Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych klasa 1
Środa .. z o.o. Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCHTarnowskich 1, 26-020 Piotrkowice tel.. Zajęcia wyrównawcze przeznaczone są dla dzieci uczęszczających do 1 klasy szkoły podstawowej.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.. SPRAWOZDANIE Z PRACY NAUCZYCIELA SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.. Zajęcia przeznaczone były dla uczniów, którzy mają .Oddział przedszkolny i klasa I - wychowawca mgr Justyna Grabowska.. Natomiast nie ma jasnego zapisu odnośnie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z orzeczeniem.Program zajęć wyrównawczych dla klasy 1.. Liczba godzin przeprowadzonych zajęć: 17 3.. - 2h.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji matematycznej odbywały się w I semestrze r. sz. 2013/2014 raz w tygodniu - w środę.. Liczba uczniów, uczestniczących w zadaniu: 8 2.. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na przemian dla klas IV i V oraz VI.. Piątek .. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 1 godzinie zegarowej ( 15:00 - 16:00) w oparciu o program nauczania początkowego.Ćwiczenia w rozpoznawaniu zdań: oznajmujących, pytających i rozkazujących.. Beata Zając .. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem..

Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

Działalność wychowawczo-edukacyjna Mając na uwadze prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, na terenie szkoły podejmowane są różnorodne działania wychowawczo-edukacyjne.. z kl.III b. Celem zajęć było: 1. wyrównanie dysharmonii rozwoju.. SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO1 Sprawozdanie za rok 2009/10 z zajęć pozalekcyjnych prowadzone w Szkole Podstawowej w Niedzicy w ramach projektu Moja Szkoła Moje Okno na Świat Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są dla trzech grup uczniów po jednej godzinie zajęć tygodniowo.. Wykaz uczniów klas I biorących udział w kołach zainteresowań 0 20 40 60 Liczba uczniów uczęszczających 80 100 120 140 Klasy I Klasy II Klasy III Liczba uczniów ogółem na zjęcia dydaktyczno-wychowawcze Liczba uczniów uczęszczających na1 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego kl. I III Ja też potrafię Zespół wyrównawczy z programu Ja też potrafię obejmuje pięciu uczniów z kl. III i dwóch uczniów z klasy II..

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasach.

Na wstępie przeprowadziłam diagnozę rozwoju dziecka.Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI.. ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych" Sprawozdanie z zajęć dla uczniów klas I - III ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym za okres od 15.11.2011 r. do 30.06.2013r.. 12 45-13 30Sprawozdanie wychowawcy klas I-III to po prostu opis działań podjętych podczas danego okresu nauki (półrocza, roku), a także osiągnięć, umiejętności oraz zachowania naszych uczniów.. Grupa liczy 10 osób.. Liczba zapisanych uczniówLiczba uczniów ze wskazaniami PPPLiczba .1.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę.. Układanie zdań z rozsypani wyrazowej - pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi .. Poniedziałek.. Tematyka prowadzonych zajęć i metody ich prowadzenia 1.Test diagnostyczny-omówienie problemowych zadań.. Zespół wyrównawczy liczył 7 uczniów klas szóstych i 8 uczniów klas czwartych i piątych.. Na zajęcia uczęszczało w I roku8 uczniów, a w II roku 6 uczniów.32 godz. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego (3 dziewczynki, 5 chłopców) 36 godz. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki (3 dziewczynki, 5 chłopców) 31 godz. zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (6 dziewczynek, 4 chłopców)SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Author: gracz Last modified by: dyrektorzsp Created Date: 1/7/2018 4:36:00 PM Company: Wydawnictwo FORUM Sp..

Zestawienie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasach I-III Wykres 2.

Sala nr 3 ; Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.. W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przygotowanie krótkiego sprawozdania dotyczącego zajęć zrealizowanych w dniach 11-31 marca 2020 roku oraz wykorzystanie w tym celu załączonej tabelki.SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH.. Sala nr 2 ; Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.. KlasaLiczba godzin zaplanowanychLiczba godzin zrealizowanychPrzyczyna nie prowadzenia zajęć.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH.. Środa .. Dokładny harmonogram zajęć znajduje się w dzienniku zajęć wyrównawczych.Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych I semestr 2009/2010.. Zrealizowano 63/96 godzin.. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przewidziane są dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej.. Klasa: ………………….. Nauczyciel prowadzący: …………………………………………………………………………………….. Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-.. Pracują w średnim i wolnym tempie, chętnie wykonując poszczególne .Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego realizowanych w formie indywidualnej.. z matematyki.. Pobierz (doc, 39,0 KB) Podgląd treści.. Oddział przedszkolny w .. w I półroczu roku szkolnego 2012/2013 liczył 14 dzieci; 5 .Sprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo-kompensacyjnego w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 Klasa I Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: w środę , w godz. 11.35 - 12.00 i w czwartek, w godz. 11.35 - 12.00..

Program zajęć wyrównawczych dla kalsy 1g.

prowadzonych przez Beatę Zając.. Sposób konstruowania takiego podsumowania jest taki sam zarówno w śródroczu, jak też i na koniec roku szkolnego.. Realizowane są treści z edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach V-VI.. Źródła tych potrzeb to:zajęcia wyrównawcze • nauczanie zintegrowane • pliki użytkownika aszaa1 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • DYKTANDA GRAFICZNE.rar, PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH KLASA I.doc 2.docSala nr 1 .. Praca w grupach.Projekt unijny.. 41 354 90 12 email: [email protected] Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy pod adresem email: [email protected] Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczane a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.Uczniowie niepełnosprawni, którzy uczęszczają do klasy ogólnodostępnej, bądź integracyjnej powinni mieć zapewnione 2 godziny zegarowe zajęć rewalidacyjnych.. za okres od 04.01.2010r.. Poniedziałek .. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: - motywowanie uczniów do systematycznej pracySPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA KLAS IV-VII za okres od 18.09.2017 r. do 31.01.2018 r. SEMESTR 1 1.. Łącznie odbyło się 27 zajęć.. do 30.06.2011r.zajęć logopedycznych, dydaktyczno - wyrównawczych.. Utrwalenie pisowni wyrazów z "u" , "ó"- tekst z lukami.. w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. w klasach I-III: klasa III .. Obejmowały: 5 ucz.. JANA PAWŁA II W CYGANACH.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Uczęszcza na te zajęcia 24 uczniów.Wykres 1.. Na zajęcia jest zapisanych 6 uczniów klasy 1.. 2.Szanowni Państwo, Uprzejmie dziękujemy Państwu za przesłanie informacji dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie zdalnej.. Imię i nazwisko: 1.REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Przedmiot.. Marta Żak ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt