Jak napisać deklarację dostępności
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej [email protected] Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do poprzedniego serwisu internetowego Ministerstwa Cyfryzacji.Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.. Wyślij kod do przyjaciela i zyskaj 35% zniżki!. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz .W miejscu „data sporządzenia" należy wpisać datę sporządzenia Deklaracji Dostępności w formacie rrrr-mm-dd i oznaczyć ją identyfikatorem „a11y-data-sporzadzenie".. Po tytule umieść zobowiązanie do przestrzegania dostępności i informację jakiej strony dotyczy deklaracja.. Informacje zwrotne i dane kontaktowe.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 487 55 70 w.. Deklarację dostępności należy sporządzić w oparciu o samoocenę lub ocenę wykonaną przez zewnętrzny podmiot (ekspert ds. dostępności).. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.Deklaracja dostępności serwisu.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Mapa Dotacji.Kurs skierowany jest do osób, które posiadają podstawy znajomości budowy stron internetowych (języka HTML, CSS) oraz świadomość problematyki dostępności cyfr.Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny..

Jak napisać deklarację dostępności?

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.Deklaracja dostępności.. Część 1.. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.. Wygeneruj kod podając adres e-mail przyjaciela, któremu chcesz podarować rabat 35% na przyszłe zamówienie.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 473 35 01.. Informacje zwrotne i dane kontaktowe.Starostwo Powiatowe w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Odpowiemy na wszelkie nurtujące Państwa pytania.. Informacje zwrotne i dane kontaktowe.. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu ,,powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.Masz problem z napisaniem deklaracji dostępności?.

Co musi zawierać deklaracja dostępności.

Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Przypominamy, że na naszej stronie dostępny jest bezpłatny generator deklaracji dostępności, a także możliwie jest zamówienie wykonania strony internetowej zgodnej z aktualnymi wymogami w zakresie dostępności.zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103), zwanej dalej „decyzją wykonawczą 2018/1523".Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.. Mają one obowiązkowy format, podany w kolejnym akapicie.Deklaracja dostępności powinna zostać umieszczona w takim miejscu na stronie, aby użytkownik nie miał problemu z jej odnalezieniem.. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.. Jak ocenić dostępność swojej strony www?.

Skorzystaj z naszego bezpłatnego generatora deklaracji dostępności.

Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej,Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.. Deklaracja dostępności przeznaczona jest przede wszystkim dla użytkowników, zwłaszcza osób, które mają specjalne potrzeby czy to ze względu na warunki, w jakich korzystają z treści cyfrowych, czy to ze względu na swoje niepełnosprawności.Deklarację musisz zacząć od tytułu „Deklaracja dostępności".. Poczekaj aż przyjaciel zrealizuje zamówienie z wykorzystaniem otrzymanego od Ciebie kodu.. 02.09.2020, 14:59 W dniu 2 września odbyła się prezentacja „Raportu o dostępności 2020" opracowanego jak co roku przez Fundację Widzialni.Wstęp Deklaracji Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności..

Zapraszamy do lektury i komentarzy.Jak przygotować deklarację dostępności.

Deklaracja dostępności zawiera elementy, o których mowa w sekcji 1 załącznika do decyzji wykonawczej 2018/1523.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony .Deklaracja dostępności To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej, na której się właśnie znajdujesz.. Jak podmioty publiczne realizują standard WCAG 2.1.. Osobą kontaktową jest Andrzej Szerszeń, dsk @ure.gov.pl.. Decydując się na współpracę z zewnętrzną firmą, należy pamiętać, że to wydawca witryny lub aplikacji jest w pełni odpowiedzialny za treść deklaracji.czym jest deklaracja dostępności, jakie warunki techniczne musi spełniać, gdzie musi być umieszczona, jakie elementy musi zawierać, jak ją napisać aby spełnić wszystkie wymogi, Serdecznie prosimy o kontakt.. Ponado musi zawierać:W deklaracji dostępności trzeba opisać metodę analizy dostępności i podać link do tego opisu.. Wykorzystaj ten sam kod aby zamówić kursy z rabatem 25%.Deklarację dostępności sporządza się z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz.. Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-25.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Płocku.. „Podmiot zewnętrzny" to firma, osoba lub organizacja, która przeprowadziła przegląd, badanie lub audyt dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej.Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.. Jest to obowiązkowy format tego tytułu.. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.Jak napisać deklarację dostępności.. Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek" w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Deklaracja dostępności Portalu Samorządu Województwa Pomorskiego .. Mogą to być analiza własna np. wspomagana narzędziami automatycznymi, albo zlecony zewnętrznie audyt oparty na analizie eksperckiej oraz testach z osobami z niepełnosprawnością.Deklarację dostępności sporządza się z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie .Deklaracja dostępności cyfrowej.. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.. +48 608-089-112.Deklaracja dostępności informuje osoby niepełnosprawne o tym, czego mogą spodziewać się korzystając z danej strony internetowej lub z danej aplikacji mobilnej.. Strona poddawana została również w 2019 r. badaniu dostępności w ramach Raportu Dostępności Fundacji Widzialni.. Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22.. Informacje zwrotne i dane kontaktowe..Komentarze

Brak komentarzy.