Nfz wniosek o dofinansowanie do okularów

2) z Narodowego Funduszu Zdrowia.System wFirma.pl umożliwia prowadzanie na listę płac dofinansowania do zakupu okularów, które nie wchodzi do podstawy wymiaru składek czy naliczania podatku.. Jeśli potrzebujesz okulary, przede wszystkim musisz uzyskać zlecenie na ten przedmiot od lekarza specjalisty.. Zobacz komunikat Zlecenie na wyrób medyczny (np. cewniki, materac przeciwodleżynowy) można uzyskać od lekarza w ramach teleporady otwórz >>>Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narod…


Czytaj więcej

Termin wniesienia skargi kasacyjnej wynosi

2 stanowiący, że termin do wniesienia wynosi 6 miesięcy.Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem stronie skarżącej.. Ostatnią przesłanką jest wniesienie skargi kasacyjnej w ustawowym terminie, który, w myśl art. 177 § 1, wynosi trzydzieści dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.Natomiast termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego, Rzeczni…


Czytaj więcej

Umowa przedwstępna kupna sprzedaży nieruchomości zabudowanej

Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Stron do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości gruntowej (dalej: „Umowa przyrzeczona").. Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia przyrzeczonej umowy sprzedaży.W myśl przepisów przez umowę przedwstępną strony zobowiązują się do zawarcia umowy przyrzeczonej (np. sprzedaży, o dzieło).. przed notariuszem …………… w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy ul. (ze spłatą hipoteki) Zawarta w dniu .. pomiędzy: ., zamieszkałym w ., przy ulicy ., legi…


Czytaj więcej

Faktura w plastyce film

Rysunek z natury.Organizacja i zasady pracy na plastyce; ABC sztuki; Praca plastyczna - "Letni krajobraz" Kompozycja; Perspektywa w malarstwie; Sztuka starożytna; Średniowiecze w stylu romańskim i gotyckim; Analiza dzieła sztuki; Szkoła rysowania - oko; Rysunki 3D; Analiza dzieła sztuki - Lekcja online; Fotografia - lekcja online; Film - lekcja online .- Czym jest kompozycja w plastyce.. Kompozycja dotyczy łączenia, układania w jakiś przemyślany sposób.. Artysta celowo tworzy lub dobiera eleme…


Czytaj więcej

Faktura uproszczona z leroy merlin

Jej zdaniem z przepisów wynika, że uznanie paragonu z NIP nabywcy za fakturę jest dobrowolne i leży w gestii kupującego.. Na parkingu przy markecie nie było problemu ze znalezieniem miejsca nawet na poziomie wejścia głównego.. Część z nich odnosi się do danych nabywcy (nazwa, adres).. 5 pkt 3 ustawy o VAT, w momencie gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo 100 euro brutto, podatnik może wydać tzw. fakturę uproszczoną - nie trzeba wówczas podawać wszystkich danych, które musiałab…


Czytaj więcej

Odstąpienie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę

Konkretyzacja tego interesu następuje zatem albo 'oddolnie', .. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegałwykluczeniu z postępowaniana podstawie art. 24 ust.. obowiązuje art. 15r ustawy z dnia 2.03.2020r.. Byt każdej umowy, nie wyłączając umów dotyczących udzielenia zamówienia publicznego, może zostać zakończony na wiele sposobów - umowa może wygasnąć, zostać rozwiązana na skutek działania stron, a także zakończyć się na skutek odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez jedną ze stron.Pod…


Czytaj więcej

Druk do szczepień

Odpowiedzi będą wykorzystane przez lekarza w czasie kwalifikacji do szczepienia.. Grupa medyków została poszerzona, a kwestionariusz uproszczony.. Jeśli dana osoba nie zostanie zakwalifikowana do szczepienia, wówczas będzie mogła zapisać się na szczepienie innym preparatem - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.Kubiak R., Podstawy prawne realizacji szczepień ochronnych.. Odpowiedź na poniższe pytania pozwoli personelowi kwalifikującemu do szczepienia zdecydować czy można u Pani/Pana wyk…


Czytaj więcej

Wniosek o rozliczenie konta pue

Jest to najprostszy sposób autoryzacji.. Aby przejrzeć korespondencję na portal PUE ZUS: Zaloguj się na portal PUE ZUS.. Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS jest już dostępny wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, którym zleceniodawca odmówi złożenia takiego wniosku.. PUE udostępnia Państwu on-line dane zapisane na kontach w ZUS, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wnios…


Czytaj więcej

Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego

1, niebędący w związku małżeńskim, prowadzący odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmujący lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego lub za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Oświadczenie, że lokal mieszkalny (dom) w okresie odbywania służby wojskowej nie zostanie oddany w n…


Czytaj więcej

Korekta stawki vat a korekta deklaracji

Korekta może polegać np. na zmianie polegającej na zadeklarowaniu zwrotu bezpośredniego VAT (zamiast przeniesienia nadwyżki na następny okres rozliczeniowy), aczkolwiek wówczas termin zwrotu VAT liczyłby się od daty wpływu korekty deklaracji do urzędu, a nie rozliczenia pierwotnego.Złożenie korekty deklaracji nie uchroni przed nałożeniem sankcji VAT.. Złożenie korekty jest niezbędne, gdy: w deklaracji VAT są błędne dane uniemożliwiające identyfikację podatnika (np. błędny NIP), pojawiły się błę…


Czytaj więcej