Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty 2020 chomikuj
w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. - Karta Nauczyciela-tekst jednolity (DZ.U.. - 31.05.2011r.Numer 163 - Kwiecień 2021 r. TEMAT NUMERU Jak opracować kryteria doboru do zwalniania — 8 wskazówek dla dyrektora.. Numer 161 - Luty 2021 r. TEMAT NUMERU Ustalenie prawa do trzynastki za 2020 r. - procedura postępowaniaPo zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego .Download: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.docData zakończenia stażu: 31.05.2020 r. Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. z chomika gusiaczek123.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.doc mikutka / Dokumenty / Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.doc Download: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.docSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im..

Imię i nazwisko stażysty: Martyna Serafin.

Okres trwania stażu: od 01.09.2016 r. do 31.05.2017 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię: Dominika Nazwisko: Winiarska Stanowisko: Nauczyciel - wychowawca świetlicy Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie Data odbywania stażu: 1.09.2013 - 31.05.2014 Opiekun stażu : mgr Monika Misztalc) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowegoSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem stażu na nauczyciela kontraktowego.. NawojowaSprawozdanie z planu rozwojowego nauczyciela stażysty SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko nauczyciela: Ewelina Łukawska Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Marta Redka Imię i nazwisko dyrektora: mgr inż.W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego uwzględniając w nim efekty jego realizacji dla nauczyciela i placówki edukacyjnej - §4 ust.5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego..

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z odbyciem 9 miesięcznego.

Numer 162 - Marzec 2021 r. TEMAT NUMERU Dokumentacja kadrowo-płacowa - 8 błędów, których warto unikać.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .1. Organizację i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela stażysty rozpoczęłam od poznania procedur awansu zawodowego nauczyciela analizując następujące akty prawne: Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota JasztalSprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju w roku szkolnym 2019/2020 przez nauczyciela mianowanego starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Małgorzata Borek.. 30 sty 12 17:36.Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu".. Każdy nauczyciel na zakończenie stażu zobowiązany jest .1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im..

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.

Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. Pracę w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. 2 pkt.. Dane osobowe: Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Bożena Krężel Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi 41-506 Chorzów, ul. ks. J. Czempiela 52 Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wspomagający Wykształcenie: nauczyciel stażysta; wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym .sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o awans zawodowy na stopieŃ nauczyciela dyplomowanego dotyczy § 8 ust.. 1 wychowanie fizyczne (2020-08-02)W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art.9g ust.10 Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2017/2018 1.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania..

Przygotowania do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY .doc.

• Wskazała pani, ze korzysta z aplikacji Learning Apps, proszę stworzyć krótkie ćwiczenie.SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA STAŻYSTY ZA OKRES 1 IX 2009 - 31 V 2010r.. Nauczyciele stażyści po zakończeniu dziewięciomiesięcznego stażu złożą do dyrektora sprawozdanie, a jeśli ocena dorobku zawodowego będzie pozytywna, wniosek o powołanie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI stażu na nauczyciela mianowanego.docx agusta09 / Awans / Awans zawodowy - nauczyciel mianowany / SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI stażu na nauczyciela mianowanego.docxZawodowego, pt. „Zakończenie Stażu - sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli" - 4 kwietnia 2019 roku; • napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; • zapoznałam się z procedurą egzaminacyjną i z pomocą mojego opiekunem stażu/ dyrektora przygotowałamNauczyciel stażysta przed komisją kwalifikacyjną (stan prawny marzec 2021r.). Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w plikach do pobrania na grupie FbSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Poniżej przedstawiam Państwu prezentację .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Opracowanie: Anna Kiełb Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie .. Zostało napisane na podstawie §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt