Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przez blokadę alkoholową
Przed podjęciem decyzji o pobraniu wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE W artykule W niosek o skrócenie zakazu prowadzenia .Przykład: Pan X dostał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 10 lat, po upływie 5 lat złożył wniosek do Sądu o uzyskanie blokady alkoholowej, wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w związku, z czym przez pozostałe 5 lat ma zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.. Te 2 miesiące to średni okres oczekiwania na rozpoznanie przez Sąd wniosku o blokadę alkoholową.Główne zalety blokady alkoholowej to: Po pierwsze, szybkość postępowania sądowego.. Jednym z warunków jest zamontowanie w użytkowanym samochodzie blokady alkoholowej, która testuje zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.Zamontowanie w aucie blokady alkoholowej umożliwi kierowcom skrócenie o połowę orzeczonego wobec nich zakazu prowadzenia pojazdów.WNIOSEK O SKRÓCENIE ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW PRZEZ BLOKADĘ ALKOHOLOWĄ.. że wniosek o skrócenie zakazu .Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową należy złożyć do Sądu Rejonowego, który wydał wobec kierowcy wyrok skazujący z zakazem prowadzenia pojazdów za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu.Procedura skrócenia zakazu przez blokadę alkoholową: Kierowca, aby mógł po upływie połowy zakazu prowadzenia pojazdów, ubiegać się o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową, musi przejść następującą procedurę: 1..

Kierowca skazany na dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów może wystąpić o blokadę alkoholową po 10 latach.

Mimo iż powszechnie wniosek nazywa się wnioskiem o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, jest od de facto wnioskiem o zmianę sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów.Reasumując blokada alkoholowa jest bardzo korzystną instytucją dla kierowców, wobec których Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, ponieważ umożliwia im po upływie połowy orzeczonego zakazu, prowadzenie pojazdu mechanicznego pomimo orzeczonego przez Sąd zakazu.. Jeżeli sąd przychyli się do złożonego wniosku o złagodzenie orzeczonego uprzednio środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów, może orzec wówczas o dalszym wykonywaniu środka zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, jednak tylko takich, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową.Co za tym idzie skazany do końca okresu zakazu .Wzór pisma procesowego Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego przed dniem 18 maja 2015r., znajduje się pod artykułem.. Złożenie do Sądu wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholowąRegulacja zawarta w art. 182a § 1 kkw daje osobie skazanej uprawnienie do zwrócenia się do Sądu z wnioskiem o dalsze wykonywanie przedmiotowego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową po odbyciu co najmniej połowy orzeczonego wymiaru.Osoba, której wymierzono środek w postaci zakazu prowadzenia pojazdów może złożyć do sądu wniosek o zastosowanie wobec niej art.182a Kodeksu karnego wykonawczego..

Warto złożyć do Sądu wniosek o skrócenie zakazu kierowania pojazdami na 2 miesiące przed upływem połowy zakazu.

sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 Prawo o ruchu drogowym.. Zgodnie z art. 182a § 1 kodeksu karnego wykonawczego, po upływie co najmniej połowy orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, można wystąpić do Sądu z wnioskiem .Pojazd z blokadą alkoholową dopuszczalny.. Jednocześnie, kolejne .Na gruncie art. 84 kodeksu karnego istnieje również możliwość wnioskowania do Sądu o uznanie zakazu prowadzenia pojazdów za wykonany.. Nowelizacją z dnia 20 marca 2015r.. Warto przybliżyć, jak działa instytucja blokady alkoholowej oraz co to jest blokada alkoholowa.. Jeżeli został na Ciebie nałożony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, możliwość jego skrócenia nastąpi najwcześniej po upływie 10 lat od dnia jego orzeczenia.Kierowca będzie mógł prowadzić samochód, ale tylko taki, który będzie wyposażony w blokadę alkoholową.. do sądu, który wydał wyrok w I instancji.. ustawodawca dodał do Kodeksu karnego wykonawczego art. 182a k.k.w., który wprowadza nową instytucję, jaką jest możliwość wydania przez Sąd postanowienia o dalszym wykonywaniu orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych niewyposażonych .Przepisy dotyczące blokady alkoholowej.. można pobrać klikając na poniższy link: Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez założenie blokady alkoholowej orzeczonego po dniu 18 maja 2015r.Nie warto zatem przedwcześnie składać wniosku o wydanie przez sąd postanowienia o dalszym o wykonywaniu orzeczonego zakazu w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, gdyż wniosek taki w żadnym wypadku nie zostanie uwzględniony.Oznacza to, że możesz starać się o skrócenie zakazu dopiero wtedy, gdy był on wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru..

Przepisy regulujące blokadę alkoholową znajdują się w kodeksie karnym wykonawczym.

Po dopełnieniu wszystkich .Aby móc ubiegać się o skrócenie wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów, należy złożyć wniosek o zmianę orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez orzeczenie dalszego wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.. Skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową, nie jest de facto skróceniem zakazu prowadzenia pojazdów, a zmianą sposobu wykonywania tego środka karnego.Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych odbywa się w trybie art. 182a kodeksu karnego wykonawczego (dalej: k.k.w.).. Urządzenie to blokuje możliwość uruchomienia pojazdu, jeśli czujniki wykryją, że w wydychanym przez kierowcę powietrzu znajduje się co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm³ (2 pkt 84 ustawy z 20 czerwca 1997 roku).Natomiast w przypadku, gdy Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów dożywotnio, kierowca może złożyć wniosek o blokadę dopiero po upływie 10 lat trwania zakazu..

Sądy zazwyczaj rozpoznają wniosek o blokadę alkoholową w przeciągu 2-3 miesięcy, od wpłynięcia do Sądu, wniosku skazanego.

W treści wniosku musimy powołać się na wyrok sądu, który nałożył na nas zakaz wraz z sygnaturą.. CYTATArt.. Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholowąW przypadku orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 42 § 3 lub 4 k.k. możliwość orzeczenia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową istnieje po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu.W przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych czas na rozpatrzenie takiego wniosku zaczyna się po 10 latach obowiązywania kary.. Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1-3, uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku .Kierowca skazany za jazdę po pijanemu, może starać się o blokadę alkoholową po upływie połowy zakazu prowadzenia pojazdów, jaki orzekł wobec niego sąd.. Zgodnie z tym przepisem sąd, który wydał wyrok w I instancji może zadecydować o zmianie sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów.Strona 1 z 2 - wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdu - napisał w Sprawy karne: Skrócenie tego zakazu ne jest mozliwe, a wynika to wprost z przepisu art. 84 par 2 kk w zw. z art. 42 par 2 kk.. P o d r u g i e, wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jest zwolniony od opłat sądowych.Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przez blokadę alkoholową można kupić klikając na ikonkę KUP TERAZ Wzór pisma procesowego znajdujący się na stronie został napisany w przejrzysty sposób, ułatwiający jego samodzielne uzupełnienie o argumenty, dotyczące popełnionego przez Ciebie przestępstwa lub wykroczenia.Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kierujemy zgodnie z art. 3 §1 k.k.w.. 08.05.2019, 13:04 (aktualizacja 09.05.2019, 08:50) Artykuł partnera; Każdego roku w naszym kraju około 50 tys. osób przyłapanych na jeździe po pijanemu zostaje ukaranych odebraniem możliwości prowadzenia pojazdów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt