Zebranie sprawozdawcze kgw
Zebranie zostało poprzedzone krótką uroczystością ślubowania młodych adeptów pożarnictwa, wręczenia legitymacji członkowskich i odznaczeń oraz odsłonięcia tablic pamiątkowych.ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE odbędzie się 12 lutego 2018 ( poniedziałek) o godz.17.00 w sali OSP w Bielsku.. W dniu walnego zebrania (25 lutego) panowie zauważyli także, że dzień kobiet zbliża się wielkimi krokami - na tę okoliczność wójt przekazał pani prezes .W dniu 16 lutego 2018 r. w Gradowicach odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Gospodyń Wiejskich.. Wybory: Zarzadu KGW Komisji Rewizyjnej KGW Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie sie ZarzQdu KG W i Komisji Rewizyjnej KG W. Przyjçcie planu dzialalnošci i planu finansowego.. Alicja Jeziorna - przewodnicząca powitała członkinie i członków KGW, oraz zaproszonych gości, radną Halinę Ładoń, Barbarę Wojnar -sołtysa, prezesa OSP Rodaki - Józef Domagałę, Naczelnika OSP Rodaki - Radosława Karolczyka, Dyrektor Szkoły w Rodakach Renatę Niepsuj, proboszcza parafii Rodaki ks.Obecny na zebraniu walnym wójt Artur Beniowski podziękował w imieniu swoim i również obecnego dyrektora GOK Grzegorza Bobonia za obecność w strojach regionalnych na Dożynkach Gminnych, wydarzeniach lokalnych i obchodach świąt państwowych.Zebranie Walne KGW Utworzono: piątek, 14 luty 2020 00:01 | Barbara Wojnar W zebraniu sprawozdawczym Koła Gospodyń Wiejskich w Rodakach, które odbyło się 11 lutego 2020r..

Na zebraniu zostały omówione wszystkie uroczystości, w których Koło Gospodyń brało ...Zebranie sprawozdawcze KGW Rodaki.

11 lutego 2020 | kedar.. Nasze koło organizuje co dwa tygodnie spotkania, na które uczęszcza przeciętnie po 10 osób.. Podjçcie uchwal i przyjçcie wniosków do realizacji.. Zebranie miało charakter sprawozdawczy, podsumowujący działalność za 2019 rok.. 📌 Dziękujemy serdecznie ze przybycie osobom należącym do Koła oraz zaproszonym gościom.. W statucie określony został tryby zwoływania walnego zebrania następująco: „Zwyczajne walne zebranie członków jest zwoływanie jako sprawozdawcze raz w roku, a jako sprawozdawczo-wyborcze co 3 lata.. Wolne wnioski.. Po przeprowadzeniu głosowania wybrano do pełnienia n-w funkcji .W zebraniu uczestniczyli: Zarząd Gminnej Rady KGW, przedstawicielki poszczególnych Kół z terenu Gminy Brudzew oraz zaproszeni goście, a wśród nich Wójt Gminy Brudzew - Pan Cezary Krasowski, Przewodniczący Rady Gminy Brudzew - Pan Kazimierz Wdowiński, Radna Powiatowa - Pani Barbara Zielińska, Przewodniczący Rady Powiatu WIR - Pan Marek Pańczyk, Kierownik Biura Powiatowego WIR - Pan Przemysław Tomczak, Kierownik Biura Powiatowego WODR w Turku - Pani Grażyna Jóźwiak .Zebranie Członków Koła może ustanowić obowiązek ponoszenia przez członków Koła składki członkowskiej.. Choć 90 lat to jeszcze nie 130, KGW osiągnęło również piękny wiek..

10 stycznia 2014 r. na sali OSP Nowa Wieś odbyło się zebranie sprawozdanie Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich za rok 2014.

ZapraszamyUdzielenie absolutorium zarzqdowi KGW za okres sprawozdawczy.. Sposób ustanawiania i regulowania składek członkowskich określa statut koła7.Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia „Wesołe Krasnale" wybierane są przez walne zebranie na okres 3 lat.. Opublikowano 12 marca 2020Zebranie sprawozdawcze KGW Zaborze W dniu 5 marca 2015 r. w strażnicy w Zaborzu ( gmina Chybie powiat cieszyński) odbyło się zebranie sprawozdawcze tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich.. Spotkanie było również okazją do tego, by podziękować pięciu zasłużonym Paniom, które prężnie działają od wielu, wielu lat w Kole oraz wychowały minimum 4 dzieci.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZBYTKOWIE ZA 2013 ROK.. Zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Romana BykowskiegoZebranie Sprawozdawcze KGW "Gniewoszanki" w Nowosielcach połączone z obchodami Dnia Kobiet (07-03-2020) Były życzenia, kwiaty dla Pań i odśpiewane tradycyjnie "Sto Lat" 🌹 🌷 🌹Zebranie sprawozdawcze KGW Dożynki 2014 Puchar Lata 2014 Koncert Walentynkowy Dzień Seniora 26.01.2014r.. Zebranie poprowadziła przewodnicząca Regina Rybarczyk.Nie tylko OSP będzie w Bestwinie świętowała jubileusz.. Opublikowano 23 lutego 2017Zebranie Sprawozdawcze Koła Gos podyń Wiejskich w Studzionce..

W dniu 11 lutego 2020 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rodakach odbyło się coroczne zebranie Walne Koła Gospodyń Wiejskich z Rodak.

Zebranie Walne podjęło uchwałę o wyborze nowego Zarządu.. Najpierw było sprawozdanie Przewodniczącej Ireny Lipus.. uczestniczyły kobiety i mężczyźni, bo taki jest obecnie skład stowarzyszenia KGW, założonego w roku 2018.Walne Zebranie Sprawozdawcze KR i KGW w Witkowicach odwołane!. 9 kwietnia odbyło się Zebranie Walne o charakterze sprawozdawczo - wyborczym, na którym dotychczasowy zarząd zrezygnował z obejmowanych funkcji.. "KGW Rejestracja Deklaracja członkowska KGW Info o związku Protokół Walnego Zebrania KGW Przyjecie tylko regulaminu Przykładowy porządek obrad KGW Regulamin KGW Uchwała w sprawie regulaminu KGW Uchwała w sprawie wyboru władz KGW Uchwała w sprawie składki członkowskiej Wzór zaświadczenie o rejestracji KGW Odznaczenia państwowe Formularz wniosku o nadanie orderu lub oznaczenia .Dnia 27 czerwca odbyło się zebranie sprawozdawcze KGW Iły.. Zarząd Kółka Rolniczego w Witkowicach zawiadamia, że w wyniku sytuacji związanej z koronawirusem zwołane na 14.03.2020 r. Walne Zebranie Sprawozdawcze Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich..

Zakoñczenie zebrania.KGW Kokorzyn zaprasza członkinie na zebranie sprawozdawcze za rok 2019 , ktore odbedzie sie dnia 31.01. tj piątek godz 18:00 świetlica wiejska Kokorzyn.

Uchwała powinna określać wysokość składki oraz termin jej uiszczania.. Cieszymy się również, że dołączyli do nas nowi członkowie.Zebranie sprawozdawcze KGW z Rodak 21 lutego 2015 | kedar W sobotę 21 lutego o godzinie 17.00, w remizie OSP Rodaki odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Gospodyń Wiejskich z Rodak.Zebranie sprawozdawcze KGW Wspomnienie Z uwagi na zagrożenie zakażenia koronawirusem - COVID 19 w tym roku prawdopodobnie nie odbędą się masowe imprezy, min.. Nasze panie spotkały się również z okazji Dnia Kobiet.. W większym gronie odbyły się następujące spotkania: 22.01.2015- zebranie sprawozdawcze za rok 2014, połączone z Dniem Babci i Dziadka- udział 30 osób.SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE GNIEWIŃSKIEGO KOŁA ZERiI .. Tak można w skrócie opisać występ KGW z Perlina na XVIII Powiatowym Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, który w sobotę 4 lutego odbył się w sali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.. Przybyły na niego 42 członkinie Koła, które .Zebranie sprawozdawcze KGW Meszna 2019 2019-03-07 2020-02-06 Marcin Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zebrania sprawozdawczego KGW Meszna 2019.. Prezes Jadwiga Ozimina i wszystkie Panie już rozpoczęły przygotowania, a pomoc zadeklarowali wójt Artur Beniowski, dyrektor GOK Grzegorz Boboń i wiceprezes Straży Łukasz Pasierbek.. oraz głosowanie nad jego przyjęciem.Walne Zebranie Sprawozdawcze 2019 r. Dnia 2 marca 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze jednostki OSP Bielsko za 2018 rok.. zostaje odwołane!. Króla Jana III Sobieskiego Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KGW "Strażniczki Tradycji" w Pisarzowicach.. Zarząd Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich w Witkowicach zaprasza wszystkich członków i zainteresowanych na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się 4 marca o godz. 15.00 w sali OSP w Witkowicach.. Otwarcie sali gimnastycznej i przedszkola Dożynki Parafialne-Gminne 2013 "Gnojnickie Lato 2013" FESTIWAL GALICJA - GNOJNICA 2013 Zebranie wiejskie 17.03.2013 Dzień babci i dziadka 03.02.2013 Jasełka 30.12.2012Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze KR i KGW w Witkowicach.. W tym roku plany zebrań pokrzyżował organizacjom COVID-19.W piątek 21 lutego 2020 r. w Gradowicach odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Gospodyń Wiejskich w Gradowicach podsumowujące jego działalność w minionym 2019 roku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt