Pierwsze oświadczenie majątkowe dyrektora szkoły
1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.. Orła ; Magdalena Bujakowska - , , [2019]Oświadczenia majątkowe składają kierownicy jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw, w tym szkół samorządowych - art. 24h ust.. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w LandzmierzuOświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. Jeżeli ww.. Mikołaja Kopernika w Piaskach.. Dyrektor Szkoły Podstawowej im.. Sprawdziliśmy, jakie majątki zgromadzili dyrektorzy włocławskich szkół.. kierownika jednostki organizacyjnej gminy .. Zastępca Dyrektora.Kierownik jednostki organizacyjnej gminy składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko.. Jana Pawła II w Ostródzie - pierwsze oświadczenie majątkoweCzyczel Tadeusz - Dyrektor Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji - pierwsze oświadczenie majątkowe.. Pozwala to ustalić, z jakim majątkiem osoba zobowiązana rozpoczyna sprawowanie funkcji publicznej (bilans otwarcia).. oswiadczenie.pdf (1148kB)Anna Radziszewska - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie - Radziszewska Anna - oświadczenie za 2019.pdf - Radziszewska Anna - oświadczenie za 2018.pdf - Radziszewska Anna - pierwsze oświadczenie 2018.pdf ; Kornelia Foit - P.O. Kolejne oświadczenie składa co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, w dniu odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły lub w dniu wygaśnięcia aktu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.Dyrektorzy szkół tak jak na przykład samorządowcy mają obowiązek składania oświadczeń majątkowych..

oświadczenie majątkowe za 2016 rok.

z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 25c ust.. oswiadczenie.pdf (1068kB) Ryszard Czerewaty - Zastępca Wójta - pierwsze oświadczenie.. Jana Pawła II w Ostródzie - ostatnie oświadczenie majątkowe.. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach.. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE.. 28.08.2018. więcej »»».. 05.07.2019. więcej »»».. Toruń, dnia 25.04.2018 r. (miejscowość) Uwaga: 1.Dyrektorzy szkół i przedszkoli, a także innych jednostek organizacyjnych od wielu lat składają oświadczenia majątkowe do organu prowadzącego, czyli gminy lub powiatu.. Jarmołowicz Mariola - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im.. zm.) kierownik jednostki organizacyjnej gminy jest obowiązany do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.Pierwsze oświadczenie majątkowe dyrektor szkoły składa w terminie 30 dni od dnia powierzenia mu stanowiska dyrektora szkoły.. Drukuj stronę do PDF Drukuj stron .. Klimczak Małgorzata - II Liceum Ogólnokształcące - oświadczenie majątkowe pierwsze 2018 r.pdf.. Zgodnie z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.. Zdarzają się jednak przypadki,Wicedyrektor szkoły będącej jednostką organizacyjną gminy, powinien złożyć oświadczenie majątkowe.. Pierwsze oświadczenie majątkowe dyrektor szkoły składa w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia..

oświadczenie majątkowe za 2017 rok.

termin nie zostanie dotrzymany, wójt (odpowiednio -.Czyczel Tadeusz - Dyrektor Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji - pierwsze oświadczenie majątkowe Marchlewska Marzena - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie - pierwsze oświadczenia majątkowe Jarmołowicz Mariola - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im.. tj. dzień objęcia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im.. Kierownik jednostki organizacyjnej.. Dyrektor Szkoły Podstawowej im.. Jana Pawła II w Ostródzie - ostatnie oświadczenie majątkowe Szczyglak Katarzyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im.. oświadczenie majątkowe (zakończenie pełnienia funkcji dyrektora) Magdalena Durmaj.. 1 .Pierwsze oświadczenie majątkowe powinno pokazać stan majątkowy na dzień objęcia funkcji.. Kolejne oświadczenie składa co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół.. z poważaniem, /-/ Barbara Skrabacz - Matusik.. Marchlewska Marzena - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie - pierwsze oświadczenia majątkowe.. Jana Pawła II w Małej Nieszawce pani Ireny Zielińskiej.. Nie ma znaczenia, czy pełni on funkcję wicedyrektora szkoły, czy funkcję .Oświadczenie majątkowe za 2019 rok : Dyrektor - w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im..

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok : Dyrektor.

Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Słubicach.. Wosiek Kazimierz .Beata Wasiak-Grudzińska - Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Gostyninie (Oświadczenie majątkowe złożone po nawiązaniustosunku pracy) Anna Woźniak - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Gostyninie Edyta Mikulska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyninie ( Oświadczenie majątkowe złożone na dzień odwołania ze stanowiska/rozwiązania .STRONA GŁÓWNA BIP » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2014 rok » Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkolaDyrektor szkoły publicznej zarabia średnio 5,7 tys. zł brutto - czytamy w raporcie „Sytuacja i status zawodowy dyrektorów szkół i placówek oświatowych".. 06.11.2017. więcej »»».URZĄD WŁADZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE DYREKTOR BIBLIOTEKI GMINNEJ Dyrektor Gimnazjum w Brzeznej Dyrektor Gimnazjum w Podegrodziu DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY Dyrektor Gminnego Przedszkola w Brzeznej Dyrektor Gminnego Przedszkola w Podegrodziu Dyrektor Gminnego Żłobka w Podegrodziu Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeznej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeznej-Litaczu Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce-Świerkli Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gostwicy Dyrektor Szkoły .Dyrektor Szkoły.. Najbardziej istotne w pierwszym oświadczeniu majątkowym jest zatem pokazanie majątku z jakim przystępuje się do wykonywania funkcji.Plik zawiera pierwsze oświadczenie majątkowe dyrektora szkoły - p. Małgorzaty Stacharskiej na początku kolejnej kadencji na stanowisku dyrektora szkoły w 2019 r. Pobierz wszystkie załączniki (8)Pierwsze oświadczenie, według stanu na dzień objęcia stanowiska, należy dostarczyć w terminie 30 dni od dnia: złożenia ślubowania (m.in. przez radnego i wójta), powołania na stanowisko lub zatrudnienia..

Instrukcja wypełnienia oświadczenia majątkowego - kliknij tutaj.

Klimek Dorota Anna.. Kolejne deklaracje dotychczas przedstawiane były każdego roku do 30 kwietnia.Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2018.. Jeśli tego nie zrobią, muszą.Pierwsze oświadczenie majątkowe składane przed objęciem funkcji publicznej pokaże jakim majątkiem dysponuje osoba obejmująca tę funkcję, zaś ostatnie wykaże, jakim majątkiem włada po zakończeniu pełnienia tej funkcji.Pierwsze oświadczenie z-ca Dyrektora Szkoły (PDF, 248.6 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-01-19 | Data wytworzenia informacji: 2020-09-18 Pobierz dane XML Oświadczenie majątkowe: Joanna Bereźnicka Drukuj informację Oświadczenie majątkowe: Joanna BereźnickaOświadczenie majątkowe dyrektora szkoły / Oświadczenia majątkowe Dyrektora Sp Kębłowo - Renaty Grzenia: - oświadczenie majątkowe - 04.2021 r. - oświadczenie majątkowe - 04.2020 r. - oświadczenie majątkowe - 04.2019 r. Oświadczenia majątkowe Dyrektora SP Kębłowo - Teresy Koszałka:prosimy o korzystanie z aktualnych druków oświadczeń majątkowych zamieszczonych na stronie: oświadczenie majątkowe (zakończenie pełnienia funkcji dyrektora) Barbara Gołaszewska .. Szczyglak Katarzyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im.. Przeanalizowaliśmy oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i zespołów szkół.Anna Lipkowicz - pierwsze oświadczenie majątkowe na dzień 1 września 2019r..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt