Deklaracja uczestnictwa w klubie seniora
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą wypełnić.. Uczestnictwo w Klubie wymaga złożenia wszystkich niżej wymienionych dokumentów: deklaracji uczestnictwa w Klubie Senior w Kamionce Wielkiej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;Deklaracja uczestnictwa w Klubie Seniora w Mrozach.. Klub Seniora prowadzi działalność w okresie od kwietnia do grudnia 2017 roku.. Deklaruj ę ch ęć udziału w spotkaniach organizowanych w ramach „Klubu Senior+" oraz aktywnego udziału w działaniach i inicjatywach podejmowanych przez w/w klub.do ośrodka wsparcia - Klubu Senior+ ……………………………………………….. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie „Senior+" muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa i złożyć dokumenty w Miejsko-Gminnym Ośrodku PomocyZałącznik nr 1 do Regulaminu Klubu Senior+ w Łącku - Deklaracja uczestnictwa>>> Załącznik nr 2 do Regulaminu Klubu Senior+ w Łącku>>> Załącznik nr 3 do Regulaminu Klubu Senior+ w Łącku>>> Załącznik nr 4 do Regulaminu Klubu Senior+ w Łącku>>> Załącznik nr 5 do Regulaminu Klubu Senior+ w Łącku>>>Deklaruję chęć uczestnictwa w Klubie Seniora w Zambrowie, udziału w spotkaniach organizowanych w ramach Klubu oraz aktywnego udziału w działaniach i inicjatywach podejmowanych przez Klub..

SZKOLNA 8/1 Deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior+ Jamielnik I.

Dokumentację organizacji i działalności Klubu Seniora stanowią: - regulamin Klubu Seniora w gminie Gromnik, - deklaracje uczestnictwa w Klubie Seniora, - plany pracy Klubu i sposoby realizacji .. (wypełnia kadra Klubu) Deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior+ w Nowym Targu Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko) .. deklaruję uczestnictwo w Klubie Senior+ w Nowym Targu działającym w ramach struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.Deklaracje uczestnictwa w Klubie Senior+ w Kołobrzegu można składać: w Dziale Aktywizacji i Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, ul. Okopowa 15, pok.. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.DEKLARACJA UCZESTNICTWA PROWADZENIE KLUBU SENIOR + W FORMIE OŚRODKA SAMOPOMOCY DLA OSÓB POWYŻEJ 60 ROKU ŻYCIA W RADŁOWIE W 2021 R. W związku z realizacją zadania pn. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.. Program nie określa minimalnej liczby godzin, w których powinien funkcjonować Klub „Senior +".Zadanie pt. „Prowadzenie Klubu Senior+ w Jamielniku" sfinansowano ze środków dotacji Gminy Nowe Miasto Lubawskie STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI JAMIELNIK 13-332 JAMIELNIK, ul..

Załącznik do pobrania: Deklaracja uczestnictwa w Klubie Seniora w Mrozach.

103 lub 127 w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 15.00 - 16.00, tel.. aktywnego 0 lat jestem gminy Gliwice dzielnica z Wiek Telefon kontaktowy Data deklaracji Podpisw MGOPS w Węgorzewie ……………………………………….. Prowadzenie Klubu Senior + w formie ośrodka samopomocy dla osób powyżej 60 roku życia w Radłowie w 2021 r., ja niżej podpisany/-a3.. 11 września 2019.. Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestniczenie w Klubie Senior+ z siedzibą w Soczewce, ul. ks. Pawła Kwiatkowskiego, 09-506 Soczewka.. Będąc członkiem Klubu oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Klubu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.Deklaracja uczestnictwa Deklaruję dobrowolną chęć uczestnictwa w formach wsparcia oferowanych w ramach Klubu Seniora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie.. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KLUBIE SENIORA 1.. Będąc członkiem Klubu oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Klubu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.Zgłoszenie uczestnictwa do klubu odbywa się na podstawie Formularza rekrutacyjnego - deklaracji uczestnictwa w Klubie Senior+ (załącznik nr 1 do Regulaminu), złożonej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej.Deklaracje uczestnictwa w Klubie Senior+ w Kołobrzegu można składać: W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, Ośrodek Wsparcia Aktywny Senior, ul. Okopowa 15, pokój 124 w każdy..

i złożyć deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzoziu.

podpis .. (wypełnia GOPS na podstawie kolejności zgłoszeń, data, godzina złożenia deklaracji, czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)Uczestnictwo w zajęciach Klubu Seniora jest dobrowolne i bezpłatne.. Oferta Klubu realizowana jest na podstawie i zgodnie z rocznym planem pracy Klubu.Klub Senior+ w Prudniku jest ośrodkiem wsparcia dla seniorów w rozumieniu przepisu art. 51 ust.. Podmiot udostępniający informację: Data utworzenia: 2019-09-11: Data publikacji: 2019-09-11:Formularz rekrutacyjny - deklaracja uczestnictwa w Klubie Seniora w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24 Dane osobowe Imię Nazwisko Data urodzenie Adres zameldowania Telefon kontaktowy Adres e-mail Kobieta Płeć Mężczyzna Aktywna/ny Aktywność zawodowa Nieaktywna/ny Zajęciach umuzykalniających W ramach Klubu Seniora chcę brać udział w:Deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior + w Gminie Głogów Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko) deklaruję uczestnictwo w Klubie Senior + w Gminie Głogów przy ul. Tęczowej w Ruszowicach działającym w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie.Klub Seniora dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami..

2.Deklaracja uczestnictwa - jej wypełnienie jest niezbędne, do tego, żeby korzystać z oferty naszego klubu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Klubu „Senior+" w Węgorzewie Deklaracja uczestnictwa w Klubie „Senior+" w Węgorzewie Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko) ………………………………….………………………………….…………………………… deklaruję uczestnictwo w Klubie „Senior+" w Węgorzewie działającym przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w .DEKLARACJA UCZESTNICTWA W „KLUBIE SENIOR+" W LATOWICZU Ja, ni żej podpisana/y, o świadczam, że deklaruj ę moje uczestnictwo w „Klubie Senior+" w Latowiczu.. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/świadoma, iż uczestnictwo w KS jest również uczestnictwem w projekcie pn.DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KLUBIE SENIORA w Klubie Seniora w prowadzonym w Gliwicach.. Każdy zadeklarowany uczestnik Klubu Seniora otrzyma legitymację, która upoważni go do korzystania z proponowanej oferty.W ramach pierwszej rekrutacji do udziału w spotkaniach Klubu zostanie wyłonionych 15 osób.. Rozwiń Metryka.. Klub „Senior+" powinien funkcjonować w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb uczestników.. Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestniczenie w Klubie Seniora w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska.. Deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior+ w Prudniku, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; 2) oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zobowiązanie .Deklaracje uczestnictwa w Klubie Senior+ w Szczytnie można składać: - w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie w pokoju nr 6 i 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 tel.. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Klubu Seniora w Zambrowie i zobowiązuję się do jego przestrzegania.DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KLUBIE SENIOR+ W ŁAPACH Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestniczenie w Klubie SENIOR+ (zwanym dalej Klub) w miejscowości Łapy.. Opublikował: Administrator.. Dane uczestnika Klub Seniora opracowuje własne programy i plany pracy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt