Oświadczenie likwidatora o zaspokojeniu wierzycieli

Uchwały, o których mowa powyżej powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.oświadczenie likwidatorów o braku postępowań sadowych, administracyjnych i komorniczych wobec spółki i zaspokojeniu jej wszystkich wierzycieli; oświadczenie likwidatorów o spieniężeniu całego majątku spółki wraz z podaniem daty, kiedy doszło do podziału majątku;uchwałę zgromadzenia wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki (o ile dokument taki nie został złożony po…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt