Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej
1 kwietnia, 2021.. 3 Ustawy o samorządzie gminny (Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku) wnioskujemy do Pana Przewodniczącego o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej.. 1 kwietnia, 2021.. Odbędzie się ona dzisiaj, tj. w piątek, 12 marca 2021 r. o godz. 14.00.Dlatego przyjąć należy, że w razie nieobecności przewodniczącego rady gminy, gdy wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej czyni zadość ustawowym przesłankom określonym w art. 20 ust.. Nie jest tajemnicą, ze radni ŁNW nie są zadowoleni ze sposobu, w jaki Akulicz prowadzi obrady.Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej powinien spełniać wymogi określone dla zawiadomienia o sesji zwyczajnej, tj. zawierać porządek obrad wraz z projektami uchwał.Radni Białołęki złożyli we wtorek wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej ws.. W związku z złożeniem w dniu 31 marca 2021r.. 3 w związku z art. 20 ust 1 zdanie drugie ustawy o samorządzie gminnym, wnioskodawca do wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej jest obowiązany załączyć porządek uchwał wraz z projektami uchwał.W odpowiedzi na wniosek grupy radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Hrubieszowie złożony w dniu 31 marca br. do Przewodniczącego Rady Powiatu w dniu 1 kwietnia br. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego ukazała się informacja przewodniczącego rady, że ze względu na zagrożenie koronawirusem oraz wprowadzonymi obostrzeniami w związku z pandemią, sesja nadzwyczajna rady …Złożyli wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej i ta się odbyła..

W ostatniej chwili prezydent wycofał wniosek o jej zwołanie.

Czy wyniki przetargów nie wzbudzały żadnych podejrzeń?Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku.. Domagają się podjęcia działań mających na celu ochronę Wisły, terenów Natura 2000 i rezerwatów znajdujących się na terenie dzielnicy.Hrubieszów, dnia 1 kwietnia 2021r.. Przewodniczący rady zacytował art.20 punkt 5 ustawy o samorządzie gminnym, że do załączonych materiałach do sesji powinny być podłączone projekty .Pod wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej podpisało się 6 radnych: Grzegorz Wróblewski, Alicja Nowik, Rafał Bielawski, Jakub Dziubiński, Renata Maciąg i Dawid Bondarenko.. Celem tej Sesji będzie ostateczne zajęcie stanowiska przez Radę Miejską w Kazimierzu Dolnym, w sprawie .Wniosek o zwołanie takiej nadzwyczajnej sesji powinien zawierać porządek obrad wraz z projektami uchwał.. Dwa główne punkty, które miały być procedowane na sesji, dotyczyły zmiany w uchwale budżetowej i w wieloletniej prognozie finansowej (WPF).Sesja nadzwyczajna ma na celu podjęcie uchwał w sprawach pilnych, co wynika z przepisów ustawy samorządowej..

Wniosek został dołączony każdemu radnemu do zawiadomienia o sesji.

Zgodnie z art. 30 ust.. - Sanocki szpital tonie w długach, plan naprawczy .. Wniosek o zwołanie sesji powinien zawierać porządek obrad wraz z projektami uchwał.Jak wynika z naszych informacji, w ubiegłym tygodniu wpłyną kolejny wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w powiecie, a także skarga na Przewodniczącą Rady Powiatu do Wojewody.. 2 ustawy o samorządzie gminnym, jest on wręcz zobowiązany do dokonywania, w czasie nieobecności przewodniczącego, działań .na wniosek uprawnionej grupy radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej informuję, że sesja zwyczajna planowana w połowie miesiąca kwietnia nie odbędzie się ze względu na przedłużenie obostrzeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej w kraju do 18 kwietnia 2021 r. Sesja zostanie zwołana w najbliższym możliwym terminie (ok. 22 kwietnia 2021 r.) o czym zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.W przedostatnim tygodniu lipca wiceburmistrz Karol Chróścik złożył do przewodniczącego rady miejskiej Piotra Żelazki wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.. Uzasadnienie wniosku o odwołanie wiceprzewodniczącej Wioletty Żukowskiej jest podobne do wniosku dotyczącego wcześniejszego odwołania Anny Kaczor z funkcji przewodniczącej komisji oświaty RM w Olecku.O zwołanie sesji nadzwyczajnej może wystąpić jedna czwarta składu rady gminy..

3 ustawy o samorządzie gminnym, to wiceprzewodniczący jest uprawniony do zwołania sesji nadzwyczajnej rady gminy.

Na temat sytuacji politycznej w Starostwie pisaliśmy już tutaj klik-klik.Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji sejmiku w poniedziałek (18 stycznia) zgłosiło dziesięcioro radnych opozycji z KO i PSL.. Zgodnie z art. 20 ust.. W kuluarach o takim wniosku mówiło się już od jakiegoś czasu.. Dokument podpisali: Marzena Dziurawiec, Sebastian Niżnik, Bogdan Struś, Marian Kawa, Tomasz Gankiewicz i Robert Zoszak.. Siedmioro radnych Rady Powiatu w Hrubieszowie; Dariusz Fornal, Małgorzata Wojturska, Marcelina Pogódz-Kukiełka, Jan Mołodecki, Danuta Muzyczka, Wojciech Sołtysiak i Zdzisław .Porządek sesji zwołanej na wniosek, o którym mowa w pkt 4 może być na sesji zmieniony bezwzględną większością głosów ale tylko pod warunkiem, że zgodę na zmianę porządku wyrazi wnioskodawca zwołania sesji.. przez grupę uprawnionych radnych, wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej RadySesja została zwołana zgodnie z wnioskiem złożonym i podpisanym przez 9 radnych w sprawie nadzwyczajnej sesji.. Rada gminy może jednak zmienić porządek obrad bezwzględną większością głosów swego ustawowego składu, przy czym w przypadku sesji zwołanej w tym trybie dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.Z wymienionych przepisów ustawy o samorządzie gminnym wynika, że wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej powinien spełniać wymogi określone dla zawiadomienia o sesji zwyczajnej, tzn. zawierać porządek obrad wraz z projektami uchwał, zawiadomienie zaś o zwołaniu sesji, jak i doręczenie materiałów powinno być skuteczne.Chociaż zasadą jest, że inicjatywa w sprawie zwołania sesji należy do przewodniczącego, to usg również daje możliwość inicjatywy innym podmiotom..

Zgodnie z prawem taka sesja powinna...Prezydent Jacek Majchrowski skierował wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady miasta.

To miało być siódme podejście - w czasie sesji zwyczajnych i nadzwyczajnych - do rozwiązania problemu dokończenia budowy akwaparku.Pod wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Sanockiego podpisało się 11 radnych: Stanisław Lewicki, Damian Biskup, Jerzy Zuba, Marta Myćka, Krystyna Galik-Harhaj, Marek Szpara, Jolanta Skoczołek, Sebastian Niżnik, Jan Jaślar, Tomasz Gankiewicz oraz Igor Wójciak.Klub radnych złożył wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w tej sprawie.. Radni Prawicy pytali: czy przesłuchiwany w sprawie był prezydent miasta, w ilu przetargach pracował inspektor, który usłyszał zarzuty?. W oparciu o normę zadaniową zawartą w art. 19 ust.. W tym przypadku pod wnioskiem podpisała się wystarczająca liczba radnych - sześciu.. Domagają się podjęcia działań mających na celu ochronę Wisły, terenów .Sześciu radnych Rady Powiatu Sanockiego złożyło na biurko przewodniczącego rady Roberta Pieszczocha wniosek o pilne zwołanie nadzwyczajnej sesji poświęconej aktualnej kondycji finansowej szpitala powiatowego.. 1) wniosek o zwołanie sesji spełniający wymóg podpisania przez co najmniej 1/4 ustawowego składu rady, zawierający propozycję porządku obrad oraz projekty (jeżeli takie mają być podjęte na sesji) stanowi zobowiązanie dla przewodniczącego, który jeżeli nie zwoła sesji na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku złamie obowiązujące prawo;Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej musi spełniać kryteria, o których mowa w art. 20 ust.. awarii kolektora ściekowego.. 1 zdanie drugie u.s.g., a więc wymogi określone dla zawiadomienia o sesji zwyczajnej, tzn .Wniosek radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Hrubieszowie. Filed under informacja publiczna, radni, samorząd, w mediach.. awarii kolektora ściekowego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt