Miejska komisja rozwiązywania problemów alkoholowych wniosek
ul. Feliksa Nowowiejskiego 24.. ZOBOWIĄZANIE DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO Łódź-Bałuty, Łódź-Śródmieście, Łódź-Widzew.. a) może to zrobić osoba prywatna np.: osoba dorosła z rodziny, albo instytucja np. MOPS, Policja, Szkoła, pedagog szkolny, kurator sadowy.. .Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi.. Przejdź do głównego menu .. Wniosek i procedura zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.. Wniosek może złożyć dowolna osoba, której .Wniosek do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejscowość, Data Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej adres zameldowania/pobytu lub nazwa instytucji zgłaszającej adres i pieczęć instytucji Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w………………………….. WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W STOSUNKU DOMiejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu ul. 3 Maja 46 postanawia: .. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek.. Zarządzenia zmieniające: 997-2020a.pdf.. styczeń - 14, 28Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uprzejmie informuje, że dyżury Zespołu Interwencyjnego MKRPA odbywają się w MCPU przy ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków, sala obsługi klienta: Poniedziałek 16 00 - 18 00; Wtorek 9 00 - 11 00; Środa 9 00 - 11 00 oraz 16 00 - 18 00; Czwartek 9 00 - 11 00; Wejście interesantów przez drugą bramę (z domofonem).Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puławach..

2.Jak złożyć wniosek.

Wzory dokumentów: 1.. Wprawdzie ustawodawca do tej pory nie sprecyzował zakresu wiedzy 1, jaką powinni dysponować członkowie komisji, to jednak należy przyjąć, że .Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Celem Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnej jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.Zalecane jest dołączenie do wniosku ankiety (wg wzoru poniżej).. Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach:Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatruje wniosek dotyczący osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.Ogłoszenie dotyczące realizacji zadań z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok (.doc) ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW dotyczących realizacji zadań zadań z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok (.doc)Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..

... USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ...Złożenie wniosku samemu jest niemożliwe - Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.

Osobiście w siedzibie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążu, Pl. 24-100 Puławy.. Pocztą na adres: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążu, Pl.. ZARZĄDZENIE PREZYDENTA WS.. Lubelska 5. ul. Zachodnia 47 91-066 Łódź Sekretarz Komisji - Juliusz Kurzawa.. Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Harmonogram pracy; Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego; Wniosek o wszczęcie procedury zobowizania do leczenia odwykowego; Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Sprawozdania z działalności MKRPAJak złożyć wniosek: osobiście w biurze Komisji, które znajduje się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień (Adres: 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17, pokój nr 9, Telefon : 17 850-60-97; godziny przyjęć: środa 7.25-15.00, czwartek 9.25-17.00;Pismo do Miejskiej Komisji z wnioskiem o rozpatrzenie opisanej w nim sprawy można składać osobiście lub przesyłać pod adres Urzędu Miejskiego w Gorlicach, Rynek 2. b) można to zrobić osobiście lub listownie.Pełna treść Zarządzenia Prezydenta MIasta Katowice w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach: Pełna treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice..

Wnioskodawca nie ponosi kosztów postępowania i nie jest zobowiązany do złożenia żadnych dodatkowych dokumentów.Komisja zbiera się na posiedzeniach, związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących realizacji programu, w tym opiniowaniem postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych wniosków wpływających do Komisji.1.

Urząd Miasta Puławy.. Pierwszym etapem jest złożenie wniosku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży i podanie danych osobowych osoby nadużywającej alkoholu.. 85-843 Bydgoszcz.. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi powołał zgodnie z aktem prawnym Burmistrz Miasta Lęborka Zarządzeniem Nr 21/2007 z dnia 13 marca 2007 roku zmienionym Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12 maja 2009 roku, Zarządzeniem nr 54/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12 czerwca 2012 roku .Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku przyjmuje wnioski o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie gminy.. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż.. Planowane posiedzenia w 2020 roku: Terminy posiedzeń mogą sie zmienić w zależności od ilości napływających wniosków i spraw do zaopiniowania w danym miesiącu.. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmuje wnioski w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie przy ulicy Jana Kilińskiego 25a, pok.. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie przyjmuje wnioski o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Krakowa.Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku zaprasza osoby mające problem z alkoholem oraz ich bliskich do skorzystania z konsultacji w tym zakresie..

Członkowie Komisji prowadzą konsultacje w każdą ostatnią środę miesiąca oraz w każdy ostatni czwartek miesiąca w siedzibie Komisji.MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w BOLESŁAWCU "W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" (art. 41 ust 4).

41 WNIOSEK O LECZENIE DO POBRANIA ZARZĄDZENIE WS.. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w siedzibie Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych od poniedziałku do czwartku, w .Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 14 listopada 2016, 11:23:50 W ramach realizacji zadań własnych gminy, wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zarządzeniem nr 0050/9/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. 42-217 CZĘSTOCHOWA.. telefon: +48 (42) 638 47 38 fax: +48 (42) 638 47 74 e-mail: [email protected] .. Podstawy prawneMiejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parczewie powołana została Zarządzeniem Nr 21/15 Burmistrza Parczewa z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parczewie, zmienionym zarządzeniem Nr 308/16 z dnia 5 kwietnia 2016 r., zmienionym zarządzeniem Nr 576/17 z .Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku działającą na podstawie art. 4 1 ust.. MKRPAMiejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Dane teleadresowe i godziny przyjęć ; Procedura zobowiązania osoby podejrzewanej o uzależnienie od alkoholu, do leczenia odwykowego (33.5 KB)Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe należy wypełnić wniosek (podanie do MKRPA według określonego wzoru, odpowiedni formularz można pobrać z tej strony) i złożyć go w Miejskiej/Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych właściwej według zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt