Pcc 3 wzór wypełnienia zakup samochodu
Pierwszy.. Uwaga: Pole 4 nie służy do wpisania daty wypełniania deklaracji PCC-3, o czym zapomina wiele osób.Zakup auta z "drugiej ręki", którego wartość przekracza 1000 zł, nieodłącznie związany jest z obowiązkiem uiszczenia opłaty w urzędzie skarbowym.. Deklarację należy wypełnić na maszynie, komputerze bądź ręcznie czarnym lub niebieskim kolorem dużymi drukowanymi literami.. Jak złożyć deklarację PCC-3 - dwa sposoby.. Na początku, w polu nr 1, koniczne jest wpisanie numeru NIP.Zapłata lub nawet zwolnienie z takiego podatku auta firmowego eliminuje konieczność zapłaty i rozliczenia się na PCC-3 przez kupującego.. Pole 54 - wpisujesz ile składasz załączników PCC-3A w przypadku współwłasności .. Jeśli robimy to ręcznie, kwotę podatku (2 procent od ceny samochodu) musimy obliczyć i wpisać w te pola samodzielnie.. Formularze w wersji interaktywnej znajdziesz w zakładce e-Deklaracje.Wtedy też należy do deklaracji podstawowej dołączyć załącznik PCC-3/A w którym zostanie wskazany drugi współwłaściciel (na każdego współwłaściciela wypełnia się odrębny załącznik).. PCC-3 to deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.. Witam,w zeszłym roku sprzedałam samochód.. Tutaj wpisz swój NIP (pole 1. z formularza PCC-3).. nr - numer załącznika (01, 02, 03, .).. Gdy samochód kupuje Kowalski, w polu 8 należy zaznaczyć kwadrat 2 (osoba fizyczna), a w polu 9 podać imię, nazwisko oraz datę urodzenia.Cześć w dzisiejszym materiale przedstawię wam wypełniony wzór deklaracji PCC-3, który zwyczajowo składamy po zakupie auta w naszym urzędzie skarbowym..

Tutaj znajdziesz wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu.

Od 2016 r. deklarację PCC-2 składasz tylko elektronicznie!. Pobierz sobie załącznik PCC-3A klikając na zdjęcie poniżej.. W tej części wpisujesz dane kupującego identyczne z tymi, które wprowadziłeś w części B formularza PCC-3.. Kary tej możemy uniknąć jeśli skorzystamy z instytucji czynnego żalu.Jeżeli jednak nie będziemy się ściśle stosować do wymogów przewidzianych w art.16 kks, to nasz czynny żal będzie bezskuteczny i nie .Poniżej zamieszczamy wypełnione wzór formularza pcc-3 i pcc-3a przy zakupie auta i pcc-3 przy zapłaceniu Hipoteki Kaucyjnej.. Na co zatem zwrócić uwagę podczas wypełniania formularza PCC-3?. Czy w tej sytuacji urząd może domagać się zapłaty ode mnie?. Przed przystąpieniem do jego uzupełniania warto przygotować umowę kupna-sprzedaży, w której znajduje się wiele przydatnych do PCC-3 informacji.. Pamiętaj, masz 14 dni nie tylko na złożenie deklaracji PCC-3 w urzędzie skarbowym, ale także na zapłatę podatku.Kupujący samochód ma 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży na złożenie deklaracji PCC-3 (lub wraz z załącznikiem PCC-3/A, jeśli nabywców jest dwóch),na podstawie której zapłaci podatek w wysokości 2 proc. wartości samochodu.Podatek PCC-3.. Deklaracja PCC-3 - kiedy mamy obowiązek złożyć formularz i zapłacić podatek?. Jeśli potrzebujesz wypełnić deklarację pcc-3 edytując gotowy formularz, to kliknij na ikonę .deklarację PCC-3, a pozostali załączniki PCC-3/A..

Podate...Kupno samochodu a deklaracja PCC-3.

Data dokonania czynno ci (dzie - miesi c - rok) wpisz dat zawarcia umowy kupna-sprzeda y. Cz A W tej cz ci wpisujesz dane kupuj cego identyczne z tymi, które wprowadziłe w cz ci B formularza PCC-3.. Jeśli nie masz programu do odczytu .pdf, to pobierz sobie polski, malutki i darmowy SUMATRA PDF → TUTAJ.. * * Instrukcja wypełniania deklaracji PCC-3 przy zakupie samochodu o wartości 50 tysięcy złotych ( kliknij, aby pobrać druk) W instrukcji występują tylko te rubryki, które podatnik przy zakupie pojazdu musi wypełnić.. Przykład 1: Dwie osoby fizyczne zawierają umowę zamiany samochodów osobowych.. W ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy sprzedaży musimy złożyć deklarację.. Status PCC-3 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH 4.. Podatek od czynności cywilno-prawnych, czyli wspomniane PCC, wynosi 2% wartości zakupionego samochodu.Jeśli umowa została zawarta pomiędzy więcej niż jednym kupującym, musimy wypełnić dodatkowy załącznik PCC-3 A. Pobierz niżej druk PCC-3 w formacie .pdf, do wypełnienia ręcznie, klikając na zdjęcie poniżej.. Pierwsze sekcje dokumentu PCC-3 dotyczą danych urzędu skarbowego ( sekcja A ), do którego składamy deklaracje oraz danych podatnika ( sekcja B )..

A wi c: 4.Pole nr 67: wpisujemy datę wypełnienia deklaracji.

W tym poradniku skupimy się na tym, jak poprawnie wypełnić druk PCC-3 w sytuacji kupna samochodu.. W tym miejscu znajdziesz formularze do druku, które możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do właściwego urzędu.. Część A.. Zakładamy w nim, że jesteśmy osobą fizyczną, która zakupiła samochód od innej osoby fizycznej za 40 tys. zł.. Uruchom program fillUp online i rozlicz PCC-3 W programie fill up wygodnie przygotujesz, zweryfikujesz i wyślesz online e-deklaracje PCC-3 do urzędu skarbowego.B deklaracji PCC-3.. Pobierz wzór i sprawdź, o czym musisz pamiętać.. Z tego co się dowiedziałam kupujący nie zapłacił podatku.. Będzie to podstawa opodatkowania.. A więc:Natomiast jeżeli opłata PCC dotyczy zakupu środka trwałego, który nie został jeszcze wprowadzony do środków trwałych to wartość podatku będzie powiększała wartość początkową środka trwałego.. Wyszedłem z urzędu tylko z pustym formularzem a teraz w spokoju.Wzór deklaracji znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów z Poniżej zamieszczamy wypełnione wzór formularza pcc-3 i pcc-3a przy zakupie auta i pcc-3.. Pamiętajmy, że dane na druku wpisujemy dużymi, drukowanymi literami.PCC-3(2) 1/3 1.. Niezgłoszenie w urzędzie skarbowym umowy kupna samochodu jest wykroczeniem skarbowym, za które grozi kara grzywny..

Umowa kupna sprzedaży samochodu - Pobierz wzór PDF i wydrukuj.

Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika wym.. Musisz obliczyć go samodzielnie.Na deklarację PCC-3 składają się łącznie 3 strony.. Podatek ten mamy obowiązek zapłacić w związku z realizowanymi transakcjami, jeżeli ich przedmiotem są:Wypełnienie formularz PCC-3 nie jest bardzo skomplikowane, jednak należy zrobić to dokładnie.. Bez względu na to czy samochód pochodzi od prywatnego sprzedawcy, czy od dealera samochodowego, obowiązuje taka sama procedura przy wypełnianiu deklaracji.Opis sposobu wypełniania deklaracji PCC-3 po zakupie auta.. Dodam, że ja po zakupie tego auta opłacałam podatek.Jak uniknąć kary za złożenie deklaracji PCC-3 po terminie.. Tutaj wpisz swój NIP (pole 1. z formularza PCC-3).. pcc-3a wypełniamy wtedy kiedy jest więcej niż jedna osoba.Deklaracja uzupełniająca dołączana do druku pcc-3, w przypadku gdy stroną umowy.PCC-3 instrukcja - strona 3 formularza .. W polu nr 7 sekcji B "Podmiot składający deklarację" zwykle przy zakupie samochodu należy zaznaczyć "inny podmiot".Pit Pcc 3 Wzór Wypełnienia Podatek od kupna samochodu Zakup auta z "drugiej ręki", którego wartość przekracza 1000 zł, nieodłącznie związany jest z obowiązkiem uiszczenia opłaty w urzędzie skarbowym.. Data dokonania czynności (dzień - miesiąc - rok) wpisz datę zawarcia umowy kupna sprzedaży.. Na co zatem zwrócić uwagę podczas wypełniania formularza PCC-3 lub PCC-3/A?Aby prawidłowo wypełnić PCC-3, w polu 27 wpisz wartość pojazdu w momencie zakupu - chodzi tutaj o cenę, jaką zapłaciłeś za samochód.. Jeden z nich składa deklarację PCC-3, zaś drugiB deklaracji PCC-3.. Dalej w pola 28, 47 (Rubryka D) i 54 (Rubryka F) wpisz wartość podatku.. Podatnik wpisuje w tym polu NIP lub PESEL .Poniżej przedstawiamy, jak poprawnie wypełnić druk PCC-3.. W takim przypadku obydwie te osoby są podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku.. W rubryce F, w polu 54., znajdziemy wpisaną już przez system kwotę podatku.Zobacz, jak wypełnić deklarację, gdy kupiłeś auto o wartości 50 tysięcy złotych.. Pola od 65 do 68 - dane i podpis właściciela lub pierwszego współwłaściciela .. Pole 1 - wpisujesz odpowiednio PESEL lub NIP współwłaściciela (drugiego lub .zawarciem umowy sprzedaży, w której potwierdzony zostanie co najmniej stan pojazdu na dzień zakupu, jego cena przekazana sprzedającemu oraz fakt wydania przedmiotu umowy kupującemu, rozważeniem obowiązku zgłoszenia zakupu do urzędu skarbowego celem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (druk PCC-3), Wypełnia się jedynie pola białe.. Wówczas wartość podatku należy wprowadzić w polu WARTOŚĆ POCZĄTKOWA + podczas wprowadzania do systemu wydatku związanego z zakupem środka trwałego przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT)/WYDATEK.W tym miejscu znajdziesz formularze PCC do druku.. ZAŁĄCZNIK PCC-3A - tylko w przypadku, gdy jest więcej niż jeden właściciel ..Komentarze

Brak komentarzy.