Wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego do dyrektora szkoły wzór
Ten plik można za pomocą pobrań.. Dyrektor szkoły (przedszkola), który chce skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, musi .Nauczyciel składa wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego do dyrektora szkoły - wzór nr 1 w załączeniu.. Do wniosku o urlop bezpłatny warto dodać uzasadnienie.. Aleksandra Fredry w Suwałkach Ul. Mickiewicza 56 56-987 Suwałki W n i o s e k o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia (wzór) Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia > Wnioski > Wzory dokumentów > Money.pl Wzór dokumentu : Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia Kategoria dokumentu: Wnioski Tytuł dokumentu: Wniosek o .Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli: wzór skierowania, zakres badania.. Scenariusze zajęć 1.104_Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia (przykładowy wzór).rtf 38,1k 105_Orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (wzór).rtfimię i nazwisko osoby ubiegającej się o urlop, datę i miejsce sporządzenia wniosku, dane firmy, prośbę o udzielenie urlopu bezpłatnego,; termin, w jakim pracownik chciałby skorzystać z urlopu bezpłatnego, ; uzasadnienie - pracownik może wskazać przyczyny, z powodu których ubiega się o urlop bezpłatny.Przepisy jednak nie wymagają, by pracownik uzasadnił swoją prośbę,Dotyczy on jednak wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, których kształcenie (podnoszenie kwalifikacji) odbywa się za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy..

dokument w formacie pdf; Wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego.

Nauczyciel w celu uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację przedstawia dyrektorowi potwierdzone skierowanie lekarza leczącego (rodzinnego).Składa do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia; Ma prawo odwołania od orzeczenia lekarskiego; odwołanie wraz z uzasadnieniem wnoszone jest na piśmie za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie.Wzór wniosku nauczyciela do dyrektora szkoły/przedszkola o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.. (imię i nazwisko nauczyciela) (miejscowość i data)Wniosek o urlop bezpłatny — wzór .. dokument w formacie pdf; .. Wniosek o udzielenie zgody na indywidualny tok studiów.Nauczyciel składa do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia..

Aby uzyskać urlop, konieczny jest wniosek o urlop szkoleniowy.

dokument w formacie pdf; Zgoda na zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej.. Krok 2.Wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego (wzór) Wrzesień 2018. : Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia Opis: Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.Data publikacji: 15 grudnia 2018 r. Nauczyciele, którzy rozważają skorzystanie z urlopu zdrowotnego, muszą złożyć wniosek o jego udzielenie z odpowiednim wyprzedzeniem.. / imię i nazwisko/ /miejscowość data/.Wniosek dyrektora o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia.. Wniosek o urlop szkoleniowy - darmowy wzór do pobrania w PDF i DOCXPrzede wszystkim nauczyciel nie składa do dyrektora szkoły wniosku o skierowanie go na badanie w celu uzyskania właściwego orzeczenia lekarskiego.. Pobierz wzór orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.Wniosek o urlop szkoleniowy Proszę o udzielenie mi urlopu szkoleniowego w terminie od dnia .. do dnia .. , tj. .. dni roboczych.. Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia 2018 - ePedagogika Rekomendowany przez PortalOświatowy.pl• Składa do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (uwaga: nauczyciel nie uzasadnia wniosku - nie jest zobowiązany do informowania we wniosku, z jakiego powodu ubiega się o urlop dla poratowania zdrowia),I tak: "Nauczyciel składa do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (uwaga: nauczyciel nie uzasadnia wniosku - nie jest zobowiązany do informowania we wniosku, z jakiego powodu ubiega się o urlop dla poratowania zdrowia)" - czytamy.Wzory pism..

Pobierz wzór.Pobierz przykładowy wniosek zgodny ze zmianami w KN.

Zatem nauczyciel nie jest zobowiązany do informowania we wniosku, z jakiego powodu ubiega się o urlop dla poratowania zdrowia.. Do wniosku musi dołączyć skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.. Nie ma potrzeby uzasadniania wniosku.. Wzór skierowania, zakres, a także tryb przeprowadzania badania lekarskiego w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia.. USOSweb: złożenie podania o przedłużenie sesji egzaminacyjnej.. Jeśli jesteś w sytuacji, która uprawnia Cię do skorzystania z urlopu bezpłatnego, powinieneś złożyć wniosek do dyrektora swojej szkoły.Decyzja dyrektora w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego na czas powierzenia nauczycielowi stosownego stanowiska, funkcji lub skierowania (wzór przykładowy) • 80 Wzór 15.Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Im.. Wzór wniosku nauczyciela do dyrektora szkoły/przedszkola o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.. (imię i nazwisko nauczyciela) (miejscowość i data)Nauczyciel ubiegający się o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia przedkłada do dyrektor szkoły wniosek, w którym zamieszcza następujące informacje: miejscowość i datę sporządzenia wniosku imię nazwisko i zajmowane stanowisko imię i nazwisko dyrektora szkołyNiniejszy urlop jest udzielany nauczycielowi lub nauczycielce przez dyrektora szkoły na podstawie orzeczenia lekarza o potrzebie udzielenia takiego urlopu w celu przeprowadzenia leczenia i przywrócenia pełnej zdolności do pracy.Wzór wniosku nauczyciela do dyrektora szkoły/zespołu szkół/przedszkola o skierowanie skierowania na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy - w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu na poratowanie zdrowia..Komentarze

Brak komentarzy.