Skarga po ang
2 lit. g) dyrektywy 2004/18, umożliwiający wykluczenie z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy „winnego poważnego" wprowadzenia w błąd w zakresie przekazania żądanych przez instytucję zamawiającą informacji, należy interpretować w ten sposób, że przepis ten .ang pol zestaw 1 3. hop .. pl Artykuł 27 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt