Wniosek o kartę ekuz online
Wniosek o wydanie karty jest.. Wydanie karty EKUZ jest bezpłatne.. Wniosek o EKUZ możesz złożyć osobiście w dowolnym oddziale wojewódzkim NFZ, a także za pośrednictwem IKP, ePUAP lub wysłać mejlem bądź pocztą do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania, oddziału wojewódzkiego Funduszu.. Status wnioskodawcy - zaznaczyć właściwy: Osoba ubezpieczonaimieniu wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ oraz do odbioru dokumentu.. Wnioski do wypełnienia znajdują się na stronach Internetowych Narodowego Funduszu Zdrowia.Czy wyrobienie EKUZ jest płatne?. Czas oczekiwania na europejską kartę ubezpiecznia zdrowotnego.. Jest on dostępny w placówkach stacjonarnych i w Internecie.. W razie konieczności uzyskania Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ wyrażam Decyzja o tym, który należy wypełnić uzależniona jest o celu wyjazdu za granicę.. W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem e-mail EKUZ zawsze wysyłamy na wskazany adres.. Można to zrobić również online, wysyłając skan wniosku na adres e-mail [email protected] lub za pośrednictwem ePUAP.. W przypadku składania wniosku w oddziale NFZ, po wydrukowaniu pamiętaj złożyć podpis na wniosku.. Osoby, które chcą otrzymać EKUZ pocztą muszą jeszcze doliczyć .Wniosek o kartę EKUZ - jak go złożyć krok po kroku.. Pomyśl o środowisku!.

Odbierz kartę EKUZ.

Jak uzyskać EKUZ?. Pobiera się go w placówce Narodowego Funduszu Zdrowia lub drukuje ze strony swojego oddziału NFZ.. W celu wyrobienia karty EKUZ przez Internet potrzebny będzie nam profil zaufany czyli bezpłatne narzędzie do potwierdzania tożsamości w Internecie (podpis elektroniczny).. Dane osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby): 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię: 1.4 Nazwisko:Masz 3 możliwości pobrania wniosku: pobierz wniosek o wydanie EKUZ, wydrukuj go, wypełnij i podpisz, skorzystaj z interaktywnego formularza, który pomoże ci wypełnić wniosek o EKUZ, a potem wydrukuj uzupełniony wniosek i podpisz, weź wniosek w oddziale NFZ, na miejscu go wypełnij i podpisz.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA [PDF, 291 KB] Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ [PDF, 242 KB]Karta EKUZ - wniosek również online.. Wyrobienie EKUZ jest bezpłatne.. dostępny w internecie i możesz go pobrać ze strony NFZ, następnie wypełniony dokument.Wniosek o wydanie EKUZ dane osoby wnioskującej o wydanie karty (PESEL, data urodzenia, obywatelstwo, imię lub imiona, nazwisko, miejsce zamieszkania) tytuł, na podstawie którego jesteśmy ubezpieczeni (forma zatrudnienia, nauka, świadczenia emerytalno-rentowe, zarejestrowanie w urzędzie pracy)1..

Wypełnij wniosek o kartę EKUZ.

Wygodnym i szybkim rozwiązaniem jest karta EKUZ dla dziecka przez ePUAP - wystarczy zalogować się na swój Profil Zaufany i postępować zgodnie z instrukcjami.WNIOSEK EKUZ kliknij tutaj.. Jeżeli należysz do ZUS i odprowadzasz składkę zdrowotną, masz możliwość otrzymania karty.. Do wniosku dołącz kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.. Nie masz obowiązku składania go osobiście, wniosek może również złożyć w Twoim imieniu osoba upoważniona przez Ciebie.Instrukcja jak wyrobić kartę EKUZ przez Internet krok po kroku: 1.. W zależności od celu wyjazdu, obowiązują dwa różne rodzaje wniosków.Jak wcześniej wspomniano, można złożyć wniosek o EKUZ online, osobiście lub wysłać faksem.. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych .Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z *wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA 1..

W ciągu ilu dni jest rozpatrywany wniosek.

W innym przypadku trwa to do 3 dni, ale od czerwca do września oddział wojewódzki może wydłużyć okres rozpatrzenia wniosku do 10 dni .EKUZ: wniosek online Kartę EKUZ można wyrobić też bez wychodzenia z domu.. Należy pobrać wniosek dostępny na stronie NFZ, wydrukować, wypełnić, a następnie wysyłać.W przypadku wniosków złożonych przez internet, faksem lub ePUAP na kartę czeka się 3-5 dni roboczych od wysłania wniosku.. Na podstawie wniosku złożonego online, karta zostanie wygenerowana w Centrum Usług Wspólnych i wysłana na wskazany we wniosku adres.. Informację o statusie wniosku, który złożyłeś elektronicznie, uzyskasz: dzwoniąc na Telefoniczną Informację Pacjenta 800-190-590, pisząc na adres e-mailowyWyjazd czasowy - na przykład turystyczny, naukowy.. Można to zrobić osobiście w placówce NFZ lub drogą elektroniczną - pobrać formularz ze strony NFZ, wypełnić, zeskanować i wysłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ lub wysłać pocztą bądź faksem do oddziału lub jednej z delegatur NFZ bądź wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejDo wniosku o EKUZ dołącz kopię legitymacji lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki..

Wyślij przez internet wniosek o kartę EKUZ.

Karta EKUZ jest wydawana bezpłatnie, oddzielnie dla każdego .Już od soboty, 11 lipca, każdy kto posiada Internetowe Konto Pacjenta będzie mógł, za jego pośrednictwem, złożyć wniosek online o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.. Aby tego dokonać powinieneś wypełnić wniosek do NFZ.. UWAGA!. EKUZ dostajesz od ręki w przypadku składania wniosku osobiście.. profil zaufany można założyć na dwa sposoby: poprzez wizytę w urzędzie i bez wychodzenia z domu przy pomocy internetowego konta bankowego.Jak złożyć wniosek o EKUZ?. Pobierz wniosek o kartę EKUZ.Wypełniając wniosek przez Internetowe Konto Pacjenta otrzymasz informacje o przewidywanym okresie ważności nowej karty EKUZ.. Nie drukuj wszystkich stron, tylko niezbędny wniosek.Etap 1 - złożenie wniosku.. Wybierz jeden: Osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ Pocztą elektroniczną Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP)Wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) możesz złożyć: - w oddziale NFZ, - pocztą elektroniczną, - za pomocą platformy ePUAP, - faksem.. Jeżeli ubiegamy się o EKUZ dla dziecka, wystarczy że w rubryce „Dane osoby…" wskażemy na nie.Prosimy o dołączanie skanu tylko pierwszej strony wniosku (bez stron z informacjami).. Wypełniając wniosek przez IKP otrzymasz informacje o przewidywanym okresie ważności nowej karty EKUZ.Wniosek o kartę EKUZ występuje w dwóch rodzajach.. Wniosek o EKUZ możesz złożyć na pięć sposobów.. Aby uzyskać EKUZ, musimy złożyć w NFZ odpowiedni wniosek.. W przypadku przekazywania wniosków o EKUZ dla osób, które ukończyły 18 lat, prosimy o dołączanie skanu aktualnej legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* 1.. Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego można złożyć osobiście w dowolnym oddziale NFZ lub w jednej z delegatur albo wysłać pocztą.. Wniosek o EKUZ rozpatrzymy w ciągu 3 dni roboczych, a od czerwca do września - w ciągu 10 dni roboczych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt