Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego

1, niebędący w związku małżeńskim, prowadzący odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmujący lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego lub za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Oświadczenie, że lokal mieszkalny (dom) w okresie odbywania służby wojskowej nie zostanie oddany w n…


Czytaj więcej

Korekta stawki vat a korekta deklaracji

Korekta może polegać np. na zmianie polegającej na zadeklarowaniu zwrotu bezpośredniego VAT (zamiast przeniesienia nadwyżki na następny okres rozliczeniowy), aczkolwiek wówczas termin zwrotu VAT liczyłby się od daty wpływu korekty deklaracji do urzędu, a nie rozliczenia pierwotnego.Złożenie korekty deklaracji nie uchroni przed nałożeniem sankcji VAT.. Złożenie korekty jest niezbędne, gdy: w deklaracji VAT są błędne dane uniemożliwiające identyfikację podatnika (np. błędny NIP), pojawiły się błę…


Czytaj więcej

Umowa na wykonanie określonej pracy wzór

Umowa o pracę na czas określony jest zawierana na ściśle określony czas (może trwać zarówno kilka miesięcy jak i kilka lat).. Zawierana jest na okres realizacji określonego zadania.. Umowa o pracę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy - darmowy wzór do pobraniaUmowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy - WZÓR UMOWY - napisał w Komentarze artykułów: Na podstawie umowy na czas wykonywania określonej pracy pracodawca zobowiązuje się zatrudnić pracownika za wynagrodzeniem a ten…


Czytaj więcej

Umowa zlecenie zestawienie godzin pracy

8c ustawy o minimalnym wynagrodzeniu „Przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, przechowuje dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne".Umowa zlecenie + ewidencja liczby godzin / Umowa o dzieło + informacja o licz…


Czytaj więcej

Pełnomocnictwo do odbioru emerytury

1 pkt.. W serwisie można znaleźć niezbędne informacje dotyczące: umowa o pracę, umowa kupna sprzedaży, umowa przedwstępna, pożyczka.Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł.. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U.. Jesteśmy małżeństwem bezdzietnym, zgromadziliśmy pewien majątek: dom, lokal, mieszkanie, a mąż zdeponował pe…


Czytaj więcej

Wniosek o anulowanie przeniesienia numeru

W tym dziale pytamy o Plus Mix i Plus na Kartę.. E12 Żądanie Przeniesienia Numeru 1.4.. Dowiecie się z niego w jaki sposób złożyć wniosek o przeniesienie numeru do innego operatora, tak aby zwiększyć szansę na otrzymanie korzystnej propozycji z działu .Wniosek o rozwiązanie umowy Proszę o rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą usług oraz przeniesienie wyżej wymienionego numeru(-ów) do sieci Vectra Toruń Sp.. zm.) wnoszę o przeniesienieJeżeli chcesz z…


Czytaj więcej

Druk faktury po angielsku

Najbezpieczniej jest korzystać z płatnych aplikacji - są one cały czas aktualizowane i oferują znacznie szersze możliwości.Słowa kluczowe: faktury angielskie, faktury po angielsku, wystawianie faktur po angielsku, wystawianie faktur angielskich, faktury angielskie online, faktury po angielsku online, wystawianie faktur po angielsku online, wystawianie faktur angielskich online: Data aktualizacji: 21/10/2013 17:59:16faktura zakupu po angielsku .. Program dokona automatycznego tłumaczenia dokumen…


Czytaj więcej

Odstąpienie od umowy kupna samochodu - wzór pdf

Możesz od umowy odstąpić składając stosownego oświadczenia woli.. 13 października 2011, 15:22.. Czas 14-stu dni liczy się różnie, w zależności od charakteru transakcji.. Każda umowa według Kodeksu cywilnego powinna zawierać niezbędne elementy zgodne z charakterem zawieranej transakcji, które nadają jej moc prawną oraz odróżniają od innych umów cywilnoprawnych.. Na podstawie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, kupujący może odstąpić od umowy, w przypadku stwierdzenia wad.. W dniu 20 k…


Czytaj więcej

Pełnomocnictwo notarialne przy sprzedaży mieszkania

Przy zakupie, sprzedaży lub wynajmie mieszkania wymagane jest pełnomocnictwo dające upoważnienie do dokonywania czynności prawnych „szczególne" - upoważniające do dokonania jednorazowo konkretnej czynności.. Taką formę musi mieć również pełnomocnictwo do sprzedaży i kupna, udzielone przez właściciela osobie, która w jego imieniu ma do tej umowy się stawić.Polscy prawnicy powołując się na orzeczenie SN z 20 stycznia 1998r ( I CKN 345/97, OSN 1998, nr 9 poz. 137, s. 39-43)*** reprezentują stanowi…


Czytaj więcej

Jak wypełnić druk pcc-3 kupno samochodu

Przed przystąpieniem do jego uzupełniania warto przygotować umowę kupna-sprzedaży, w której znajduje się wiele przydatnych do PCC-3 informacji.. W rubryce F, w polu 54., znajdziemy wpisaną już przez system kwotę podatku.Zobacz, jak wypełnić deklarację, gdy kupiłeś auto o wartości 50 tysięcy złotych.. Podobnie w terminie 14 dni od tej daty należy złożyć druk PCC-3 celem zadeklarowania podstawy naliczenia podatku oraz wskazania właściwej kwoty.Odp: PCC 3A - współwłaściciel samochodu.. Zakładamy …


Czytaj więcej