Bip orzesze oświadczenie majątkowe
Szablon Podstawowy A 2018-08-29 09:44:54 0 2021-04-16 11:36:11 F 2021-04-16 0 Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 3 0 31312 Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 17580 Tomasz Karcz 2021-04-16 11:36:11 2021-04-16 11:49:44 347797 4 2613778 Władysław Zaliński - Radny Powiatu .. Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl .W załącznikach przedstawiono oświadczenia majątkowe Komendantów Komisariatów Policji w Łaziskach Górnych i Orzeszu Pliki do pobrania Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Orzeszu za rok 2020 Data publikacji 09.04.2021 10:28 (pdf 3.08 MB) Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych za rok 2020Pliki do pobrania.. Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu .. (pdf 1.32 MB) Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych za rok 2019.. Wypełniając oświadczenie należy określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do jednej z tych mas majątkowych.Roczne oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią zeznania podatkowego PIT o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2020.. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55 e-mail: [email protected] Uwaga!.

Oświadczenia majątkowe 2021.

Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Organizacyjnych Miasta.Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek i Prezesów Spółek z udziałem Województwa: Dyrektorzy jednostek organizacyjnych : Nazwisko: Pach : Imię: Łukasz : Okres, za który zostało złożone: 2019 : Data złożenia: 2019-04-30 : StanowiskoZbycie majątku Link otwiera się w nowej karcie; Oświadczenia majątkowe.. Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Orzeszu za rok 2019.. Drukuj stronę.. Szanowni Państwo oświadczenia majątkowe publikowane za poprzednie lata dostępne są pod adresem s.bip.erzeszow.pl.. Czytaj dalejUrząd Miejski Wrocławia 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 tel.. Oświadczenia majątkowe 2020.Oświadczenia majątkowe składane w związku z upływem powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem z dniem 14.02.2021 r. Oświadczenia majątkowe składane w związku z rozwiązaniem stosunku pracy 2020; Oświadczenia majątkowe składane w związku z objęciem stanowiskaoŚwiadczenie majĄtkowe członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starostyUrząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim - responsywna strona BIP przygotowana wg standardu WCAG 2.1 - Oświadczenia majątkoweKról Wioleta - oświadczenie majątkowe z dnia 17.02.2021 stan na dzień 20.10.2020 297.34KB: zobacz: pdf: 2021-03-17 Ulitzka Krzysztof - oświadczenie majątkowe z dnia 19.02.2021 stan na dzień 31.12.2020Urząd Miasta i Gminy Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz Telefon: 32 64 99 400, 32 64 99 401 Fax: 32 64 99 402 E-mail: [email protected] - Urząd Gminy Rachanie..

Oświadczenie majątkowe za rok 2015.

- zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.Nowakowska-Bartłomiejczyk Danuta - Szkoła Podstawowa Nr 6 - oświadczenie majątkowe za rok 2019 Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Lublin Odpowiedzialny za treść informacji : Nowakowska-Bartłomiejczyk DanutaInstrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa Oświadczenia majątkowe Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Oświadczenia majątkowe zlożone w 2019 r. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r. Oświadczenia majątkowe składane za 2017 r. 2018 r. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r.Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Panki na zakończenie stosunku pracy Wójt Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko z dniem 1 sierpnia 2007 r. Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencji 2010 - 2014 Oświadczenie majątkowe Sekretarza pełniącego funkcję od 26.02.2013 do 30.10.2015 r.bip.lublin.eu - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin.. Data publikacji 30.03.2020 11:50.Gdzie znaleźć Oświadczenia majątkowe.. Pierwsze w 2021.. Oświadczenia o stanie majątkowymSkładane oświadczenie majątkowe dotyczy majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.. Bielak Małgorzata - Przedszkole Nr 36 - oświadczenie majątkowe za rok 2020; Cioch Renata - Przedszkole Nr 35 - oświadczenie majątkowe za rok 2020; Działa Edyta - Przedszkole Nr 47 - oświadczenie majątkowe za rok 2020 .oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.12.2018 r.) oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r. Piotr Topolewicz - wiceprezes zarządu PKM Sp..

Oświadczenie majątkowe za rok 2017.

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2010-2014 .Oświadczenie majątkowe Pani Renaty Noskowiak - inspektora Urzędu Stanu Cywilnego w Kościanie w związku z otrzymanym upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Oświadczenie majątkoweOświadczenie majątkowe za 2017 r. - Marianna Popławska Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach ; Oświadczenie majątkowe za 2017 r. - Anna Katarzyna Siemieniuk Dyrektor Zespołu Szkół w Sabniach; Oświadczenie majątkowe za 2017 r. - Jolanta Elżbieta Grzyb Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zembrowie ; Oświadczenie majątkowe za .Oświadczenie majątkowe za rok 2008; Oświadczenie majątkowe za rok 2009; Oświadczenie majątkowe za rok 2010; Oświadczenie majątkowe za rok 2011; Oświadczenie majątkowe za rok 2012; Oświadczenie majątkowe za rok 2013; Oświadczenie majątkowe za rok 2014; Oświadczenie majątkowe za rok 2015; Oświadczenie majatkowe za rok 20162021-05-06 12:48:52.. Wzory formularzy oświadczeń majątkowych: dla radnego; dla Gminy; dla Powiatu; Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowegoOświadczenia majątkowe.. Szanowni Państwo, nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania.. Roczne za 2020..

Oświadczenie majątkowe za rok 2016.

UCHWAŁA NR 203(XXVI)21 RADY GMINY PORAJ z dnia 29 kwietnia 2021r.. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa.. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE: Radni: Urząd Miejski Orzesze: Jednostki organizacyjne: FINANSE: Budżet: Wykonanie budżetu oraz stan mienia gminy: Opinie RIO: Dług publiczny: Pomoc publiczna: Podstawowa kwota dotacji: Sprawozdania finansowe: Emisja obligacji: PODATKI: Podatek od nieruchomości: Podatek od środków transportowych: Podatek rolny: Podatek leśny: Ulgi podatkoweOświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014-2018. z o.o. oświadczenie majątkowe za 2018 rok Ireneusz Trojanowicz - radny Rady Miasta Gdyni oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11 .Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz.. Ostatnie w 2021..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt