Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Do ustalenia numerów porządkowych: - wniosek o ustalenie numeru porządkowego - załącznik nr 1 - załącznik graficzny obrazujący usytuowanie budynku istniejącego, dla którego ma być ustalony numer .Wniosek o ustalenie numeru porządkowego został ustalony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.. 1 lit a RODO4, który dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody.Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Wnioskodawca: Nazwisko Imię/imiona Adres zamieszkania Dane kontaktowe miejscowość: telefon kod pocztowy: ulica e-mail nr domu nr lokalu Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej Adres siedziby miejscowość: telefon kod pocztowy: ulica e-mail nr domu nr lokalu Informacje o położeniuWÓJT GMINY GORZYCE (nazwa organu - adresata wniosku) 44-350 GORZYCE (kod pocztowy, miejscowość) Ul. KOCIELNA nr .15 Wniosek o ustalenie numeru porządkowegow przypadku wniosku o ustalenie numeru porządkowego dla budynku istniejącego: kopia inwentaryzacji powykonawczej budynku wraz z przestrzennym rozmieszczeniem elementów zagospodarowania, kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału działki, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000, .wniosek o ustalenie numeru porządkowego - załącznik nr BG-01-05/z.1, załącznik graficzny obrazujący usytuowanie budynku istniejącego, dla którego ma być ustalony numer porządkowy, załącznik graficzny (np. plan zagospodarowania działki lub terenu) obrazujący planowane usytuowanie budynków prognozowanych do wybudowania lub w .Wniosek o nadanie nr porządkowego dla nieruchomości Author: Teresa Siudem Last modified by: pwickowski Created Date: 1/29/2007 1:18:00 PM Other titles: Wniosek o nadanie nr porządkowego dla nieruchomościBurmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej 34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 7 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Wnioskodawca:» wniosek o ustalenie numeru porządkowego - rozmiar: 41472 bajtów Typ pliku: application/msword: Wiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek Autor dokumentu: Marta Tarabasz » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomościWÓJT GMINY SUCHY LAS 62-002 SUCHY LAS, UL..

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Załącznik: 1.

Wnioski są dostępne w urzędzie gminy.. Nie wydaje się tu jednak żadnej decyzji ani postanowienia.. Listonosz lub kurier nie może znaleźć twojej firmy?. Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości (PDF, 545 KB) Pobierz.. Do wniosku należy dołączyć odpis z księgi wieczystej.. Dotyczy to przede wszystkim informacji dotyczących jej lokalizacji, takich jak: - ulica - miejscowość - gmina - numer działki.. Więcej formularzy z zakresu informacji przestrzennej znajduje się na stronie BIP.Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości Załącznik stanowiący kopię mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu, na której kolorem należy wyróżnić budynek będący przedmiotem wniosku.. Imię/imiona.. "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku" (BGM-2) zawierający: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres (dodatkowo telefon, e-mail), informację o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków (ulica, obręb, numer działki ewidencyjnej, a w przypadku budynku istniejącego - identyfikator budynku),Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (DOC, 37 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2013-05-29 | Data wytworzenia informacji: 2013-05-29; Pobierz dane XML Sprawa: USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO Drukuj informacj ę Sprawa .Organ właściwy wystawia zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego lub odmawia nadania numeru porządkowego w terminie do 14 dni od daty otrzymania wniosku..

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (PDF, 206 KB) Pobierz.

Dla budynku o .. Wnioskodawca: Nazwisko.. Numery porządkowe mogą być nadawane także (oprócz budynków) takim obiektom jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do .Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego może wystąpić właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.. Wniosek o wpis/zmianę wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.Wniosek o ustalenie numeru porządkowego składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości.. Zgody udzielam na podstawie art. 6 ust.. Jako jeden ze współwłaścicieli budynku wystąpiłem o ustalanie numeru porządkowego .Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku zawierający: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania, określenie statusu budynku (budynek istniejący/w trakcie budowy/prognozowany do wybudowania) oraz jego usytuowanie (budynek naziemny/podziemny), wraz z: mapą z wrysowanym budynkiem orazWniosek o nadanie numeru porządkowego..

W tym celu trzeba złożyć w urzędzie gminy stosowny wniosek.

ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek.. SZKOLNA 13 tel.. Zawiadomienie może być dostarczone w formie dokumentu elektronicznego w przypadku wyrażenia przez wnioskodawcę zgody na komunikację drogą elektroniczną na podstawie art.391 .- wniosek o ustalenie numeru porządkowego, - kserokopia decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, - kserokopia dziennika budowy (strony tytułowej oraz ostatniej strony zawierającej wpisy dotyczące stanu realizacji robót budowlanych i ich przebiegu), - mapa (zgodnie z opisem na wniosku).. WYMAGANE DOKUMENTY: 1.. Jedynym obowiązkiem urzędnika jest zawiadomienie o ustaleniu numeru właścicieli nieruchomości i innych osób uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków, które władają .Wniosek o ustalenie numeru porządkowego: pobierz Wstecz Udostępnij: Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego.. O przyznanie numeru porządkowego starać można się jedynie w przypadku domu, który stoi przy drodze .Twój dom nie ma numeru?.

NIEZBĘDNE FORMULARZE: wniosek - druki do pobrania w Biurze Obsługi Klienta - stanowisko nr 10,11.

Miasta Koszalina, w celu usprawnienia czynności związanych z realizacją wniosku wymagających kontaktu z wnioskodawcą, dotyczy: numeru telefonu, adresu e-mail.. WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO.. Kopia mapy3 .. ale ich podanie może ułatwić kontakt z wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy .. numeru porządkowego.. Dowiedz się jak uzyskać numer porządkowy budynku.Możliwe jest także ustalenie numeru porządkowego na wniosek właściciela nieruchomości.. Urząd Gminy i Miasta w Ozimku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt