Zgoda na przesłanie pit-11 mailem
Przepisy nie .Nie zgadzając się z takim stanowiskiem organu, spółka zaskarżyła udzieloną jej interpretację przepisów podatkowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.. Coraz częściej przedsiębiorcy zatrudniający większą liczbę pracowników chcą przekazać PIT-11 przez internet również podwładnym.. Jednocześnie przesłanie informacji PIT-11 na adres mailowy eliminuje konieczność dostarczenia jej w formie papierowej.W przypadku przekazania PIT-11 w formie elektronicznej, będzie jeszcze łatwiej.. Funkcjonalność Wysyłanie zabezpieczonych e-maili umożliwia przesłanie utworzonych deklaracji PIT-11 do pracowników e-mailem z możliwością:Zostałem poinformowany/a, że przesyłane mailem pliki będą zabezpieczone hasłem dostępowym, które zostanie przekazane SMS na podany numer telefoniczny: ……………………………… Zastosowane hasło będzie zawierało co najmniej 8 znaków, duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne.. Także w tym wypadku formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.. Podobne wnioski płyną z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 stycznia 2016 r., sygn.. 1 ustawy o PIT).. Funkcjonalność Wysyłanie zabezpieczonych e-maili umożliwia przesłanie utworzonych deklaracji PIT-11 do pracowników e-mailem z możliwością:Żeby przedsiębiorca mógł wysłać potencjalnemu klientowi np. szczegóły swojej oferty, ten musi się najpierw na to zgodzić..

Musi być zgoda.

Toruń, dnia: ………… Czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę:Temat: wysyłanie oferty handlowej mailem Witaj Przede wszystkim, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, musisz mieć zgodę adresata na przesłanie takiej (nie zamówionej wcześniej) korespondencji, zwłaszcza, jeśli jest to oferta stricte handlowa.. Poniedziałek 1 marca to ostatni dzień na przekazanie PIT-11 pracownikowibrak jest obowiązku uzyskania pisemnej zgody na przesyłanie podatnikom deklaracji PIT-11, imiennych informacji podatkowych, bądź też deklaracji podatkowej PIT-40 za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, a dostarczając pracodawcy adres swojej skrzynki pocztowej, stworzonej w celu odbierania informacji PIT-11 i deklaracji PIT-40, pracownik niejako sam zgadza się na ich otrzymywanie w tej postaci,„Przesyłanie pracownikom za ich zgodą informacji PIT-11 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na wskazany przez nich adres e-mail w formie pliku w formacie PDF .Fiskus zgadza się na to, by pracodawca wysłał załodze informację o dochodach i pobranych zaliczkach drogą elektroniczną..

Pracownik musi wyrazić zgodę na przesłanie w ten sposób PIT-11.

Jednak w e-mailu zawierającym pytanie o zgodę na przesłanie informacji handlowej nie może się znaleźć jakakolwiek informacja handlowa.W programie Sage Kadry i Płace za pomocą raportu PIT-11 wykonywany jest wydruk deklaracji oraz deklaracja elektroniczna informująca o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy pracownika.. Wśród najczęściej wybieranych rozwiązań, jak co roku prym wiedzie rozliczenie przez internet.Zgodnie z prawomocnym (od 16 grudnia 2010 roku) wyrokiem tego sądu, przesłanie PIT-11 przez pracodawcę do pracownika e-mailem jest zgodne z polskim prawem.. IPTPB3/4511-225/15-5/GG.Dobrą praktyką, choć nieobowiązkową, jest uzyskanie od pracowników pisemnej zgody na otrzymywanie PIT-11 drogą elektroniczną.. 1. uzyskanie pisemnej zgody podatnika na przekazanie informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z adresem e-mail podatnika, 2. wygenerowanie informacji podatkowych PIT-11 w wersji PDF, 3. przesłanie PIT-11 na podany przez podatnika adres e-mail,Do tego wymagana jest jeszcze zgoda pracownika/zleceniobiorcy na przekazanie informacji PIT-11 drogą elektroniczną..

Bez znaczenia pozostaje forma zgody.Czy pracownik musi wyrazić zgodę na otrzymanie PIT-11 e-mailem.

Przedsiębiorcy występujący w roli płatników mają czas do końca lutego, by przekazać pracownikom informację PIT-11 za 2020 r. Przepisy nie określają, w jakiej formie należy to zrobić.Informacja PIT musi być sporządzona wg ustalonego wzoru w nieedytowalnych plikach.. Eksperci radzą jednak innym przedsiębiorcom wstrzymać się z wysyłaniem PIT-11 tą drogą, gdyż omawiane orzeczenie zostało wydane w indywidualnej sprawie dla jednej z firm.Dlatego zgodnie z prawem odbiorca musi wyrazić zgodę na otrzymanie takiej wiadomości, w szczególności udostępnić w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny (jest to tzw. zasada opt-in).. W ocenie spółki przepisy nie wymagają wprost potwierdzenia odbioru przez podatnika informacji PIT-11, a jedynie nakładają na płatników obowiązek przesłania takiej informacji.Większe firmy muszą to robić elektronicznie (zgodnie z art. 45ba ust.. W tym celu wysyłają im dokumenty.. Informacja Pit musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym przez osobę wyznaczoną do obliczenia i pobrania podatkuWysłanie PIT-11 mailem również jest dopuszczane przez organy skarbowe.. Annamaria Linczowska.. Informacje PIT-11 mogą być udostępniane przez pracodawcę drogą elektroniczną..

Wyjątek ...Przesyłanie e-mailem niezamówionej informacji handlowej jest wykroczeniem, stanowi też czyn nieuczciwej konkurencji.

Do końca 2008 r. obowiązującą formą informowania ubezpieczonych o wysokości składek była wyłącznie forma pisemna (czyli w formie wydruków papierowych).. Bez znaczenia pozostaje forma zgody.. Czy konieczne jest uzyskanie zgody pracownika na udostępnienie PIT-11 ww.Pomimo braku odpowiednich regulacji dotyczących wysyłania podatnikom informacji PIT-11 w postaci elektronicznej, zasadnym wydaje się założenie, że płatnik powinien uzgodnić przesłanie informacji w tej postaci z podatnikiem i uzyskać jego zgodę na takie przesłanie oraz adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać obliczenie.Jak co roku, wiele osób rozważa jak wysłać PIT do urzędu skarbowego, aby czynność ta wiązała się z jak najmniejszą liczbą skomplikowanych zagadnień.. Kto - pracodawca czy pracownik - będzie musiał udowodnić w ewentualnym postępowaniu podatkowym, że pracownik otrzymał PIT-11 za pomocą poczty elektronicznej.na wskazany przez Pracownika adres e-mail, w postaci pliku PDF opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym - jest prawidłowe, poprzez udostępnienie informacji PIT-11 w specjalnym portalu, do którego Pracownik będzie miał dostęp po podaniu loginu i/lub hasła - jest prawidłowe.Przenosząc powyższe na grunt analizowanej sprawy zgodzić należy się z Wnioskodawcą, że przekazanie pracownikom informacji PIT-11 w opisany we wniosku sposób, tj. poprzez ich udostępnienie przy użyciu indywidualnego loginu i hasła pracownika w formie elektronicznej (jako nieedytowalnego pliku w formacie PDF zgodnie z obowiązującym wzorem informacji określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów, podpisanego za pomocą podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego .WSA: elektroniczne przesłanie PIT-11 nie wymaga zgody podatnika.. Zgoda powinna zawierać aktualny adres mailowy pracownika lub zleceniobiorcy, co pozwoli uniknąć problemów wynikających z przesłania deklaracji na niewłaściwy adres.. Może to być zarówno pisemna jak i ustna.. Czy pracodawca musi mieć potwierdzenie dostarczenia adresatowi wiadomości z załącznikiem w postaci PIT-11.. W celu przekazania pracownikowi/zleceniobiorcy informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymagana jest zgoda pracownika/zleceniobiorcy na przekazanie informacji PIT-11 w taki sposób.. Coraz więcej firm wysyła więc e-mailem prośby o wyrażenie zgody na .W programie Sage Kadry i Płace za pomocą raportu PIT-11 wykonywany jest wydruk deklaracji oraz deklaracja elektroniczna informująca o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy pracownika..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt