Parp wzór na konkurencję
Zakresy poszczególnych programów będą nieco inne, ale będzie kontynuacja Polski Wschodniej, Inteligentnego Rozwoju oraz Wiedzy, Edukacji i Rozwoju.. Etap II - obejmuje wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach etapu I, tj .Dodatkowo, w II etapie konkursu „Wzór na konkurencję" (działanie 1.4 POPW) o 2 miesiące został wydłużony okres ważności Strategii wzorniczej, opracowanej w I etapie.. Zakończony 31.05.2018 .. Łączny budżet wynosi 3 mln zł.. Uwagi można zgłaszać w terminie od 9 lipca 2015 r. do 15 lipca 2015 r. do godz. 16.30.29 projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny w 12 rundzie "Wzoru na konkurencję" W zakładce "Wyniki i archiwum" - Listy projektów prezentujemy aktualizację listy projektów spełniających wszystkie kryteria I etapu oceny i zakwalifikowanych do II etapu oceny w ramach działania 1.4 Etap II - 12 runda (styczeń - luty) Programu .19 wniosków złożonych w 6 rundzie Wzoru na konkurencję.. Wzór na konkurencję II etap do 31 maja 2018 r. Ogłoszenie - kwiecień 2018 r. Nabór: 30 maja 2018 r. - 31 maja 2019 r. Faza inwestycyjna Internacjonalizacja MŚP I runda do 29 marca 2018 r. II runda 30 lipca - 4 września 2018 r. Działania powdrożeniowe Oferta PARP z funduszy UE w latach 2014-2020Prezentacja Działania 1.4 Wzór na konkurencję, Programu Operacyjnego Polska WschodniaW ramach Etapu II działania 1.4 POPW dofinansowanie mogą uzyskać projekt..

Zmiana Regulaminu konkursu Wzór na konkurencję - I etap: Audyt Wzorniczy.

Dofinansowanie do 100 tys. zł Poziom dofinansowania -85 % rozliczenie projektu -refundacja Zakup usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.Realizacja projektu umożliwiła firmie zwiększenie konkurencyjności, co pozwoliło zaistnieć BESTER SKLEJKI na rynku międzynarodowym wśród producentów sklejki profilowanej.. Możliwości, jakie dają uzyskane środki pieniężne, mogą znacząco wpłynąć nie tylko na innowacyjność i rozwój gospodarki, lecz przede wszystkim na rozwój mikro .Wzór na konkurencję: Działanie 1.4 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Audyt wzorniczy - co to jest ?. Poznaj szczegóły działania Wzór na konkurencję - I etap: Audyt Wzorniczy.W trzynastej rundzie naboru działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2021 r. złożono 30 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 59 793 506,22 zł.Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.1.4 POPW Wzór na konkurencję to konkurs PARP, polegający na dofinansowaniu mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z Polski Wschodniej, którzy chcą poszerzać swoją ofertę o własne, nowe lub znacząco ulepszone produkty.Firma DonKwiat produkująca osłonki na doniczki jest jednym z beneficjentów programu Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia ..

Wzór na konkurencję II etap; Dostępny Wsparcie finansowe Innowacje PARP.

Nazwa poddziałania: 1.4 Wzór na konkurencję; Nazwa projektu: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa BESTER SKLEJKI w skutek wdrożenia strategii wzorniczejPrezes PARP o nowej perspektywie finansowej UE: w przyszłym roku ruszą programy - Perspektywa finansowa 2021-2027 nie będzie rewolucyjna, a ewolucyjna.. Wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny na stronie PARP pod adresem i stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, KRS: 0000466256 („Spółka") drogą elektroniczną, na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej.. Zakończony 31.07.2019 .. Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu .. Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 1.4 POPW „Wzór na konkurencję" II Etap obowiązywało do 19.04.20 Tabele finansowe - sytuacja finansowa wnioskodawcy obowiązywały do 29.01.20Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 1.4 POPW „Wzór na konkurencję" II Etap obowiązywało do 19.04.20 Tabele finansowe - sytuacja finansowa wnioskodawcy obowiązywały do 29.01.20Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla działania 1.4 POPW Wzór na konkurencję zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami..

Kolejnych 5 projektów z dofinansowaniem w II etapie konkursu Wzór na konkurencję.

Zaprojektowanie nowych produktów (design), Maszyny i urządzenia niezbędne do produkcji nowych produktów.Wzór na konkurencję I etap zamknięcie przynajmniej jednego roku obrotowego trwającego przynajmniej 12 miesięcy, .. Program Operacyjny Polska Wschodnia Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój Kontakt2.. Wsparcie wyniesie maksymalnie do 70% w przypadku wydatków inwestycyjnych i .Wsparcie MŚP na opracowanie strategii wzorniczej i przeprowadzenie audytu w obszarze wzornictwa.. Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: .Działanie 1.4 - Wzór na konkurencję - środki przeznaczone na rebranding.. Maksymalna kwota dofinansowania 3 000 000 zł.. PARP ogłasza II etap konkursu „Wzór na konkurencję", w którym dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące realizację działań rekomendowanych do wdrożenia w ramach strategii wzorniczej opracowanej w etapie I.. DZIAŁANIE 2.3.5 POIR DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - NA CO?. Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu .. Dzięki tej zmianie wnioskodawcy będą mogli złożyć wniosek w terminie do 6 m-cy od daty otrzymania informacji o zatwierdzeniu Strategii.Wzór na konkurencję Otrzymaj wsparcie zespołu projektowego w wypracowaniu strategii rozwoju firmy i wdrażaniu innowacyjnych produktów i usług Wzór na konkurencję Dofinansowanie obejmuje: I Etap przeprowadzeniem audytu wzorniczego opracowaniem strategii wzorniczej II Etap 1. usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej .Z8-PR-WDR-03-POIR/POPW_w6 Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów działanie 1.4 I Etap „Wzór na konkurencję" Program Operacyjny Polska Wschodnia, lata 2014-2020, konkurs nr 1 w 2018 rokuWzór na konkurencję - lista projektów rekomendowanych do dofinansowania Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentuje listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję I etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.Dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Polski Wschodniej przeznaczony jest inny konkurs na rozwój design, czyli działanie 1.4 POPW Wzór na konkurencję..

Co zyskujesz ... Przejdziesz na serwis spółki PARP ...1.4 Wzór na konkurencję, Polska Wschodnia 26.04.2017.

PARP Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap ogłoszenie konkursu 24 kwietnia 2019 r. rozpoczęcie naboru wniosków 30 maja 2019 r. zakończenie naboru wniosków 31 sierpnia 2021 r. Wsparcie MŚP na wdrożenie strategii wzorniczejCelem II Etapu Wzoru na konkurencję jest wprowadzenie na rynek innowacji dzięki realizacji działań i procesów wzorniczych powstałych i zatwierdzonych w strategii wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu .. Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie dla konkursu 4/2019 w ramach działania Wzór na konkurencję Etap IIKolejne 11 projektów z dofinansowaniem w II etapie konkursu 1.4 POPW Wzór na konkurencję Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.Prezentujemy zaktualizowaną listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach działania 1.4 I Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt