Wzór jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu
1025 zezwoleń.. Wypełnij wniosek: PDF, DOC.Wniosek: PDF, DOC o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.. Opłata zależy od rodzaju alkoholu i wynosi: 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa; 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa); 175 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%.Wzór wniosku - Oświadczenie o wartości sprzedaży w 2017 roku napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa , powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% zawartości alkoholu .. 2.zezwolenie na sprzedaż alkoholu pow. 4,5% - 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 43,75zł, zezwolenie na sprzedaż alkoholu pow. 18% alkoholu wynosi 175 zł.. ze zmianami) oraz kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (tj. Dz. U. Nr 98,poz.1071 z 2000 roku ze zmianami) 2) Załączniki do wniosku: - znaczek skarbowy za 5 zł, - mapka sytuacyjna punktu .Wzór wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu.docx PDF Wzór wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu.pdf [1] Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U.. POBIERZ PLIK » .Wzór formularza wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Sprawę prowadzi: Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, pokój nr 103.Wydanie zezwolenia na sprzedaż/wyprzedaż napojów alkoholowych, zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oświadczenie o zaprzestaniu sprzedaży napojów alkoholowych lub zaprzestania prowadzenia działalności, oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowychPrzed wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana jest opłata za korzystanie z zezwolenia proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia w danym roku: 525 zł/rok - typ „A" na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo.zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł .wydziaŁ dziaŁalnoŚci gospodarczej i zezwoleŃ (wdg) informuje, Że zgodnie z uchwaŁĄ rady m.st. warszawy nr xliv/1369/2021 z 18 lutego 2021, przedsiĘbiorcy korzystajĄcy z zezwoleŃ na sprzedaŻ napojÓw alkoholowych przeznaczonych do spoŻycia w miejscu sprzedaŻy (gastronomia), ktÓrzy do 31 stycznia 2021 wnieŚli jednorazowo opŁatĘ za korzystanie z zezwoleŃ w roku 2021, otrzymajĄ .Zgłoszenie o jednorazowe wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu..

Potrzebujesz jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych?

Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w .Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż / podawanie napojów alkoholowych.. Zezwolenie na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu.. 1.Wzór wniosku; czwartek, 16 kwiecień 2020 07:45 Super User Artykuł został zmieniony.. wzór wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż ; środa, 03 czerwiec 2020 06:35 Marcin MatyjaDo wniosku o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż /podawanie napojów alkoholowych należy dołączyć: pisemną zgodę władającego terem/lokalem na organizację imprezy z aprobatą dla sprzedaży napojów alkoholowych; pisemną zgodę organizatora imprezy z aprobatą na sprzedaż napojów alkoholowychWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - Wzór, Druk ROZMIAR: 90.92 KB, RODZAJ: PDF TAGI: zezwolenia.. Również jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych mogą starać się o takie jednorazowe zezwolenie.2.. Wzór wniosku; Dodane załączniki.. Rodzaje zezwoleń: 1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo 2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa) 3) powyżej 18% zawartości alkoholu.Zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu..

Procedura wydania zezwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu.

Oznaczenie przedsiębiorcy:Jeśli masz zezwolenie na sprzedaż konkretnego rodzaj alkoholu, to możesz ubiegać się o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż tego samego rodzaju alkoholu podczas imprezy czy pikniku.. Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych : 2.. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Z PRZEZNACZENIEM DO SPOŻYCIA W MIEJSCU I POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.. Możesz uzyskać zezwolenie online!. Zezwolenie na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 855 zezwoleń.. Ile trzeba zapłacić?. oraz na piwo.. Wymagane dokumenty.. Do wniosku należy dołączyć: pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,WYMAGANE DOKUMENTY: 1) „Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych", którego podaje wzór niżej zawierający dane i informacje określone ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r.. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych : 4.Wniosek: PDF, DOC o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych.. Usunięte załączniki..

Opłata.Dokumenty: Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Podstawa prawna.. Są trzy rodzaje zezwoleń (w zależności od mocy alkoholu): do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo; powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);Do pobrania Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - druk, wzór jego wypełnienia - w formacie pdf.dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu opłatę wylicz w następujący sposób: 525 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego.. Posiadane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia (do wglądu) lub zaświadczenie o posiadaniu tego zezwolenia - nie dotyczy przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia wydane przez Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo oraz innych przedsiębiorców jeżeli w Centralnej Ewidencji i Informacji o .Jesteś przedsiębiorcom i posiadasz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych?. pow. 18% alkoholu Opłatę wnosi się przed wydaniem zezwolenia, w kasie .Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży: A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, B - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), C - powyżej 18% zawartości alkoholu - F-PS-14..

695 zezwoleń.Potrzebujesz jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Miejsce złożenia dokumentów: ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1 ul. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych : 3.. Partyzantów 74 80-254 Gdańsk punkt informacyjny - parter tel.. Szkic sytuacyjny terenu obrazujący lokalizację punktu sprzedaży w terenie, z zaznaczeniem granic punktu sprzedaży oraz, w przypadku punktów posiadających ogólnodostępne wejście, z precyzyjnym zaznaczeniem tego wejścia.Wniosek: PDF, DOC o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.. przeznaczonych do spożycia: w miejscu sprzedaży/poza miejscem sprzedaży* 1. do 4,5% alkoholu oraz piwa 43,75 zł - na sprzedaż napojów zaw.. Do wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć: 1) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualnym dowodem opłaty za korzystanie z zezwolenia - dot.. dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu opłatę wylicz w następujący sposób: 2100 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca .ZEZWOLENIA NA SPRZEDAZ ALKOHOLU Wzór 1 Wzór 2; 1.. 1) wniosek; 2) zgoda organizatora imprezy; 3) zezwolenie na sprzedaż alkoholu w punkcie stałym, z aktualną opłatą; 4) dokument potwierdzający zapewnienie dostępności do sanitariatów.. z 2012 r., poz. 405Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powinien zawierać: oznaczenie rodzaju zezwolenia, oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,1.. Proszę o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości* a) do 4,5% alkoholu oraz piwo, b) powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), c) powyżej 18% alkoholu.. przedsiębiorców prowadzących sprze-daż napojów alkoholowych poza Gminą Nowinka.. Zezwolenie wydawane jest na wniosek przedsiębiorcy posiadającego "stałe" zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych DG.2 Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych.doc..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt