Comarch optima korekta ilości
Do okna, w którym można skorygować ilości z konkretnych partii można przejść poprzez przycisk Zwróć partie dostawy (dla korekt dokumentów przychodowych) , lub Zwróć zasoby (dla korekt dokumentów rozchodowych), widoczny na zakładce [Ogólne] dokumentu korygującego lub na formularzu pozycji.Dokumenty korygujące w systemie Comarch ERP Optima mogą dotyczyć: ilości sprzedanego towaru lub usługi, .. Uwaga.. Ważne!. W programie zostały przygotowane wydruki GenRap, które mogą być przez użytkownika zmodyfikowaneComarch Społeczność ERPComarch ERP Optima Handel - pierwsze kroki zawiera podstawowe informacje potrzebne do prowadzenia gospodarki magazynowej, a także zawiera instrukcje odnośnie wystawiania dokumentów handlowych.. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji Oprogramowania, który Użytkownik otrzymuje od razu wraz3 Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja: 2017.5.1 1 Comarch ERP Optima - eksport/import faktur do/z systemu Comarch EDI Dla użytkowników programu Comarch ERP Optima, którzy współpracują z siecią sklepów obsługiwaną przez system EDI firmy COMARCH została stworzona dodatkowa funkcja, która pozwala na wymianę danych międzyTitle: Comarch erp optima 2014 0 1 handel, Author: Alians Usługi Informatyczne, Name: Comarch erp optima 2014 0 1 handel, Length: 358 pages, Page: 10, Published: 2013-12-03 Issuu Search and overviewFilm przedstawia proces naliczenia deklaracji PIT-11.📖 Więcej informacji o tej funkcjonalności znajduję się na poniższej stronie: kosztu może też być utworzona w przypadku, gdy korekta ilości do faktury zakupu dotyczy dostawy, która już wcześniej została wydana z magazynu..

Z menu wybieramy Korekta / ilości.

Dokument umożliwia korektę takich danych, jak: wszystkie dane kontrahenta, w tym wybranie now.W przypadku towarów z kontrolą stanów magazynowych wystawienie korekty powoduje zmianę ilości towaru w magazynie dopiero po jej zatwierdzeniu na stałe.. Dla dokumentów wystawionych w walucie obcej korekta wystawiana jest zawsze wg kursu identycznego jak na dokumencie korygowanym.Generator Raportów 3 Wersja 2014.0.1 1 Generator Raportów w Comarch ERP Optima Dla użytkowników programu Comarch ERP Optima zostało udostępnione zintegrowane narzędzie pozwalające na tworzenie wydruków.. W zależności od ustawień w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry kontrola ilości odbywa się już przy zapisie do bufora lub przy ostatecznym zapisie dokumentu.FS na 100 szt. towaru, w cenie 2 PLN, wartość 200 PLN.FSKOR: korekta wartości dla 20 szt., na cenę 3 PLN (wartość korekty 20 PLN).Po utworzeniu WZ powstaną dwa dokumenty magazynowe, gdzie ilości i ceny są zgodne z dokumentami handlowymi:WZ na 100 szt. towaru, w cenie 2 PLN, wartość 200 PLN (związane z FS)WZKOR zmieniające cenę dla .FA na 100 szt. towaru, w cenie 2 PLN, wartość 200 PLN.FAKOR: korekta wartości dla 20 szt., na cenę 3 PLN (wartość korekty 20 PLN).Po utworzeniu WZ powstaną dwa dokumenty magazynowe, gdzie ilości i ceny są zgodne z dokumentami handlowymi:WZ na 100 szt. towaru, w cenie 2 PLN, wartość 200 PLN (związane z FA)WZKOR zmieniające cenę dla .Przypominamy: korekty w programie OPTIMA mogą dotyczyć: ilości towaru / usługi, wartości towaru / usługi, podatku VAT na fakturze..

W przypadku Paragonów, PWP, RW i MM możliwa jest jedynie korekta ilości towaru.

W kilku miejscach w programie zostały przygotowane wydruki GenRap, które mogą być przez użytkownikaEksport dokumentów do systemu Comarch EDI 3 Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima - eksport/import faktur do/z systemu Comarch EDI Dla użytkowników programu Comarch ERP Optima, którzy współpracują z siecią sklepów obsługiwaną przez system EDI firmy OMARH została stworzona dodatkowa funkcja, która pozwala na wymianę danych między .Moduł: Faktury 2 Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.. Otworzy się przed nami formularz, w którym możemy zmienić:Film instruktażowy prezentujący, jak wprowadzić korektę danych.. Korekta T1 na plus (wartość 500 PLN) i zwrot T2 całkowity (- 250 PLN).Krótkie szkolenie pokazujące jak wystawić fakturę korektę ilościowa w programie Comarch ERP OptimaKorekta ilości.. Zmieniamy NIP + korekta ceny/ilości - podobnie jak przy zmianie samego numeru NIP, stworzą się dwa zapisy o takim samym numerze jak numer faktury sprzedaży - pierwsza (zerująca) o ujemnych wartościach netto, VAT i brutto (uwzględniająca wcześniejsze korekty) na poprzednie dane kontrahenta oraz druga dodatnia (uwzględniająca również bieżące korekty) ale ze zmienionymi .Riesenauswahl an Markenqualität..

Dzięki społeczności Comarch ERP ...Korekta PW może dotyczyć ilości lub wartości (ceny).

Pomoc Comarch ERP Optima Pomoc Comarch e-SklepFilm instruktażowy prezentuje przeprowadzenie inwentaryzacji z użyciem pomocniczych arkuszy inwentaryzacyjnych oraz sposób konfiguracji programu dla wykonani.Comarch ERP Optima 4 Zmiany w wersji 2013.3.1 Uwaga: Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych pochodzących z innych języków niż polski, wielkość bazy danych po konwersji zwiększa sięTitle: Comarch erp optima 2014 0 1 handel, Author: Alians Usługi Informatyczne, Name: Comarch erp optima 2014 0 1 handel, Length: 358 pages, Page: 260, Published: 2013-12-03 .. 9.1.11 Korekta .Film pokazuje, jak wystawić paragon, przyjąć wpłatę (dokument KP) i wydać towar z magazynu (dokument WZ).Film instruktażowy przedstawia jak w sposób indywidualny oraz seryjny naliczyć wypłaty w programie.📖 Więcej informacji o tej funkcjonalności znajduję się na.Title: Comarch erp optima 2014 0 1 handel, Author: Alians Usługi Informatyczne, Name: Comarch erp optima 2014 0 1 handel, Length: 358 pages, Page: 258, Published: 2013-12-03 Close TryComarch ERP Optima w modelu usługowym 4 Zmiany w wersji 2014.1.1 2 Handel 2.1 Nowości 1.. Zasady wystawiania korekt do dokumentu PW nie odbiegają od ogólnych zasad ustalony dla dokumentów korygujących..

Aby wystawić korektę ilościową, zaznaczamy dokument na liście i klikamy na pozycji prawym przyciskiem myszy.

Uwaga.. Pozostałe opcje nie są dostępne..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt