Wniosek o wydanie ekuz 2019 online
Wersja: 27.01.2020 | Pobrań: 3030 | Obowiązuje od: 2020-01-27.. tymcz.). Jeśli wyjeżdżasz w celu pracy, wybierz wniosek: Wyjazd w związku z wykonywaniem pracy (wyjazd pracowniczy) Wniosek o wydanie EKUZ w związku z wykonywaniem pracy [PDF, 291 KB] Jakie dokumenty złożyć razem z wnioskiem o EKUZWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejJest też osobny wniosek o EKUZ związany z wykonywaniem pracy za granicą.. EKUZ wydawana jest wyłącznie osobom, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia w NFZ.. Z pewnością takie wnioski są dostępne w każdym z oddziałów wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.. Dane osoby, która otrzyma EKUZ PESEL Jeśli nie masz numeru PESEL, wpisz numer i serię dokumentu tożsamości wskazanego w zgłoszeniu do ubezpieczenia Data urodzeniaWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA [PDF, 291 KB] Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ [PDF, 242 KB]Wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) możesz złożyć: - w oddziale NFZ, - pocztą elektroniczną, - za pomocą platformy ePUAP, - faksem..

Wniosek o wydanie Certyfikatu tymczasowo zastępującego Euro...

Nie masz obowiązku składania go osobiście, wniosek może również złożyć w Twoim imieniu osoba upoważniona przez Ciebie.Karta EKUZ - wniosek również online.. - 30 dni za darmo - sprawdź!Gdzie można pobrać wniosek wymagany przy ubieganiu się o otrzymanie karty EKUZ?. W wersji cyfrowej można go również znaleźć na stronach internetowych poszczególnych oddziałów NFZ.EKUZ (prac) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż państwie UE/EFTA.. Pobierz dokument.. Średnia:Wniosek o kartę EKUZ można złożyć na pięć różnych sposobów: osobiście w jednym z oddziałów wojewódzkich NFZ (najlepiej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej o nową kartę) wysyłając go pocztą elektroniczną.. Napisz odręcznie Karta dla osoby niewidomej/niedowidzącej.. 2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze .Odbierz EKUZ osobiście lub przez pełnomocnika, którego do tego upoważnisz (wzór upoważnienia).. Wniosek o EKUZ w związku z wyjazdem turystycznym ; Wniosek o EKUZ w związku z wykonywaniem pracy w innym niz Polska państwie członkowskim UE/EFTA ; Upoważnienie do odebrania EKUZ (w przypadku odbioru przez osobę upoważnioną; nie dotyczy EKUZ dla niepełnoletnich dzieci oraz współmałżonków; wymagane od pracodawców, którzy składają wnioski o EKUZ dla ..

logując się na platformę EPUAP.Jak złożyć wniosek o EKUZ?

Pobierz i wydrukuj.. Masz 2 możliwości pobrania wniosku: pobierz wniosek o wydanie EKUZ - otwórz plik w nowym oknie, wydrukuj go, wypełnij i podpisz, skorzystaj z interaktywnego formularza, który pomoże ci wypełnić wniosek o wydanie EKUZ, a potem wydrukuj uzupełniony wniosek i podpisz.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* 1.. Chcemy, żebyś załatwił tę sprawę szybko i sprawnie, dlatego zbieramy nasze usługi w jednym miejscu i opisujemy w prosty i przystępny sposób.Prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu we wniosku o wydanie karty EKUZ punktu 3 - „Przesłać pocztą na adres".. Dane wnioskodawcy: 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię:W razie braków wniosek jest odsyłany do uzupełnienia.. Wniosek w formie dokumentu pdf dostępny jest na stronie We wniosku o wydanie karty EKUZ należy wypełnić i złożyć do odpowiedniego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.. Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego można złożyć osobiście w dowolnym oddziale NFZ lub w jednej z delegatur albo wysłać pocztą.. Załóżmy, że w tym przypadku chodzi o pobyt czasowy niezwiązany z pracą..

Krok 3: Wyślij wniosekWyjazd czasowy - na przykład turystyczny, naukowy.

Podaj adres, na jaki mamy wysłać EKUZ.. [1] [2] Podgląd druku Wypełnij on-line Pobierz program.. 1 pkt.. Wypełnij on-line.. Można to zrobić osobiście w placówce NFZ lub drogą elektroniczną - pobrać formularz ze strony NFZ, wypełnić, zeskanować i wysłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ lub wysłać pocztą bądź faksem do oddziału lub jednej z delegatur NFZ bądź wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP.Prosimy o dołączanie skanu tylko pierwszej strony wniosku (bez stron z informacjami).. Dostaniesz EKUZ pocztą - jeśli zaznaczysz taką opcję we wniosku o kartę lub jeśli wniosek prześlesz za pomocą ePUAP.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* 1.. Kompletny wniosek składany osobiście jest rozpatrywany na poczekaniu a karta jest wydawana w tym samy dniu.. Krok 4: Wybieramy usługę (Wydanie karty EKUZ w związku…) i przechodzimy do jej karty.. W przypadku przekazywania wniosków o EKUZ dla osób, które ukończyły 18 lat, prosimy o dołączanie skanu aktualnej legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki.Karta EKUZ na podstawie złożonego wniosku przesłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną, będzie wysłana na wskazany we wniosku adres..

Zrobisz to w oddziale lub delegaturze NFZ, w których składasz lub do których wysyłasz wniosek.

Można to zrobić również online, wysyłając skan wniosku na adres e-mail [email protected] lub za pośrednictwem ePUAP.W przypadku wniosków złożonych przez internet, faksem lub ePUAP na kartę czeka się 3-5 dni roboczych od wysłania wniosku.. Brak zgłoszenia skutkujeJak uzyskać EKUZ.. Aby pobrać wniosek EKUZ w formie PDF proponuję wejść na stronę Narodowego Funduszu Zdrowia opisującej dokładnie sprawy związane z wyrobieniem karty EKUZ, czyli na górze strony w menu należy odszukać link "Dokumenty do pobrania".. Należy pamiętać o czytelnym wypełnieniu we wniosku o wydanie karty EKUZ punktu 3 - „Przesłać pocztą na adres" Prosimy o przesyłanie w formie elektronicznej wyłącznie zeskanowanej 1 strony wniosku o wydanie karty EKUZ oraz dokumentów niezbędnych w jednym plikuWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania osoby wnioskującej.. Uprzejmie prosimy o przesyłanie w formie elektronicznej wyłącznie zeskanowanej 1 strony wniosku o wydanie karty EKUZ oraz dokumentów niezbędnych do jej wydania.1.. Każdą sprawę, którą chcesz załatwić w urzędzie, traktujemy jak usługę, którą wykonujemy dla Ciebie.. EKUZ-P - Wniosek o wydanie karty EKUZ - wyjazd pracowniczy.Opis: EKUZ-SP (archiwalny) Wniosek o EKUZ dla osób z art. 2 ust.. tymcz.). Po jego kliknięciu na liście dostępnych dokumentów będzie można wybrać jeden z dwóch rodzajów .O platformie OBYWATEL.GOV.PL.. Dane osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby): 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię: 1.4 Nazwisko:Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym państwie UE/EFTA Wniosek wypełnij osobno dla każdej osoby.. Jest to ogólny opis załatwianej sprawy, jego podstawa prawna itp.Zwróćmy uwagę, że osobne formularze przewidziane są dla turystów, a inne dla osób wyjeżdżających do pracy lub na studia za granicą.Wnioski o EKUZ na 2019 rok Pobierz aktualny druk EKUZ online Wszystko online bez wychodzenia z domu Pobierz wniosek już teraz!1) Dotyczy to osób, o których mowa w art. 5 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 27 .Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to karta, .. Jeśli potrzebujesz oznakowania EKUZ naklejką z tekstem w alfabecie Braille'a, zaznacz to we wniosku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt