Kontrola zwolnienia lekarskiego przez zus na wniosek pracodawcy
To znaczy: zarówno, gdy jest zalecenie, że chory powinien leżeć, jak i w przypadku pozwolenia, że chory może chodzić.Zobacz także: ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie.. Jeśli pracodawca zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 pracowników, kontrolę zwolnień lekarskich przeprowadza ZUS.Pracodawca, który chce, żeby ZUS przeprowadził kontrolę zwolnienia lekarskiego jego pracownika, powinien złożyć w tej instytucji wniosek o kontrolę zwolnienia lekarskiego na druku OL-2.. - ZUS interesuje się również tym, co pracownik robi w sytuacji, gdy wziął lekarskie zwolnienie z powodu sprawowania opieki nad kimś chorym z rodziny.. Po wydrukowaniu wniosku o kontrolę zwolnienia lekarskiego i jego wypełnieniu pracodawca może używać go w korespondencji formalnej z ZUS-em.Jednak również pracownicy mniejszego przedsiębiorcy nie mogą liczyć na „bezkarność" - na wniosek pracodawcy przeprowadzić taką kontrolę może Zakład Ubezpieczeń Społecznych.. W niedługim czasie po pytaniu, rząd opublikował projekt ustawy zmieniający zasady przeprowadzania kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich od nowego roku.Zwolnienia lekarskie są często nadużywane przez pracownikw.. Z kolei pracodawca nie może samodzielnie oceniać, czy wydane przez lekarza zwolnienie lekarskie jest zasadne oraz czy pracownik odzyskał zdolność do pracy..

Z każdej kontroli...Lekarz orzecznik ZUS może przeprowadzić kontrolę na wniosek pracodawcy.

Nie ma sformalizowanych formularzy.. Kontrola taka może być przeprowadzona przez lekarza orzecznika ZUS, który sprawdza, czy informacje podane na druku zwolnienia lekarskiego - ZUS ZLA, są zgodne ze stanem faktycznym.Każdy pracodawca jest uprawniony do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy, za które wypłaca z własnych środków wynagrodzenie za czas choroby na podstawie art. 92 kodeksu pracy.Kontrolę przeprowadzają inspektorzy z Wydziału Kontroli Wykorzystywania Zwolnień Lekarskich, którzy mają imienne upoważnienia ważne łącznie z legitymacją służbową ze zdjęciem.. W efekcie, już po pierwszym półroczu zakład odzyskał 102,6 mln zł, czyli o 2 mln więcej niż w roku .Ostatnio odpowiadałam na kolejne zapytanie dotyczące treści zwolnienia lekarskiego i prawdopodobieństwa przeprowadzenia kontroli prawidłowości korzystania z popularnego L-4.. Takie uprawnienie mają płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, tzn. pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób i są uprawnieni do wypłaty zasiłków chorobowych.O przeprowadzenie kontroli może wystąpić do ZUS pracodawca..

Istnieją dwie możliwości kontroli elektronicznego zwolnienia lekarskiego (e-ZLA) przez ZUS na wniosek pracodawcy.

Zwolnienie lekarskie i sposób jego wykorzystania podlega kontroli pod kilkoma aspektami.Przepisy jasno określają kiedy pracodawca może przeprowadzić kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby.. Kontrola przez może się odbyć zarówno w budynku ZUS jak i w domu pacjenta.O wezwaniu na kontrolę osoby, która przebywa na zwolnieniu lekarskim, decyduje ZUS, mając wiadomości z własnych źródeł albo informację np. od pracodawcy.. W związku z tym Rzecznik MŚP wystąpił do MRPiPS z wnioskiem o wykładnię, czy żądanie ZUS jest zgodne z prawem.Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich może obejmować każde zwolnienie lekarskie bez względu na wskazania lekarskie.. Mimo kurtuazyjnego sformułowania „wniosek", nie jest to nic innego jak donos.Według badań Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) pracodawcy są zadowoleni z wydajności i aktywności swoich pracowników.. Pracodawcy skarżą się jednak na jeden problem - nieodpowiednie wykorzystywanie krótkiego urlopu zdrowotnego, czyli popularnego L4.Kontrole inicjowane przez ZUS przeprowadza się losowo lub po analizie zwolnienia - długotrwałe jest czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo kontroli..

Także sam pracodawca może skontrolować sposób wykorzystania zwolnienia przez swojego ...

Pracodawcy, którzy podejrzewają, że ich pracownicy przedstawiają fikcyjne L4 mają dwa rozwiązania: pierwsze, to wniosek do ZUS z podejrzeniem, że pracownik nie jest chory.. Kontroli może dokonać ZUS również z urzędu.. Pierwsza to standardowa za pomocą formularza OL-2 o tytule Wniosek pracodawcy o kontrolę prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego.Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa [1].Odpowiednie służby skontrolują zarówno samą prawidłowość wystawienia zwolnienia lekarskiego, jak też sposób jego wykorzystywania Rzetelna kontrola może wyłapać nieprawidłowości, gdy pracownik świadomie nadużywa swojego prawa do urlopu zdrowotnego..

ZUS może dokonać kontroli także na wniosek pracodawcy, który podejrzewa nieprawidłowości.

Okazuje się, że w ostatnich latach zatrudnione osoby pracowały lepiej, wykazując odpowiednie podejście do pracy.. Czasem pojawia się potrzeba skontrolowania, czy zaświadczenie lekarskie zostało prawidłowo wystawione.Kontrola zwolnień lekarskich ZUS.. Uprawniony do oceny zdolności wystawienia zwolnienia lekarskiego jest wyłącznie lekarz orzecznik ZUS.Wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r.Katarzyna Sudaj 29 stycznia 2019 (aktualizacja: 6 marca 2019) ZUS nałożył na przedsiębiorców nowy obowiązek comiesięcznego raportowania kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników.. Jednak o kontrolę ZUSu musi wystąpić pracodawca.. Zarwno ZUS, jak i pracodawca, ktrzy wypłacają wynagrodzenia lub zasiłki chorobowe, może sprawdzić, czy pracownik w trakcie zwolnienia nie wykonuje pracy zarobkowej, albo czy nie wykorzystuje go niezgodnie z celem, co grozi utratą prawa do świadczeń.Pracodawca może kontrolować pracownika na L4 w domu.. W tym celu lekarz orzecznik może:Kontrola L4 przez ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje zarówno prawidłowość orzekania niezdolności do pracy, jak i prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich.ZUS podejmuje przeprowadzenie kontroli wykorzystania zwolnienia lekarskiego na wniosek pracodawcy.. Na kopii pacjenta nie oznacza się numeru statystycznego choroby, co też oznacza, że pracodawca nie jest w stanie uzyskać informacji, jaki problem medyczny jest przyczyną nieobecności pracownika.Zakład Ubezpieczeń Społecznych może kontrolować zarówno zasadność jaki i prawidłowość wystawiania zwolnienia lekarskiego.. - Wówczas ZUS informuje pracodawcę o wyniku postępowania - przyznaje Alina Szałkowska.. Nie ma przeszkód, aby skorzystał z usług detektywistycznych.Z kontroli przeprowadzonej przez ZUS wynika, że tysiące dokumentów L4 są bezzasadne.. Na podstawie artykułu 59 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwolnienia lekarskie podlegają kontroli przez lekarzy orzeczników ZUS.. Wstrzymał wypłatę zasiłków na 4,6 mln złotych Wezwą nas na badania..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt