Druki do rejestracji pojazdu z zagranicy
dowód rejestracyjny z aktualnym wpisem o .. Zwróć uwagę na numery wyróżniające Twój pojazd, np. VIN.. potwierdzenie własności pojazdu, tj. faktura zakupu, umowa kupna-sprzedaży samochodu lub umowa darowizny.. wniosek o rejestrację samochodu.. Jesteś tutaj: Home / Druki do pobrania.Rejestracja samochodu z Holandii.. dowód własności samochodu - faktura VAT potwierdzająca zakup, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa .Oto dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu z zagranicy: Punkt pierwszy - tablice rejestracyjne Na kierowcy spoczywa obowiązek dopełnienia formalności z tablicami rejestracyjnymi.Pamiętaj o tym, że we wniosku o rejestrację pojazdu powinny znaleźć się dane wszystkich jego współwłaścicieli, a druki do rejestracji pojazdu możesz pobrać z naszej strony - wystarczy podać e-mail!. Oprócz wypełnionego formularza rejestracyjnego do urzędu przychodzimy z: potwierdzeniem nabycia samochodu; dowodem rejestracyjnym; kartą pojazdu (jeśli została wydana);Jeżeli zdecydowałeś się na samodzielne sprowadzenie pojazdu z zagranicy, wszystkie formalności związane z opłaceniem podatku, rejestracją auta i ubezpieczeniem spoczywają na Tobie.. Zanim przystąpisz do rejestracji samochodu, w ciągu 14 dni musisz złożyć deklarację uproszczoną (AKC-U), a w niej zawrzeć istotne informacje - jeśli samochód przyjechał na lawecie, podajesz jej numery rejestracyjne, właściciela oraz datę przekroczenia granicy.wniosek o rejestrację pojazdu - druk AO-05-01..

Koszty rejestracji samochodu - ile wynoszą?

- dowodu Fahrzeugschein z dopiskiem Teil II.Aby dokonać rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy należy udać się do wydziału komunikacji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.. Składając wniosek o rejestrację samochodu musisz precyzyjnie wskazać jego podstawowe cechy.. Krok po kroku.. Ten obowiązek nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego w jednym z państw UE.. potwierdzenie własności pojazdu, tj. faktura zakupu, umowa kupna-sprzedaży samochodu lub umowa darowizny.. Posiadając już wszystkie dokumenty z Holandii, teraz przyszedł czas na zarejestrowanie naszego nowego samochodu w Polsce.. Kupując samochód od 1 stycznia 2014 roku w Holandii w salonie lub w autokomisie:Do rejestracji pojazdu i uzyskania żółtych tablic w wydziale komunikacji należy złożyć zaświadczenie o badaniu pojazdu, protokół z oceny stanu technicznego oraz uwierzytelnioną kopię decyzji.W celu rejestracji samochodu używanego, należy wybrać się do wydziału komunikacji odpowiedniego dla Twojego miejsca zameldowania oraz zabrać ze sobą dokumenty: dokument potwierdzający nabycie prawa własności pojazdu, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, dokument tożsamości ze zdjęciem, gdy właścicielem jest osoba fizyczna, lub odpis z KRD, gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna, dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu, potwierdzenie wszystkich opłat, zaświadczenie .Wypełniony formularz (druk) wniosku o rejestrację oraz: dowód własności pojazdu, dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany; W przypadku gdy dowód rejestracyjny składa się z dwóch części: części I i części II, właściciel pojazdu powinien dołączyć do wniosku o rejestrację obie części dowodu rejestracyjnego,1..

Przedmiot rejestracji.

Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy: wypełniony formularz (druk) wniosku, dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku),dowód odprawy celnej.. Podstawowe dane wymagane do rejestracji pojazdu to:wniosek o rejestrację pojazdu - druk AO-05-01.. upoważnienie do rejestracji pojazdu jeżeli osobą rejestrującą jest pełnomocnik.. Przedstaw jeden z wymienionych niżej dokumentów: dowód, który potwierdzi zapłatę „opłaty recyklingowej".Dodatkowo, w przypadku rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy należy przedstawić: potwierdzenie zapłaty akcyzy w przypadku pojazdu zakupionego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (wydruk ze strony e-ZEFIR lub oświadczenie salonu o posiadaniu dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy),Druki do pobrania; Cennik; Usługi.. dowód osobisty właściciela lub osoby upoważnionej.. Dokument weź z urzędu celnego, dokument dotyczący recyklingu pojazdu - jeśli pojazd był sprowadzony przed 1 stycznia 2016 r. i jest rejestrowany po raz pierwszy.. dowód osobisty właściciela lub osoby upoważnionej..

Niemiecka karta pojazdu - tłumaczenie i opis rubryk.

Wniosek o rejestrację pojazdu (.pdf) Wniosek o rejestrację pojazdu (.doc) Wniosek o rejestrację pojazdu (.odt)Fahrzeugbrief (w żargonie: duży brief) w formacie A5 z danymi wszystkich właścicieli.. Mamy dwie możliwości, pierwsza możemy sami chodzić po urzędach i załatwiać wszystkie formalności, musimy wziąć pod uwagę, że troszkę czasu nam to zajmie i liczyć się z tym że być może będziemy musieli wziąć kilka .Rejestracja samochodu z Niemiec, w dobie powszechnego importu aut z kraju zachodnich sąsiadów, interesuje wielu zmotoryzowanych.. Rejestracja samochodu sprowadzonego z Niemiec.zagraniczne tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku, potwierdzenie opłaty wniesionej w wydziale komunikacji.. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty w oryginale.7 dokumentów do zarejestrowania samochodu z zagranicy 2. rachunki, faktury 3. odprawy celne dotyczy samochodów sprowadzanych np. z USA przez NiemcyWymagane dokumenty do zarejestrowania auta z zagranicy.. Które dokumenty auta z Niemiec są tłumaczone - wizyta w urzędzie.. Dowód rejestracyjny niemiecki - opis i tłumaczenie..

upoważnienie do rejestracji pojazdu jeżeli osobą rejestrującą jest pełnomocnik.

Od października 2005 roku dokumenty składają z: - karty pojazdu (format A4) o nazwie Zulassungsbescheinigung Teil I.. Przed wjazdem do Polski zadbaj o wszystkie dokumenty pojazdu, a w szczególności: umowę zawartą ze sprzedającym (właścicielem auta), odpowiednik polskiego dowodu rejestracyjnego, odpowiednik polskiej karty pojazdu.4) dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli był on zarejestrowany za granicą lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE i EFTA inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestrację pojazdu, 5) komplet tablic rejestracyjnych, bądź zaświadczenie o ich braku,Pamiętaj, że do rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy konieczne jest przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.. Pobierz, wydrukuj i wypełnij: wniosek , zgodę oraz oświadczenia ( oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie o sprowadzeniu pojazdu z zagranicy oraz oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych (formularze dostępne są również w urzędzie).. Jeśli wszystkie powyższe formalności już wykonaliśmy, można już .Rejestracja samochodu z zagranicy krok po kroku: Opłata akcyzy.. Rejestracja samochodu z Niemiec wiąże się z pewnymi kosztami.Są to kolejno: - Dowód zakupu pojazdu (polsko niemiecka umowa kupna-sprzedaży lub faktura) - Dowód rejestracyjny - Potwierdzenie opłaty podatku akcyzowego - Tablice rejestracyjne (tymczasowe, na których auto przyjechało do Polski) - Zaświadczenie o aktualnym badaniu technicznym - Dokument tożsamości właściciela - Potwierdzenie wniesienia opłatUmowa kupna sprzedaży, lub niemiecka faktura bądź rachunek zakupu pojazdu.. Akcyza za samochód sprowadzony z Niemiec.. Rejestracja pojazdów nowych i używanych; Rejestracja samochodu z zagranicy; Rejestracja pojazdów dla firm; Badania techniczne pojazdu; Ubezpieczenia AC i OC pojazdów; Blog; Kontakt; Druki do pobrania.. Dowód rejestracyjny niemiecki - wzór.. Jedni sprowadzają samochód dla siebie, inni natomiast na sprzedaż, aczkolwiek w związku z nowymi przepisami sprzedać muszą go w ciągu 30 dni od daty przywiezienia do kraju.Tym bardziej, że bez ważnej polisy OC nie możemy takim pojazdem się poruszać.. Urzędnik wydziału komunikacji z pewnością będzie wymagał tego dokumentu podczas rejestracji samochodu z zagranicy..Komentarze

Brak komentarzy.