Wniosek o ekuz dla pracownika
Kartę EKUZ można wyrobić też bez wychodzenia z domu.. PDF Wniosek o wydanie EKUZ - praca.. W zależności od celu wyjazdu, obowiązują dwa różne rodzaje wniosków.. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.. Jak otrzymać kartę EKUZ: Aby otrzymać kartę EKUZ należy złożyć wniosek w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego osoba ubiegająca się o wydanie karty jest zgłoszona.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej.. DANE OSOBY WYJEŻDŻAJĄCEJ: 1.1 PESEL: 1.4 Imię (imiona): 1.2 Data urodzenia: 1.3 Obywatelstwo:Posiadanie EKUZ nie oznacza, że leczenie w krajach honorujących Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego będzie dla ciebie całkowicie bezpłatne.. Karta jest wydawana nieodpłatnie, w większości przypadków wydawana jest od ręki.2.. Może też upoważnić do tego pracodawcę.. Rozmiar: 253.4 KiB - Ilość pobrań: 128.. Każdorazowo karta EKUZ powinna zostać przekazana jej właścicielowi (pracownikowi) niezwłocznie po uzyskaniu przez przełożonego.. Wniosek możesz: zeskanować i wysłać mailem na adres oddziału: [email protected];Pracownik delegowany , dla którego właściwe jest ustawodawstwo polskie, przed wyjazdem do pracy do innego państwa członkowskiego UE/EFTA powinien wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o wydanie EKUZ..

Należy pobrać wniosek dostępny na stronie NFZ, wydrukować, wypełnić, a następnie wysyłać.

Każdy kraj ma swoje odrębne przepisy - w niektórych leczenie jest bezpłatne, w innych chory ponosi część kosztów, a w jeszcze innych musisz najpierw zapłacić z własnej kieszeni i dopiero po powrocie do kraju dochodzić ich zwrotu.Faktury, magazyny, BOK, Szybko, łatwo i wygodnie Szybko, łatwo i wygodniePDF Wniosek o wydanie EKUZ- turystyczny.. Jeśli nie wiesz, jak wypełnić wniosek - zobacz przykładowo wypełniony wniosek o wydanie EKUZ - otwórz plik w nowym oknie.Wniosek o wydanie EKUZ w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA - oddelegowanie, nauka, poszukiwanie pracy - pdf [325,33 KB] Wniosek o wydanie Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ.. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim poradnikiem.. Upoważnienie wydania EKUZ lub certyfikatu tymczasowego zastępującego EKUZ.. Dla pracowników delegowanych obowiązuje specjalny rodzaj wniosku o wydanie karty EKUZ, na którym pracownik obowiązany jest wskazać, że wyjeżdża za granicę w charakterze pracownika delegowanego.Wniosek o wydanie karty EKUZ może złożyć każdy, kto opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, zgłoszony do Funduszu członek rodziny takiej osoby, a także osoba nieubezpieczona, ale również chroniona na mocy prawa (np. nieubezpieczone kobiety w ciąży).Niedopuszczalna jest również sytuacja, kiedy pracodawca przesyła kartę do bezpośredniego przełożonego pracownika w miejscu wykonywania pracy, a ten nie przekazuje jej automatycznie pracownikom lub wręcz odmawia wydania karty na bezpośrednią prośbę pracownika..

Niniejszy wniosek dedykowany jest dla pracownika oddelegowanego, pracownika dyplomatycznego/konsularnego, bezrobotnego poszukującego pracy, studenta/ucznia udającego się do szkoły / na studia - UE; pracownika transportu międzynarodowego, pracownika sezonowego - EFTA.Jak uzyskać EKUZ dla pracownika.

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* 1.. Wniosek o wydanie certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZPracownik transportu międzynarodowego wykonujący pracę w jednym z krajów EFTA, wnioskując o wydanie EKUZ dla siebie/ członków swojej rodziny, zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: wniosek/ wnioski o wydanie EKUZ, aktualny dokument potwierdzający zatrudnienie w charakterze pracownika transportu międzynarodowego,Procedura dla przedsiębiorcy na wyjazd służbowy: udajemy się najpierw do ZUS, wypełniamy wniosek o zaświadczenie A1, po tygodniu odbieramy A1 z ZUS i z tym zaświadczeniem udajemy się do oddziału NFZ, wypełniamy wniosek o EKUZ na tzw. samodelegowanie, i otrzymujemy kartę.opieki zdrowotnej dla posiadacza Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz o odpowiedzialności finansowej wynikającej z nieuprawnionego posługiwania się EKUZ zgodnie z art. 50 ust.. W razie konieczności uzyskania Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ wyrażam zgodę na jego przesłanie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej*.. Takie upoważnienie powinno zawierać: dane osoby, która je wystawia, dane osoby, która została upoważniona do złożenia wniosku w imieniu pracownika, w tym numer dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem,skorzystaj z interaktywnego formularza, który pomoże ci wypełnić wniosek o wydanie EKUZ, a potem wydrukuj uzupełniony wniosek i podpisz, weź wniosek w oddziale NFZ, na miejscu go wypełnij i podpisz..

Status wnioskodawcy - zaznaczyć właściwy: Osoba ubezpieczonaWniosek o EKUZ dla pracownika, ucznia i studenta Opis: Niniejszy wniosek dedykowany jest dla pracownika oddelegowanego, pracownika dyplomatycznego/konsularnego, bezrobotnego poszukującego pracy,...Wniosek o EKUZ dla pracownika, ucznia i studenta.

16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. Poz. 581 z późn.. Rozmiar: 58.7 KiB - Ilość pobrań: 91.. Pracownik może wystąpić o EKUZ samodzielnie.. Dane osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby): 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię: 1.4 Nazwisko:Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z *wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA 1.. Dane wnioskodawcy: 1.1 PESEL1: 2 1.2 Data urodzenia : 1.3 Imię: 1.4 Nazwisko: 1.5 Nr telefonu kontaktowego / adres e-mail3: 2.. DOCX Wniosek o wydanie EKUZ - praca.. ……………………… czytelny podpisWniosek przeznaczony jest dla osób ubezpieczonych w NFZ oraz członków ich rodzin, których wyjazd do innego niż Polska państwa członkowskiego UE/EFTA związany jest z poszukiwaniem pracy, wykonywaniem pracy, w tym wykonywaniem zadań służbowych na polecenie pracodawcy oraz z pracą w charakterze pracownika dyplomatycznego lub konsularnego.Wniosek o EKUZ dla pracownika, ucznia i studenta Wniosek o interwencję do Rzecznika Praw Obywatelskich Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemuWniosek o EKUZ dla pracownika, ucznia i studenta..

Faktury, magazyny, BOK, Szybko, łatwo i wygodnie Szybko, łatwo i wygodnieAby otrzymać kartę EKUZ należy złożyć wniosek w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego osoba ubiegająca się o wydanie karty jest zgłoszona.Wniosek można złożyć osobiście, za pomocą tradycyjnej poczty lub przez Internet.

Pierwszy z nich dotyczy pobytu czasowego, a więc osób, które wybierają się za granicę m.in.imieniu wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ oraz do odbioru dokumentu.. Krok 2. zm.)Co należy wiedzieć o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz o formularzu A1?. Wniosek o wydanie Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ - pdf [437 KB]Wydanie karty EKUZ jest bezpłatne.. Niniejszy wniosek dedykowany jest dla pracownika oddelegowanego, pracownika dyplomatycznego/konsularnego, bezrobotnego poszukującego pracy, studenta/ucznia udającego się (.). Wniosek o wymianę formularza E-111 na Europejską Kartę Ubezpieczenia ZdrowotnegoJeśli chcesz, aby w przyszłości NFZ przypomniał Ci o upływającym terminie ważności Twojej karty EKUZ przez e-mail bądź SMS, dołącz do wniosku zgodę na przetwarzanie danych osobowych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt