Odstąpienie od uzasadnienia decyzji ordynacja podatkowa

Interpretacja podatkowa niewydana w terminie - skutki Zasadą jest, że jeśli organ podatkowy „nie zmieści się" w terminie do załatwienia sprawy, to i tak może wydać decyzję i wiąże ona podatnika.Z uzasadnienia: Przypomnieć zatem należy, że jeżeli podatnik ma obowiązek zapłaty podatku według stawki podwyższonej (sankcyjnej) dopiero na skutek konstytutywnej decyzji organu podatkowego, to tym samym nie może zostać obciążony obowiązkiem zapłaty odsetek od zobowiązania podatkowego, które jeszcze do c…


Czytaj więcej

Oświadczenie o podwykonawstwie odwrotne obciążenie wzór

W prezencie otrzymasz wzór legalnej stopki e-maila firmowego.. Zgodnie z art. 70 Ustawy o rachunkowości Dz.U.. W przypadku WDT natomiast podatnikiem jest dostawca.. Podaj swój adres e-mail w celu realizacji usługi newslettera, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o moich promocjach i ofertach.. Przytoczony przepis nakazuje zatem wskazanie jednego z powyższych sformułowań jedynie w wówczas, gdy obowiązanym do rozliczenia podatku od danej transakcji jest nabywca.. Tak wystawiona faktura z odwrotny…


Czytaj więcej

Uzasadnienie wniosku o dofinansowanie zakupu komputera

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowane.. W mojej sytuacji posiadanie sprzętu komputerowego wraz dostępem do Internetu jest sprawą priorytetową.. Warunkiem dofinansowania jest ścisły związek sprzętu z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej oraz dysfunkcjami, potwierdzonymi przez lekarza i uzasadnionymi przez Wnioskodawcę.2.. Sugerowana cena jednego komputera lub laptopa nie powinna prze…


Czytaj więcej

Skarga po ang

2 lit. g) dyrektywy 2004/18, umożliwiający wykluczenie z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy „winnego poważnego" wprowadzenia w błąd w zakresie przekazania żądanych przez instytucję zamawiającą informacji, należy interpretować w ten sposób, że przepis ten .ang pol zestaw 1 3. hop .. pl Artykuł 27 ust..


Czytaj więcej

Dwie umowy o pracę u jednego pracodawcy a trzynastka

Sytuacja wygląda następująco: od września 2017 do sierpnia 2018 r. zatrudniamy nauczycielkę, której podstawowe miejsce pracy znajduje się w innej miejscowości oraz tam przebywa na urlopie bezpłatnym.W konsekwencji na gruncie przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.. W związku z tym pracownik zatrudniony na dwa etaty u tego samego pracodawcy ma np. prawo do dwóch urlopów wypoczynkowych, gdzie z każdej umowy o pracę przysługuje mu urlop wypoczynkowy adekw…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia oc axa

Jeśli chcesz zmienić ubezpieczyciela musisz pamiętać, że rezygnację należy złożyć najpóźniej dzień przed końcem trwania ochrony aby zapobiec automatycznemu odnowieniu się polisy na kolejne dwanaście miesięcy.Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC w PZU, AXA Direct lub u innych ubezpieczycieli?. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych wypowiedzenie OC jest dopuszczalne jedynie w kilku, ściśle określonych, sytuacjach.Wykonaj teraz szybką kalkulację składki i sprawdź czy możesz zaoszczęd…


Czytaj więcej

Zgoda buduje niezgoda rujnuje rozprawka quo vadis

Uczy nas, że jeżeli chcemy coś osiągnąć jako zespół musimy być zgodni w swoich postanowieniach.Zgoda buduje niezgoda rujnuje - rozprawka.. Poszło o fragment ziemi.. Jeśli ciągle się z kimś kłócimy to nie możemy liczyć na pomoc w ciężkiej sytuacji.Stąd wzięło się powiedzenie Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.. Zgoda jest lepsza od niezgody!. Jest to bardzo mądre przysłowie.Rozprawka „Zgoda buduje niezgoda rujnuje".. wytłumacz przysłowie !. Z pewnością mogę potwierdzić istnienie tej tezy w literatur…


Czytaj więcej

List referencyjny dla firmy transportowej wzór

Wszystkie prace przebiegały sprawnie i z oczekiwaną starannością.. Ponadto w okresie od 3.09.2014 r. do 12.08.2016 r. pan Jan Kowalski pełnił w naszej firmie obowiązki dyrektora oddziału zamiejscowego w Poznaniu, gdzie był odpowiedzialny za koordynację pracy .JAK EDYTOWAĆ WZÓR.. Ogromne znaczenie ma obiektywność i szczerość informacji zawartych w liście.. Po zakończeniu natychmiast otrzymasz dokument w formacie Word i PDF.Będziesz mieć wówczas możliwość otwarcia dokumentu Word i jego edycji, …


Czytaj więcej

Pełnomocnik w sprawie o alimenty

Przede wszystkim mogliście się dowiedzieć od kogo można domagać się alimentów, jakie szczególne warunki trzeba spełniać, aby ubiegać się o alimenty od dziadków, a w końcu od czego zależy wysokość alimentów.Warto się w tym miejscu zastanowić jak w ogóle wygląda sprawa o alimenty.redaktor 16 grudnia 2012 Pełnomocnictwo do reprezentacji strony w sprawie o podwyższenie alimentów - wzór W świetle art. 87 par.. Konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa szczególnego.. Niniejszym, wnoszę o sporządzenie …


Czytaj więcej

Wypowiedzenie umowy oc generali wzór

Poniższy formularz stworzyliśmy dla wszystkich chcących wypowiedzieć umowę OC u dowolnego ubezpieczyciela.. PDF (88 kB)Jeśli chcesz wypowiedzieć OC w Generali, ponieważ zbliża się koniec okresu obowiązywania umowy pamiętaj, by zrobić to najpóźniej na jeden dzień przed końcem jej obowiązywania Jeśli się spóźnisz, umowa zostanie automatycznie przedłużona.. Zapłacisz składkę za okres od dnia automatycznego przedłużenia poprzedniej umowy do dnia złożenia wypowiedzenia umowy.Wypowiedzenie umowy OC -…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt