Elektroniczny wniosek o przyjęcie do przedszkola
Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować 1 raz, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz załącznikami.. Rodzice składają wniosek tylko w jednym przedszkolu lub szkole i mogą w nim zaznaczyć, że w przypadku braku miejsc proszą o przyjęcie do innego przedszkola/ szkoły.- wzór oświadczenia osoby samotnie wychowującej kandydata do przedszkola, - wzór oświadczenia osoby o zamieszkaniu na terenie Koszalina wraz z dzieckiem i niepodleganiu obowiązkowi składania zeznania podatkowego.. Wypełniony formularz należy złożyć do 15 marca 2021 r. do godz. 15:00 w przedszkolu wskazanymNazwa i adres jednostki, do której składany jest wniosek ……………………………………………………… Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego.. Wniosek dostępny będzie od dnia 15 maja 2021 r. od godz. 10:00.. 20 pkt.. Wniosek wypełniasz za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.2 marca br. o godz. 13.00 pod adresem:przedszkola.edukacja.warszawa.plzostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.Po wybraniu preferowanych przedszkoli (punktów/oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej) należy przystąpić do wypełnienia wniosku o przyjęcie..

Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola?

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do placówek: Przedszkole nr 1 ; Przedszkole nr 3; Przedszkole nr 6Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola zakończy się 16 marca 2021 r. o godz. 13:00.. Tam też znajdują się szczegółowe zasady rekrutacji.. Dane osobowe kandydata i rodziców (Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 1.. Informacja zawarta we wniosku.. 10 pktRekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miejską Malbork będzie się odbywać poprzez elektroniczny system naboru.. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata 2.. Wypełnienie wniosku elektronicznego jest równoznaczne z zalogowaniem się do systemu NABO.. Tylko formularze potwierdzone w placówce biorą .Informujemy równocześnie, że warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej będzie wypełnienie elektronicznego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.. Wydrukuj dokument.. Po wypełnieniu wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej, rodzice drukują go wraz z załącznikami i podpisany składają w przedszkolu pierwszego wyboru.. Wypełniony dokument rodzice składają wybranym przedszkolu.. Jeśli gmina prowadzi rekrutację przez internet, rodzic musi zarejestrować dziecko na specjalnej platformie rekrutacyjnej.- Nabór będzie elektroniczny, po zarejestrowaniu się system wygeneruje wniosek, który trzeba wydrukować i wypełnić, a następnie zanieść do przedszkola pierwszego wyboru wraz z dokumentami.Jeśli ktoś nie może wydrukować dokumentów i złożyć ich, powinien dokonać procesu rekrutacyjnego elektronicznie i wysłać maila do przedszkola pierwszego wyboru, w którym informuje o złożeniu wniosku przez system (podając numer pesel dziecka i identyfikator wniosku).Wolę przyjęcia będzie można potwierdzić elektronicznie logując się na konto dziecka utworzone podczas rejestracji wniosku..

o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Zapisy przez Internet Jeśli zdecydujecie się Państwo na wykorzystanie Internetu w procesie rekrutacji, możecie wypełnić formularz samodzielnie na dowolnym komputerze (z drukarką) połączonym z Internetem.Na tej stronie znajdują się również oferty placówek, dokładny opis przedszkoli oraz elektroniczny wniosek.. Rodzicu, kiedy zapoznałeś się z powyższymi radami, możesz rozpocząć wypełnianie podania o przyjęcie dziecka do przedszkola.. W przedszkolu wniosek zostaje zweryfikowany oraz zatwierdzony w systemie i dopiero wówczas uczestniczy w rekrutacji.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia we wniosku.- zgłaszanie przez rodziców dziecka wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 29 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanychWNIOSEK o przyjęcie do przedszkola rodzice, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub chcą zmienić dotychczasowe przedszkole na inne, pobierają i wypełniony składają w przedszkolu do którego chcą zapisać dziecko, w terminie od 22 marca 2021 r. od godz. 800 do 2 kwietnia 2021 r. do godz. 1600 ..

Jeśli wszystkie dane są poprawne, podpisz go i dostarcz do przedszkola.

Poniżej informacja Urzędu Miasta Malborka w sprawie naboru, który ma zapewnić obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach.. Co istotne, samo zarejestrowanie w systemie elektronicznym bez wydrukowania wniosku, podpisania i dostarczenia do placówki nie jest zgłoszeniem.. Pamiętaj, że dane wprowadzone do systemu oraz dane w papierowym wniosku dostarczonym do wskazanego przedszkola muszą być identyczne.Wykaz osób do kontaktu - rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/22 2 marca, 2021 - 10:33 Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychDO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ OD 1 WRZEŚNIA 2020 (dotyczy dzieci uprawnionych do uczęszczania do przedszkola) Wniosek należy złożyć tylko w jednostce wskazanej na I miejscu listy preferencji w terminie określonym w harmonogramie..

przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Wybierając w menu górnym Rekrutacja do przedszkola możesz wprowadzić Wniosek o. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcieNabór Przedszkola.. Deklaracji o kontynuowaniu nauki NIE składasz w systemie.. Data urodzenia kandydata 3.od 2 marca do 18 marca rodzice będą mogli wypełnić w elektronicznym systemie rekrutacyjnym wniosek o przyjęcie lub zgłoszenie do klasy pierwszej swoich pociech (po dołączeniu dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów danej placówki oraz podpisaniu go profilem zaufanym będą mogli przesłać wniosek do przedszkola lub szkoły podstawowej)Jeśli przedszkole nie prowadzi rekrutacji przez internet, należy się zgłosić do wybranej placówki po wniosek o przyjęcie.. o przyjęcie dziecka do przedszkola.. 12/12 5.. Wydrukowane wnioski przyjmowane będą w przedszkolu pierwszego wyboru zgodnie z godzinami przyjęć w placówce.Otwórz link do strony elektronicznego naboru Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz wzory załączników do wniosku dostępne będą od 19 lutego 2021 r. na stronie elektronicznego naboru w zakładce "Pliki do pobrania".. Jeśli Twoje dziecko uczęszcza już do przedszkola, wówczas nie musi brać .Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca 2021 r. godz. 8.00 do 15 marca 2021 r. do godz. 15.00Od 1 do 12 marca br. potrwa elektroniczny nabór wniosków o przyjęcie do przedszkola..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt