Wniosek o dofinansowanie działalności gospodarczej tarcza antykryzysowa
Sprawdź, jak to zrobić.. Świadczenie niektórzy z przedsiębiorców będą mogli otrzymać pięciokrotnie .. 20 kwietnia 2021.Tarcza antykryzysowa COVID-19 - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.. Ustawa o tzw. tarczy antykryzysowej uzależnia przyznanie świadczeń od spadku obrotów.. Ma ono miejsce wtedy, gdy w z powodu wystąpienia COVID - 19 nastąpił spadek obrotów gospodarczych w jego firmie.Środki mają pokryć bieżące koszty działalności gospodarczej.. Ustawa wprowadziła poprawki do .. Należy udać się na stronę praca.gov.pl, tam znaleźć zakładkę „Tarcza Antykryzysowa", a następnie „Wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników art.15zzc-PUP (PSZ-DKDG)".. W zależności od kodu PKD, którym oznaczony jest rodzaj przeważającej działalności gospodarczej, firmy mogą otrzymać dotację nawet kilkukrotnie.W ciągu 14 dni od daty naboru, przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski do p.u.p.. Od 1 lutego 2021 roku przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 mogą korzystać z kolejnych form wsparcia w Tarczy 7.0. zł.. Potem natomiast należy na dole odnaleźć swój urząd pracy i postępować według dalszych poleceń.Tarcza za marzec i kwiecień 2021 r. Zwolnienie ze składek ZUS, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na trzy miesiące, świadczenia postojowe oraz dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców przewiduje nowelizacja rozporządzenia przyjęta w piątek [red. 16 kwietnia 2021 r.] przez Radę Ministrów..

złóż wniosek Dowiedz się więcej03.04.2020.

właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie zawierać umowy o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.Wniosek o przyznanie dofinansowania składa się do Powiatowego Urzędu Pracy (PUP)..

Możesz otrzymać bezzwrotną dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioski o przyznanie pożyczki muszą przejść ocenę i akceptację Urzędów Pracy.Żeby złożyć wniosek elektronicznie wejdź na: portal.praca.gov.pl > Tarcza antykryzysowa > „Wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników".. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.. Dofinansowanie takie może być przyznane w przypadku spadku obrotów rozumianych jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych .Wnioski o przyznanie dopłaty do wynagrodzeń będzie można składać do 30 czerwca 2021 r., Dotacja 5 tyś.. Ze względu na obecną sytuację rekomendowane jest składanie wniosku w formie elektronicznej.. Wprowadzono zmiany dotyczące przyznawania dotacji oraz ponownie uruchomiono dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, opisane w art. 15gga specustawy.Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy realizowane jest poprzez wypłatę dofinansowań ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych..

Tarcza antykryzysowa - poradnik prawny © Licencja na ...Elektroniczne złożenie wniosku jest stosunkowo łatwe.

Niestety jednak ta sama ustawa nie definiuje jak należy rozumieć obrót dla celu prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie świadczenia.Wnioski można też wypełnić i wydrukować ze strony wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w placówce ZUS, w specjalnej skrzynce na dokumenty oznakowanej „Tarcza Antykryzysowa".. Aby móc je uzyskać należy spełnić wymogi formalne przewidziane w tarczy antykryzysowej, a następnie prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie.Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników Aby uzyskać dofinansowanie, należy złożyć w urzędzie pracy wniosek PSZ-DKDG, na podstawie którego urząd pracy przyznaje dofinansowanie na pokrycie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy.Tarcza antykryzysowa - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.. Uwaga!. 16 kwietnia 2021 r. opublikowano rozporządzenie zmieniające warunki przyznawania wsparcia przedsiębiorcom z określonych branż w ramach Tarczy Antykryzysowej..

Mikro- i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

Istnieje szansa, że firmy będą mogły ubiegać się o kolejną dotację 5 tys. zł, jeśli ciężka sytuacja epidemiczna będzie się utrzymywać w kolejnych miesiącach.Gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie?. Informacje w zakresie składanej dokumentacji dostępne są tutaj.. Zachęcamy do zapoznania się ze wzorem umowy wraz z załącznikami oraz zasadami udzielania dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności .Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż.. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.Dotacja 5000 zł - tarcza 9.0.. Wniosek do PUP można złożyć papierowo lub przez platformę: Praca.gov.pl.. Wyjaśniamy krok po kroku jak wypełnić wniosek o przyznanie wsparcia.Wnioski można składać wyłącznie poprzez prowadzoną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej stronę praca.gov.pl.. Ministerstwo zachęca do składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej w formie elektronicznej na stronie .. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy .Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników (art. 15zzc ustawy antykryzysowej) Przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników może starać się zawrzeć ze starostą umowę na otrzymanie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku w następstwie .Urząd wypłaca dofinansowanie miesięcznie po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu.. Tarcza antykryzysowa daje przedsiębiorcom możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.. Chodzi o świadczenia postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń, dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności .1.5.2 Jak rozumieć pojęcie obrotu dla celów złożenia wniosku o dofinansowanie.. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.. Sprawdź, jak to zrobić.. Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy.. Stan na 27 kwietnia 2020.Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (wniosek o dofinansowanie działalności gospodarczej, udzielanego w ramach pomocy podczas epidemii koronawirusa)Tarcza Antykryzysowa daje możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społecznych lub do prowadzonej działalności gospodarczej.. Do firm trafi wsparcie w wysokości 10 mld zł, które będzie wypłacone za marzec i .Tarcza antykryzysowa 1.0 wprowadziła do ustawy o COVID - 19 możliwość dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP) części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy, który nie zatrudnia pracowników (art. 15zzc niniejszej ustawy)..Komentarze

Brak komentarzy.