję do dalszej odsprzedaży towar, na fakturze zakupu towar nazywa się np. „zmywacz metal cleaner", czy mogę na fakturze sprzedaży nazwać ten towar „zmywacz DC-80"?. Kolumna Magazyn.. Mamy również możliwość ustawienia opisu produktu na jego karcie.(.). Zmiana stawki VAT na kartach towarowychNa karcie operatora w zakładce „Parametry" należy zaznaczyć opcję „Zmiana opisu i osoby odbierającej na dokumencie".. 1 pkt 8-15 ustawy o VAT wyłącznie fakturą korygującą zmienia się 8) miarę i ilość, 9) cenę jednostkową, 10) kwoty rabatu, 11) wartość, 12) stawkę podatku, 13) sumę netto, 14) kwotę podatku, 15) kwotę brutto.Jeśli istnieje potrzeba dodania opisu do pozycji faktury - towaru/usługi możemy to zrobić na formularzu faktury, klikając na wybraną pozycję.. Umieszczona na fakturze nazwa towaru (usługi) winna być zgodna z będącym przedmiotem sprzedaży towarem (usługą), a nadto powiązanie tej nazwy z ceną ma pozwolić na indywidualne określenie sprzedawanego towaru (usługi).Ponadto na dokumencie istnieje możliwość dodatkowego wyboru atrybutów spośród tych kopiowanych na dokument..

Konkretnie chodzi o to, czy nazwa towaru na fakturach zakupu i sprzedaży może się różnić.

Okazało się bowiem, że klient ten kupował u nas osobno akcesoria informatyczne dla kilku swoich usługodawców (w ich imieniu) i pomyłkowo zamienił zlecenia oraz dane dwóch z .Podczas rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej może powstać wątpliwość, jak prawidłowo określić na paragonie fiskalnym nazwę towaru lub usługi.. Zmiany w nazwie zostaną zapamiętane wraz z fakturą, natomiast nie mają żadnego wpływu na nazwę towaru/usługi na jego karcie ewidencyjnej.Comarch Optima różne numery kont na fakturze i modyfikacja nazwy towaru na fakturze - YouTube.Temat: Help - korekta nazwy towaru na f-vat w optima Jeżeli chce Pani skorygować opis pozycji na fakturze to raczej nie zrobi tego Pani w żaden sposób za pomocą standardowych funkcji programu.. Określając nazwę towaru lub usługi na refakturze, powinniśmy kierować się analogicznymi zasadami jak w przypadku nazwy produktu zawieranej na fakturze.. Dla towarów, które na swojej karcie na zakładce Dodatkowe mają zaznaczony parametr Pozwól na edycję nazwy na fakturze umożliwiono zmianę nazwy na FA utworzonej z WZ.. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji Oprogramowania, który Użytkownik otrzymuje od razu wrazFUNKCJA ZMIANA NUMERU OBCEGO NA FAKTURZE..

sprzedawca jest obowiązany opisać na fakturze każdy towar (usługę) i podać jego nazwę.

Dokumentacja (możliwe, że konieczne jest logowanie): zmiana nabywcy na fakturze nie jest uregulowana przepisami i w praktyce stosowane są dwa rozwiązania: korekta danych formalnych lub skorygowanie do zera pierwszej faktury, a następnie wystawienie faktury prawidłowej (z właściwymi danymi).. Takie prawo daje wyłącznie faktura korygująca.Na dokumencie Przyjęcia Wewnętrznego Produktu, w oknie Pozycja dokumentu na zakładce Receptura dodano kolumnę Nazwa zawierającą nazwę towaru będącego składnikiem receptury (aby była widoczna na liście należy ją wybrać z kolumn dodatkowych).. Jednak wystawienie noty korygującej nie może prowadzić do zmiany podmiotu umowy sprzedaży.. Zgodnie z art. 106e ust.. Jednak w przypadku noty przedsiębiorcy powinni pamiętać, że nie można nią zmienić podmiotu na całkowicie inny.. Wówczas towar będzie traktowany przez drukarkę jako nowy.. Na dokumencie Faktury Sprzedaży, Paragonu, Faktury Zakupu, na zakładcePozwól na edycję nazwy na fakturze - jeśli parametr jest aktywny podczas wpisywania towaru na fakturę jego nazwa jest automatycznie przepisywana z karty lecz program umożliwia jej zmianę.Jeżeli nabywca otrzyma fakturę zawierającą błędy w elementach nazwy sprzedawcy lub nabywcy albo oznaczenia towaru lub usługi, może je skorygować notą korygującą..

Jednak na fakturze wystawionej 5 lutego wpisano jako datę sprzedaży również 5 lutego.

Dlatego też udostępniono mechanizm seryjnej zmiany nazwy/ nazwy fiskalnej towaru/usługi: Zmień nazwę cennikową - zmiana nazwy towaru zdefiniowanej na kartotece towaru, na zakładce OgólneDrobne błędy na fakturze mogą zostać zmienione zarówno za pomocą faktury korygującej wystawionej przez sprzedawcę, jak i noty korygującej wystawionej przez nabywcę.. Dzięki poniższej funkcji będzie można zmienić taki numer nawet po zatwierdzeniu dokumentu.. Nazwa towarów i usług na paragonie fiskalnym powinna być określona w taki sposób, aby w trakcie kontroli podatkowej nie została zakwestionowana przez urząd skarbowy.. Na Arkuszu Inwentaryzacyjnym w nagłówku kolumny Ilość wg spisu pojawił się symbol2.2 Zmiany 1.. KOD FUNKCJI:Temat: Optima - edycja wyglądu faktury.. Aby operator, posiadający te uprawnienia, mógł dokonać zmian w opisie towaru, na karcie towaru w zakładce „Dodatkowe" musi być również zaznaczony parametr „Pozwól na edycję opisu na fakturze".W momencie wpisania pierwszego towaru/ usługi, możliwość zmiany jest blokowana.. Po jego wciśnięciu użytkownik na liście atrybutów przypisanych do danego towaru może wybrać te, które zostaną przepisane na dokument.Moduł: Faktury 2 Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.. Przedsiębiorcy wystawiający refaktury nie muszą podawać identycznej nazwy towaru/usługi jak ta, która została zastosowana przez sprzedawcę.Należy wskazać, iż nie istnieje prawna możliwość sporządzenia korekty faktury zmieniającej treść w części dotyczącej nazwy towaru lub usługi w przypadku, gdy w rzeczywistości sytuacja ta miała miejsce, a w związku z zawartą umową przedwstępną (na określonych prawach i zasadach w farmie aktu notarialnego), będącą postawą do wystawienia przedmiotowej faktury - nie doszło do porozumienia przez strony lub orzeczenia wydanego przez sąd co do jej zmiany.Zmiana nazwy towaru.. W prosty sposób można dodać grafikę, zmienić czcionki, zmienić umieszczenie poszczególnych elementów czy dodać nowe elementy.. Dość często zdarza się naszym klientom zapisanie faktury zakupu z błędnym numerem dokumentu źródłowego.. Jeśli na karcie towaru zaznaczono parametr Pozwól na edycję opisu na fakturze obok pola zawierającego opis pojawia się przycisk .. Nazwa towaru jest możliwa do zmiany tylko wtedy, gdy na karcie ewidencyjnej tej pozycji (zakładka [Dodatkowe]) zaznaczony jest parametr Pozwól na edycję nazwy na fakturze.. Inwentaryzacja..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt