Wzór wniosku o przyspieszenie wydania dowodu osobistego

Osoby małoletnie również mogą posiadać dowód osobisty, jednak o jego wydanie muszą wnioskować rodzice lub prawni opiekunowie.. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( tekst jednolity): "Art. 37.. Z tego powodu "przyśpieszanie" dowodu na szczeblu lokalnym, jeśli w ogóle jest możliwe, to pewnie w niewielkim zakresie.Wzory wniosków o wydanie dowodu osobistego, a także formularza zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych wprowadzone zostały r…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt