Wzór skróconego aktu zgonu
262 pobrań.. Wydawany jest na blankiecie utrzymanym w różowej kolorystyce wykonanym na papierze:Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Sprawdź, jak uzyskać odpis aktu stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa, zgonu.. - Odpis skrócony aktu stanu cywilnego wydawany z urzędu, bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu, osobie zgłaszającej to zdarzenie, nie podlega opłacie skarbowej.Treść odpisu skróconego aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu.. Odpis skrócony aktu zgonu zawiera: 1) nazwisko, imię (imiona) oraz nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej; .Pobierz wniosek o odpis aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Przykładowy wniosek o uzyskanie odpisu z aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.. Data aktualizacji bazy: 2021-04-29.Pełnomocnictwo do zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego zgonu osoby z naszej rodziny oraz pobrania odpisów skróconych aktu zgonu przez osobę trzecią.. Zał _11 _odpis _skrócony _dziecka, _które _urodziło _się _martwe.pdf 0.88MB Odpis skrócony aktu małżeństwa.. Odpis skrócony aktu urodzenia zawiera: .. Zał _15 _odpis _skrócony _aktu _zgonu.pdf 0.92MB Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.Wniosek o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu Wnoszę o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu .. (imię i nazwisko) ur. .o wydanie odpisu skróconego/zupełnego/wielojęzycznego aktu zgonu: imię/imiona ……………………………………………………………………………………………………………………………………….o wydanie odpisu aktu zgonu Proszę o wydanie odpisu skróconego / zupełnego / wielojęzycznego* aktu zgonu dotyczącego: Imię nazwisko i nazwisko rodowe: …………………………………………………………….………………………….Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu..

Wydanie odpisu zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.. deklaracje, umowy i wzory pism, które wypełnisz online .. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.. wzory dokumentów w kategorii "USC" Podanie o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu urodzenia Odpis skrócony aktu urodzenia Odpis skrócony aktu zgonu Wniosek o ustalenie (odtworzenie .Urzędowy wzór skróconego odpisu aktu zgonu przewiduje umieszczenie następujących informacji: I.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Liczba dostępnych formularzy: 5626. fillup - formalności wypełnione.. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.• odpisu skróconego aktu urodzenia, • odpisu skróconego aktu małżeństwa, • odpisu skróconego aktu zgonu, • zaświadczenia o stanie cywilnym, • zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.Opłata skarbowa: − 22 zł - odpis skrócony, − 33 zł - odpis zupełny, − 24 zł - za wiadczenie o nie figurowaniu aktu lub braku ksi gi.. Wydanie odpisu zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.Podanie o wydanie skróconego aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Liczba stron: 1 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word..

Zał _13 _odpis _skrócony _aktu _małżeństwa.pdf 1.09MB Odpis skrócony aktu zgonu.

Wniosek o uzyskanie odpisu aktu cywilnego można otrzymać w lokalnym Urzędzie Stanu Cywilnego.. Dodatkowo należy przygotować: potwierdzenie opłaty skarbowej.ˆ Ekran szczegółów informacji - sprawa Pobierz dane XML Sprawa: Wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.. Odpis skrócony aktu zgonu zawiera następujące informacje: nazwisko, imię oraz nazwisko rodowe zmarłego, data i miejsce urodzenia osoby zmarłej, stan cywilny denata, nazwisko, imię oraz nazwisko rodowe małżonka osoby zmarłej, ale tylko wtedy, gdy w chwili śmierci pozostawała ona w związku małżeńskim,Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa..

Odpis skrócony aktu zgonu ma formę dwustronicowego dokumentu formatu A4 o wymiarach 210 mm x 297 mm.

Odpłatność:aktu małżeństwa .. /imię i nazwisko mężczyzny, data i miejsce ślubu/.. aktu zgonu .-Podanie o wydanie odpisu skróconego/zupełnego/unijnego aktu: Urodzenia,Małżeństwa.Zgonu - wzór pełnomocnictwa do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego Opłaty: Opłacie skarbowej podlega: - odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu - 22 zł - odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu - 33 złsporządzenia aktu zgonu przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie2) po wydaniu odpisu skróconego aktu stanu cywilnego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza składa się do urzędu stanu cywilnego, w którym wydano odpis skrócony aktu stanu cywilnego.Wypełnij online druk WoWaZ-Wa Wniosek o wydanie odpisu skróconego/pełnego aktu zgonu - Warszawa Druk - WoWaZ-Wa - 30 dni za darmo - sprawdź!. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006r.. - Odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego: 33 PLN.. Dane osoby zmarłej imiona; nazwisko; nazwisko rodowe; stan cywilny; data urodzenia; miejsce urodzenia; II..

Wydanie zaświadczenia Drukuj informację Sprawa: Wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.Komentarze

Brak komentarzy.