Jak zrobić fakturę z paragonu

W sytuacji kiedy paragon stanowi fakturę uproszczoną, w polu imię i nazwisko.Tak paragon przekształca się w FV dokument dostaje kolejny numer z puli faktur a numer paragonu wędruje do kolumny nr paragonu/podstawy.. Przy czym należy pamiętać, iż prawidłowo wystawiony paragon ma zamieszczony numer NIP w części fiskalnej paragonu (a nie np. w stopce lub na dodatkowym wydruku).Jeśli wszystkie warunki są spełnione, po zaznaczeniu paragonu na liście, w menu kontekstowym dostępna jest opcja Przekształ…


Czytaj więcej

Druk faktury elektronicznej

VAT 2013 - najważniejsze zmiany w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów.. Sądy podkreślają przy tym, że wystarczającym jest .Druki faktury VAT muszą zawierać takie elementy, jak: numer faktury, data wystawienia faktury i data sprzedaży (przy sprzedaży o charakterze ciągłym), .. Aby PDF mógł jednak zastąpić papier, faktura elektroniczna musi jednak spełnić kilka warunków.. Ministerstwo Finansów zapowiada wprowadzenie KSeF czyli Krajowego Systemu e-Faktur czyli ogólnokrajowy program informatyczny, …


Czytaj więcej

Deklaracje na podatek rolny

DANE PODATNIKA WSKAZANEGO W CZ ĘŚ CI C.1 DEKLARACJI DR-1 * - dotyczy podatnika nieb ędącego osob ą fizyczn ą ** - dotyczy podatnika b ędącego osob ą .Uprzejmie informujemy, że w dniu 1.10.2020 r. uruchomiliśmy narzędzie dla Podatników podatku rolnego w postaci interaktywnych formularzy dostępnych pod adresem za pomocą którego w łatwy sposób można wypełnić formularz IR-1 lub DR-1 i wysłać go za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, ewentualnie złożyć w si…


Czytaj więcej

Jak rozliczyć umowę zlecenia z cudzoziemcem

Dzień dobry, mam pytanie.. Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS otrzymane oświadczenie od cudzoziemca zatrudnionego na umowę zlecenie, że będzie mieszkać w Polce dłużej niż pół roku albo, że posiada centrum interesów życiowych w Polsce nie jest wystarczające, żeby rozliczać ich jak obywateli Polski.. Inaczej wygląda sprawa rozliczania podatku dochodowego.Marta Jendrasik.. Naliczane są więc stawką 18%, bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu.Cudzoziemiec przedstawił cert…


Czytaj więcej

Rachunek prosumenta

Uwaga!. ; Jeżeli natomiast jesteś przedsiębiorcą i nie będziesz zawierać umowy kompleksowej, to możesz .> I mają prosumenta 1:1 To chyba ewenement bo jak czytałem o sytuacji w wielu stanach, to mają rynkowe ceny odkupu, które są dosyć marne.. Dodatkowo na rachunku będzie podana informacja dotycząca ilości energii rozliczonej - pomniejszonej o tzw. współczynnik ilościowy.Associate Professor and Dean of Master's Studies at the Warsaw School of Economics.. +48 22 827 11 73 Fax +48 22 827 51 05 …


Czytaj więcej

Wniosek do sądu jako oskarżyciel posiłkowy

Wydział II Karny.WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W SPRAWIE W CHARAKTERZE OSKAR ŻYCIELA POSIŁKOWEGO Jako pokrzywdzony, zgłaszam swój udział jako oskarżyciel posiłkowy do sprawy o sygn.. Jako strona może złożyć wniosek o wyłączenie sędziego, jeżeli istnieje okoliczność, która mogłaby wywołać .W terminie do 7 dni o daty ogłoszenia wyroku należy złożyć pisemny wniosek przez biuro podawcze sądu- dziennik podawczy sądu za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii tj. kserokopia pisma wraz z podpisem pr…


Czytaj więcej

Wzór deklaracji do lekarza poz

Oba wzory deklaracji są dostępne do wypełnienia w sekcji FORMULARZE E-DEKLARACJI.Dotychczas złożone deklaracje zachowują ważność.. - oddzielnie składasz deklarację wyboru LEKARZA POZ i oddzielnie wyboru PIELĘGNIARKI POZ. Obejrzyj film i dowiedz się, jak poprawnie wypełnić deklarację.. wchodzą w życie nowe wzory deklaracji wyboru stosowane w podstawowej opiece zdrowotnej: - świadczeniodawcy oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, - świadczeniodawcy oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowo…


Czytaj więcej

Rachunek umowy o dzieło excel

1 pkt 148 updof.Program do wystawiania rachunków do umowy o dzieło?. Dodano: 1 stycznia 2014.. Po skończeniu pracy wykonawca dzieła powinien pokwitować odbiór wynagrodzenia na dokumencie, zawierającym m.in. jego dane, dane podmiotu zlecającego wykonanie dzieła, dane umowy (data i ew. numer) oraz kwotę wynagrodzenia (tzw.Dokumenty związane z pracownikami - umowy, rachunki, świadectwo pracy: - Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy oraz zasadami BHP ( pobierz) - Oświadczenie o przelewa…


Czytaj więcej

Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony likwidacja stanowiska

Jednakże nie ma mowy w tym wypowiedzeniu o odprawie.. Prezentujemy najważniejsze zagadnienia związane z zamknięciem firmy i zwalnianiem pracowników.. Zależy on od rodzaju umowy.. Zalety umowy na czas nieokreślony Rozwiązanie stosunku pracy może mieć miejsce w wyjątkowych sytuacjach, kiedy to pracownik sam postanowi odejść lub otrzyma od pracodawcy wypowiedzenie.Okresy wypowiedzenia umów na czas określony lub czas nieokreślony mogą być skracane.. (35) Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pr…


Czytaj więcej

Aktywne druki zus gofin

Podział tematyczny: dochodowe,VAT,akcyza,rachunkowość,prawo pracy Aktywne formularze - excel, word, adobe - Signform Formaty formularzy wykonane są w wersji aktywnej KP - Kasa przyjmie (Dowód wpłaty) Deklaracje druki.Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne.. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń.. Poruszana problematyka: podatek dochodowy, podatek VAT, rachunkowość, prawo pracy, składki ZUS, zasiłki, emeryturyAktywne formularze w formacie excel dokonujące samod…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt