Wzór umowy adopcji kota
Miejsce stałego pobytu Psa ustala się pod adresem: _____.. Zapraszamy do współpracy!. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: Anna Bała Dział Edukacji i Promocji kom.. Adres do korespondencji: ul. Miodowa 1; 66-400 Gorzów Wlkp.. Strony określają możliwość rozwiązania umowy i powrót Kota do Oddającego do adopcji, jeżeli wystąpią problemy z adaptacja Kota, lub z innych względów, z powodu których nie byłby możliwy dalszy pobyt zwierzęcia w domu Adoptującego.. Umowa adopcyjna w świetle prawa Każda umowa w tym umowa adopcyjna zawierana według polskiego prawa ma w pewnej mierze swoje oparcie w kodeksie cywilnym, a dokładnie w jego Księdze Trzeciej, która nosi znamienny tytuł Zobowiązania.. zawarta dnia 01.01.2000 r. pomiędzy Usługami Komunalnymi prowadzącymi poznańskie Schronisko dla zwierząt, jednostką budżetową Miasta Poznania z siedzibą przy ul. Słowackiego 43, 60-521 Poznań, nr tel.. Zobacz jeśli chcesz bezpiecznie adoptować zwierzaka lub oddać szynszyle do adopcji.Wzór umowy adopcyjnej Zawarte dnia .2018 w Obornikach pomiędzy: Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt „Azorek" w ObornikachW tym celu należy wypełnić deklarację adopcji lub podpisać stosowną umowę.. 784 992 380 [email protected] Zobowiązuję się, że: 1.. Zawarta w dniu: .. pomiędzy: Dane dotychczasowego opiekuna: Fundacja Obrony Praw Zwierząt „ANACONDA z siedzibą w Gorzowie Wlkp..

Wzór umowy sponsorskiej.

Adoptujący powinien poinformować Przekazującego o zmianie stałego miejsca pobytu Psa, co najmniej 7 dni, przed planowaną zmianą pobytu.Rozdział 9 - Adopcja kota dorosłego (i z schroniska) - nie bój się kota z przeszłością.. mobi prawnik 22/12/2017 08/01/2018.. Pamiętaj, że dorosłe koty również potrzebują miłości i domu!. Tutaj link do umowy W umowie adopcyjnej zawarte są dane opiekuna (imię, nazwisko, adres, pesel, nr dowodu) oraz dane Fundacji Kocialandia i zwierzaka, które jest adoptowane.UMOWA ADOPCYJNA NR 1/1111/X.. Wyadoptowane w 2021 r. Wyadoptowane w 2020 r. Wyadoptowane w 2019 r. Wyadoptowane w 2018 r. Wyadoptowane w 2017 r. Wyadoptowane w 2016 r. Wyadoptowane w 2015 r. Wyadoptowane w 2014 r. Wyadoptowane w 2013 r. Wyadoptowane w 2012 r .. Oddający do adopcji przekazuje zwierzę pod stałą opiekę adoptującego w dniu podpisania przez obie strony niniejszej umowy.. .OKRES TRWANIA UMOWY.. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.. Zapewnię kotu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę i ciepłe schronienie.. MIEJSCE WYKONANIA UMOWY.. Lista .Umowa adopcji psa to dokument, który reguluje przejście psa na Adoptującego na własność z dotychczasowego właściciela, którym może być inna osoba fizyczna, schronisko, stowarzyszenie lub fundacja, która ma za zadanie opiekę nad zwierzętami..

Regulamin adopcji zwierząt.

Zwierzę będzie przebywało pod adresem zamieszkania stałego (zameldowania) lub adresem pobytu tymczasowego adoptującego.Umowa adopcyjna kota Kraków, dnia ………………… r. Dane dotychczasowego opiekuna Dane osoby adoptującej kota Imię i nazwisko Adres PESEL Nr telefon Adres e-mail Umowa dotyczy adopcji kota o tymczasowym imieniu: ………………….. pod imieniem „.".. Po wydaniu zwierzaka chcemy pozostać z Tobą w kontakcie - jesteśmy wdzięczni za przesyłanie zdjęć i wiadomości o naszym byłym podopiecznym.W przypadku adopcji kota kalekiego bądź wymagającego szczególnej opieki - podpisanie umowy i rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza zawsze szefowa Fundacji 2 - Dom: Domy adopcyjne dzielimy na dwa rodzaje - zamknięte i otwarte - czyli takie, które dają możliwość wychodzenia.Wzór Umowy adopcyjnej Umowa adopcyjna psa / kota Zawarta w dniu:.. Dane osoby oddającej do adopcji (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, adres, telefon, mail)Warunki umowy: 1. : (061) 868 10 86 reprezentowanymi przez imię i nazwisko wydającego zwanymi dalej Wydającym aWzory umowy adopcyjnej opracowanej przez prawnika oraz omówienie praw i obowiązków wynikających z zawarcia umowy adopcyjnej.. Umowa dotyczy adopcji kota o tymczasowym imieniu ……………., płeć ………..

Materiały do pobrania: Deklaracja adopcji.

Jeśli zobowiązania będące przedmiotem niniejszej umowy nie zostaną przez Adoptującego wypełnione, zobowiązuje się on do oddania kota bez protestu osobie wydającej kota.. Umowa reguluje wzajemne zobowiązania, szczególny nacisk kładąc na obowiązki Adoptującego, szczególnie związane z wychowaniem i .W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy przy adopcji wymagany jest dowód osobisty i podpisanie umowy adopcyjnej, której wzory załączamy poniżej.. Nr konta: PL38144012860000000015546287 Tel.. Jest to deklaracja sprawowania należytej opieki nad zwierzęciem.. …………………………….UMOWA ADOPCYJNA NR (*) Dane dotychczasowego opiekuna: Dane osoby adoptuj ącej kota : Imi ę i nazwisko: Imi ę i nazwisko: Adres : Adres : PESEL: PESEL: Nr dowodu osobistego: Nr dowodu osobistego: Telefon: Telefon: e-mail: e-mail: Umowa dotyczy adopcji kota o tymczasowym imieniu … ………….,Szczególnie przydatna w przypadku adopcji psa lub kota.. 1 Adoptujący jest zobowiązany do niezwłocznego wydania zwierzęcia na żądanie Schroniska.. 1 Kodeksu .2.. 1 Kodeksu PostępowaniaJeśli zwierzę przetrzymywane byłoby w nieodpowiednich warunkach, określonych m.in. w § 4 niniejszej umowy, Właściciel zastrzega sobie możliwość odebrania chomika Adoptującemu i rozwiązania .Przed przekazaniem kota nowym właścicielom, zostanie podpisana umowa adopcyjna..

Przekazane zwierzę było odrobaczone ...wymienionych warunków niniejszej umowy.

Tak samo jak każdy z nas.. 04,09,2015 roku oddałam pewnej Pani dwa koty perskie na umowę adopcyjna, do tej pory odsyłała zdjęcia z domu w którym rzekomo przebywają ale 15 10 2015 zaproponowałam wizyte .do realizacji umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.. Przy adopcji psa wymogiem jest także posiadanie własnej smyczy, zaś w przypadku kota transportera lub torby .umowa adopcyjna kota Umowa adopcyjna - wzór oraz omówienie.. Płeć: M / K wiek o umaszczeniu: Znaki szczególne kota:3.. Może okazać się, że czeka tam na Ciebie mądry i oddany przyjaciel,Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej zobowiązującej do należytej opieki nad kotem - wzór umowy tutaj: umowa adopcyjna 2013 Kontakt: 503 984 333 (w tygodniu proszę dzwonić po 18:00)Koty specjalnej troski; Kocięta (do 1 roku) Koty młode (1-3 lata) Koty dorosłe (3 lata +) Już w nowych domach.. Niniejszy dokument jest zobowiązaniem adopcyjnym, a nie umową kupna.. Adoptujący zobowiązuje się, że nie odda ani nie sprzeda psa / kota osobom trzecim.. 1.Oddający do adopcji oświadcza, że przekazał Adoptującemu wszelkie niezbędne informacjeUMOWA ADOPCYJNA ZWIERZĘCIA .. Oddający do adopcji oświadcza, że przekazał Adoptującemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące adoptowanego.. Wyadoptowane w 2021 r. Wyadoptowane w 2020 r. Wyadoptowane w 2019 r. Wyadoptowane w 2018 r. Wyadoptowane w 2017 r. Wyadoptowane w 2016 r. Wyadoptowane w 2015 r. Wyadoptowane w 2014 r. Wyadoptowane w 2013 r. Wyadoptowane w 2012 r .Wzór umowy znajduje się na naszej stronie.. 2.UMOWA ADOPCYJNA (*) Dane osoby oddającej kota: Dane osoby adoptującej kota: Nazwisko i imię: Nazwisko i imię: Adres: Tel: Tel: Email: Email: Umowa dotyczy adopcji kota o tymczasowym imieniu …… ….……, płeć….. wiek ….… o umaszczeniu .. Jeżeli adoptujący z jakichś względów nie mógłby zatrzymać psa / kota, jest zobowiązany zawiadomić i oddać zwierzę osobie, od której je otrzymał 2. Osoba adoptująca psa / kota zobowiązuje się :wzór umowy adopcyjnej kota.pdf.. Umowa adopcyjna.. Artykuł 3.. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony, rozpoczynając od dnia jej podpisania.. Kot nie będzie wystawiony na aukcję internetowa czy inną, sprzedany, oddany pod opiekę innej osobie, do schroniska, sklepu ze zwierzętami lub w inny sposób porzucony.WZÓR UMOWY ADOPCYJNEJ 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt