Optima wydruk ewidencji ryczałtowej 2021
Nowa zaliczka na PIT-28(14) uwzględniająca stawkę 15%.. Wprowadzono możliwość naliczenia deklaracji rocznych PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 na formularzach obowiązujących za rok 2021.. Możliwość wyboru nowej stawki zaktualizowano w konfiguracji programu, na formularzu kategorii o typie Przychody , na dokumentach źródłowych, na formularzu zapisu w Ewidencji ryczałtowej oraz na formularzu kwot indywidualnych właściciela.Comarch ERP Optima 2021 zmiany w nowej wersji związane z przepisami: Umożliwiliono naliczenie deklaracji: VAT-8(11), VAT-9M(10).. Nowości Comarch ERP Optima 2021.4.1, które zasługują na szczególną uwagę:Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., a jego przepisy stosuje się do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r. Nowy wzór do pobrania.. Naliczenia deklaracji rocznych PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 na formularzach obowiązujących za rok 2020.Możliwość przygotowania i wysłania pliku JPK_EWP(2) zawierającego zapisy z Ewidencji ryczałtowej, obowiązującego za okresy od 01.01.2021.. Istnieje także możliwość korzystania z własnych wydruków.Umożliwiliśmy przygotowanie i wysłanie pliku JPK_EWP(2) zawierającego zapisy z Ewidencji ryczałtowej, obowiązującego za okresy od 01.01.2021.. Jeżeli data wpisu do ewidencji jest późniejsza niż 31 grudnia 2020 r. to na formularzu zapisu pojawia się możliwość wykazania kwoty w stawce 15%.Poprzednia wersja Comarch ERP Optima: 2021.1.1..

Zmiana na formularzu zapisu w Ewidencji ryczałtowej.

wydruk wszystkich kolumn tabeli na jednej kartce formatu A4; możliwość wydruku tabeli i innych zestawień za poprzednie lata; wydruk etykiet z kodami kreskowymi; inwentaryzacja środków trwałych.. (film z lektorem) - YouTube.Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami: W Ewidencji ryczałtowej dodano możliwość wyboru nowej stawki 15% obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. Umożliwiono wyliczenie nowej zaliczki na PIT-28(14) uwzgledniającej stawkę 15%.H2 2021 r. Wprowadzenie zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej 2022 r. lub później Wprowadzenie dokumentów do rejestrów VAT Wprowadzenie dokumentów do ewidencji dodatkowej 2022 r. lub później Uproszczone prowadzenie ewidencji wynagrodzeń Rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu H1 2021 r.Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2021.4.1..

Zmiany związane z przepisami: Możliwość wyboru nowej stawki 15% obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. w Ewidencji ryczałtowej.

Wprowadziliśmy możliwość naliczenia deklaracji rocznych PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 na formularzach obowiązujących za rok 2021.Umożliwiono przygotowanie i wysłanie pliku JPK_EWP(2) zawierającego zapisy z Ewidencji ryczałtowej, obowiązującego za okresy od 01.01.2021.. Rozporządzenie określa nowy wzór ewidencji przychodów dla celów opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.W Ewidencji ryczałtowej dodaliśmy możliwość wyboru nowej stawki 15% obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. Umożliwiliśmy wyliczenie nowej zaliczki na PIT-28(14) uwzgledniającej stawkę 15%.. Nowości Comarch ERP Optima 2021.4.1, które zasługują na szczególną uwagę:Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami: W Ewidencji ryczałtowej dodano możliwość wyboru nowej stawki 15% obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. Umożliwiono wyliczenie nowej zaliczki na PIT-28(14) uwzgledniającej stawkę 15%.Film pokazuje jak do programu wprowadzić środek trwały, który był już amortyzowany w poprzednich latach oraz na co zwrócić uwagę wypełniając pola na karcie ś.Najważniejsze zmiany w wersji Comarch ERP Optima 2021.1.1. zauważyć można w module handel, kasa/bank, księgowość oraz kadry i płace..

Umożliwiono przygotowanie i wysłanie pliku JPK_EWP(2) zawierającego zapisy z Ewidencji ryczałtowej, obowiązującego za okresy od 01.01.2021.

Ponadto dodano nowy formularz zaliczki na podatek ryczałtowy z obsługą stawki 15%.. Zmiana wersji jest nieduża (aktualizacja na trzecim członie numeru), więc nie wymaga wykonywania upgrade baz danych.. Nowości, które zasługują na szczególną uwagę:Umożliwiono przygotowanie i wysłanie pliku JPK_EWP(2) zawierającego zapisy z Ewidencji ryczałtowej, obowiązującego za okresy od 01.01.2021.. Nowością jest sekcja dla kodów JPK_V7 na wydruku, które można pobrać na dokument do rejestru sprzedaży VAT.Nowa wersja Comarch ERP OPTIMA 2021.1.2 to przede wszystkim możliwość naliczania deklaracji rocznych za rok 2020 na formularzach PIT-4R (11), PIT-8AR (10) oraz IFT-1/1R (16).. Jest opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2389.. Więcej na stronie Comarch.Comarch ERP Optima - Jak wygenerować plik JPK_V7?. Użytkownicy programu Comarch ERP OPTIMA mogą spać spokojnie.Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami: W Ewidencji ryczałtowej dodano możliwość wyboru nowej stawki 15% obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. Umożliwiono wyliczenie nowej zaliczki na PIT-28(14) uwzgledniającej stawkę 15%.wydruki spełniające wymogi w zakresie pełnej księgowości, księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtowej ewidencji przychodów; wydruk planu amortyzacji i tabeli amortyzacyjnej..

Dla wydruków tych możliwe jest określenie parametrów technicznych, takich jak domyślny sposób wydruku, ilość kopii, sposób sortowania.

Wprowadzono możliwość naliczenia deklaracji rocznych PIT-4R , PIT-8AR , PIT-11 na formularzach obowiązujących za rok 2021.Na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku, Comarch umożliwił prowadzenie ewidencji w nowej stawce ryczałtu 15%.. Nowości Comarch ERP Optima 2021.4.1, które zasługują na szczególną uwagę:Od roku 2021 ukrywane są wydruki: Sprzedaż wg kolumn z ewidencji/ Wzór standard 6 kolumn oraz Wzór standard.. Możliwość naliczenia deklaracji rocznych PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 na formularzach obowiązujących za rok 2021.. Wprowadzono możliwość naliczenia deklaracji rocznych PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 na formularzach obowiązujących za rok 2021.. Wprowadzono możliwość naliczenia deklaracji rocznych PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 na formularzach obowiązujących za rok 2021. tworzenie arkuszy na dowolny dzień; ewidencja arkuszy inwentaryzacyjnych z ewentualnym podziałem na grupy .Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami: W Ewidencji ryczałtowej dodano możliwość wyboru nowej stawki 15% obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. Umożliwiono wyliczenie nowej zaliczki na PIT-28(14) uwzględniającej stawkę 15%.Program uwzględnia szczególne przypadki amortyzacji: amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego.. Wprowadzono możliwość naliczenia deklaracji rocznych PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 na formularzach obowiązujących za rok 2021.. Nowości Comarch ERP Optima 2021.4.1, które zasługują na szczególną uwagę:Ewidencja ryczałtowa może zostać wyświetlona przez naciśnięcie przycisku Ewidencja ryczałtowa w menu Nawigacji Comarch ERP Optima/ Ryczałt lub poprzez wywołanie Księgowość/ Ewidencja ryczałtowa.Umożliwiono przygotowanie i wysłanie pliku JPK_EWP(2) zawierającego zapisy z Ewidencji ryczałtowej, obowiązującego za okresy od 01.01.2021.. A dodatkowo producent Comarch umożliwił komunikację z drukarkami fiskalnymi poprzez sieć LAN.. Wprowadziliśmy możliwość naliczenia deklaracji rocznych PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 na formularzach obowiązujących za rok 2020.Została dodana stawka 15% oraz usunięta stawka 20% dla dokumentów z datami od 01.01.2021..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt