Deklaracja dostępności do strony
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.Deklaracja dostępności Centrum e-Zdrowia (CeZ)zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Deklarację sporządza się wg wzoru Ministerstwa Cyfryzacji dla każdej strony www i aplikacji mobilnej podmiotu publicznego.Strony opublikowane przed 23 września 2018 będą musiały posiadać deklarację dostępności od dnia 23 września 2020, czyli zamieszczą taką deklarację wraz z obowiązkowym dostosowaniem swojej strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności, także do 23 września 2020.. Do budynku Szkoły Podstawowej prowadzą dwa wejścia.. Data publikacji strony 2009-06-30Strona posiada linki wyróżniane tylko podkreśleniem, Strona nie posiada odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.. Pierwsze znajduje się od ulicy Głównej 37A i prowadzą do niego schody.. Jana Pawła II w Kluczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Deklaracja Dostępności dla strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Data publikacji strony internetowej: 2009-06-01.Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-05..

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej przykladowyurzad.gov.pl.

Wstęp deklaracji.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej CeZ.Deklaracja dostępności Wstęp do Deklaracji Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Szkoła Podstawowa im.. Podaj także datę pierwszej publikacji strony internetowej (której dotyczy deklaracja) i datę ostatniej istotnej aktualizacji strony (która mogła wpłynąć na dostępność).. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,Deklaracja dostępności Drukuj Zapisz.. Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej; Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępnościDostępność architektoniczna.. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej WWW PKN, znajdującej się pod adresem Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa .Deklaracja dostępności.. Zespół Szkolno-Przedszkolny im.. Centrum Informatyki Resortu Finansów zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Przedszkole rr 24 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych..

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej [nazwa strony internetowej].

Narodowy Bank Polski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ( Dz.U.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 7 .Deklaracja dostępności.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony .Deklaracja dostępności serwisu Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.. OświadczenieDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SKAWINIE WSTĘP Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Status pod względem zgodności z .Deklaracja dostępności to dokument o dostępności strony www lub aplikacji mobilnej, którego umieszczanie w internecie wymaga ustawa o dostępności cyfrowej..

Do drugiego wejścia można przejść od strony boiska szkolnego schodami.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Deklaracja dostępności Deklaracja dostępności Gdańska Platforma Edukacyjna Urząd Miejski w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Polski Komitet Normalizacyjny zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Starostwo Powiatowe w Rykach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Aleksandra Labudy w Strzepczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych..

Data publikacji ...Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.spstrzepcz.pl.

Deklaracja dostępności to dokument, którego publikacja wymaga od podmiotu publicznego sprawdzenia dostępności cyfrowej swojej strony internetowej lub aplikacji mobilnej oraz stałego nadzoru nad tą dostępnością.Przykładowy Urząd zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Szkoła Podstawowa nr 7 w Głogowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony .zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do .Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej.. Data publikacji strony internetowej: 2017.01.01.Zawartość Deklaracji Dostępności Wstęp Deklaracji.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Daty zapisz w formacie rrrr-mm-dd np. 2020-03-20.Ustawa o dostępności stron internetowych zobowiązuje podmioty publiczne objęte zakresem podmiotowym ustawy do sporządzania w sposób dostępny cyfrowo, deklaracji dostępności.. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. W praktyce oznacza to, że podmioty reprezentujące administrację publiczną są zobowiązane do posiadania na swojej stronie .Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.. W przypadku strony internetowej nazwa podmiotu publicznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .Deklaracja dostępności.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do .Deklaracja dostępności serwisu Centrum Informatyki Resortu Finansów.. Franciszka Jujki w Starym Targu; ul. Główna 37A; 82-410 Stary Targ.. Urząd Dozoru Technicznego (UDT) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Daty publikacji i aktualizacji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt