Wprowadzanie faktury zakupu optima

W tym celu należy ustawić kursor na Fakturze Pro Forma, która będzie przekształcana i wcisnąć przycisk (lub z menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Faktura Sprzedaży).. Ilość - proponowany jest zakup 1 jednostki towaru.. Od czego to zależy?. Faktura częściowa jest widoczna na liście Faktur Sprzedaży.Dla kontrahentów o statusie krajowy, podatnikiem jest nabywca na Fakturach Sprzedaży i Fakturach Zakupu w walucie istnieje możliwość naliczania płatności podatku VAT w PLN.. F…


Czytaj więcej

Korekta listy płac umowy zlecenia optima

W przypadku umowy zlecenia data wypłaty musi się odnosić do miesiąca korekty.Utworzyć listę płac korygującą (EKOR), do listy zawierającej błędne rozliczenie zgodnie z pkt W oknie Wypłaty pracowników wybrać listę korygującą i naliczyć wypłatę korygującą.. ĆWICZENIE: RATALNA UMOWA ZLECENIE Z „OBCYM" PRACOWNIKIEM .32 8.14.. Na liście zdefiniowanych dokumentów domyślnie jest symbol 'EKOR'.. W oknie Wypłaty pracowników wybrać listę korygującą i naliczyć wypłatę korygującą.. GPP-110-4560-43/09 .Część…


Czytaj więcej

Wysyłanie deklaracji vat 7 optima

Deklaracja roczna z ikonką eksportu do systemu e-Deklaracjesporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7, rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową (zobacz film), obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych, inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego (zobacz film), oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp…


Czytaj więcej

Comarch optima korekta ilości

Do okna, w którym można skorygować ilości z konkretnych partii można przejść poprzez przycisk Zwróć partie dostawy (dla korekt dokumentów przychodowych) , lub Zwróć zasoby (dla korekt dokumentów rozchodowych), widoczny na zakładce [Ogólne] dokumentu korygującego lub na formularzu pozycji.Dokumenty korygujące w systemie Comarch ERP Optima mogą dotyczyć: ilości sprzedanego towaru lub usługi, .. Uwaga.. Ważne!. W programie zostały przygotowane wydruki GenRap, które mogą być przez użytkownika zmody…


Czytaj więcej

Optima wystawienie faktury odwrotne obciążenie

Po wybraniu stawki 0% WDT, NIE PODL.. Brak VAT na fakturze nie oznacza, że nie trzeba go zapłacić.. Użytkownik musi zaznaczyć ten parametr jeśli na otrzymanym dokumencie sprzedaży występują towary odwrotnie obciążone .odwrotnym obciążeniem należy w Konfiguracji Firmy/ Handel/ Parametry (obszar Inne) zaznaczyć parametr Odwrotne obciążenie wg karty towaru.. Na karcie towaru pojawi się wówczas możliwość ustawienia, czy towar podlega odwrotnemu obciążeniu, poprzez wybranie z listy opcji:W jaki spos…


Czytaj więcej

Optima korekta okresu limitu urlopu

Uwaga!. Wypełnij formularz.. Opera nie potrafi sobie poradzić z drukowaniem które zostało zastosowane w kalkulatorze.. Pole 'Data od' oznacza datę, od której ma obowiązywać wskazany limit.. Zapoznaj się z filmem instruktażowym pokazującym jak dodać pracownikowi limit urlopu wypoczynkowego:Jeśli pracownicy w międzyczasie udzielono urlopu, należy przeliczyć pozostały limit, korzystając w przycisku .. Zbudowany jest z modułów i aplikacji, które Użytkownik może dowolnie zestawiać w zależnościPłace …


Czytaj więcej

Wysyłka deklaracji vat optima

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne.. Tu rozliczysz VAT - wybierz formularz, wypełnij go i prześlij online.Film instruktażowy przedstawia jak wygenerować Jednolity Plik Kontrolny w systemie Comarch ERP Optima i wysłać go Profilem Zaufanym ePUAP.. Formularz…


Czytaj więcej

Comarch optima faktura w euro

Klienci i Partnerzy Comarch ERP mogą wymieniać się doświadczeniami i uczestniczyć w dyskusji odnośnie rozwiązań Comarch ERP, a także zgłaszać nowe pomysły, dotyczące rozwoju systemów, do akceptacji.Aby wystawić w Comarch OPTIMA Fakturę Zaliczkową konieczne jest wcześniejsze wystawienie Faktury Pro Forma.. Zakup towaru: 100 szt. towaru w cenie 2 EURO (kurs 1 EURO = 4.60 PLN) Wyliczona średnia cena zakupu: 100 x (2 x 4.10) + 100 x (2 x 4.60) = 820 + 920 = 1740, 1740 / 200 = 8.70 PLN .. 18 kwietni…


Czytaj więcej

Optima umowa zlecenie do 26 roku życia

💥💥 ️ 📘 FANPAGE .Ulga „bez PIT dla młodych" dotyczy osób, które nie ukończyły 26. roku życia i uzyskują dochody na podstawie: umowy o pracę, umowy zlecenia, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego - dotyczy to np. policjantów.. To musisz wiedzieć!Ulga (a dokładnie zwolnienie z podatku) obejmie przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do…


Czytaj więcej

Faktura zaliczkowa zakupowa optima

Oznacza to, że wystawiona kolejna faktura zaliczkowa lub faktura końcowa musi zawierać numery faktur zaliczkowych poprzednio opłaconych (dotyczących tego zobowiązania).W ślad za tym podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury zaliczkowej wykazującej kwotę podatku VAT należnego.. Przepis ten stanowi, że jeżeli przed wydaniem towarów dostawca otrzymał część należności, w szczególności .Comarch Społeczność ERPjeśli powstaną kolejne zaliczki, to dopisujemy je do zlecenia i kolejne faktury zali…


Czytaj więcej

Comarch optima korekta faktury zakupu

Comarch ERP Optima to nowoczesny, zintegrowany system do zarządzania, odpowiadający potrzebom małego i średniego przedsiębiorstwa.. Ustalenie kursu waluty obcej.. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji Oprogramowania, który Użytkownik otrzymuje od razu wrazComarch ERP Optima - Faktury Wersja: 2017.5.1 1 Standardy w programie 1.1 Standardy ogólne 1.1.1 Obsługa menu głównego (wstążki) 1.1.1.1 Zwijanie wstążki menu oraz skróty klawiaturowe dla funkcji menu Wstążka menu …


Czytaj więcej

Deklaracja roczna pit 4 optima

Odpowiedz na pytania i pobierz formularz.. Deklaracja roczna PIT-36L obliczana jest na podstawie zapisów Księgi podatkowej/zapisów księgowych oraz danych wprowadzonych na indywidualnej Karcie właściciela, skąd pobierane są kwoty odliczeń od dochodu i podatku oraz informacje o wartości .PIT CIT VAT Akcyza Cło PCC, SD Podatki i opłaty lokalne Pozostałe podatki e-Deklaracje Jednolity Plik Kontrolny Zadaj pytanie Zmień język: EN Podatki.gov.plW wersji programu Comarch ERP Optima 2020.7.1, jedną z …


Czytaj więcej

Optima wydruk rachunku do umowy zlecenie

Rachunek możesz pobrać TUTAJ, zapoznaj się jednak wcześniej z treścią niniejszego artykułu.. Przede wszystkim zwracam uwagę na fakt, iż w zależności od tego, kto jest zleceniobiorcą, możliwe są różne jego konfiguracje.4.. Kontynuację współpracy należy udokumentować kolejną umową .. Księgowanie rachunków Do księgowania rachunków do umów zlecenia i o dzieło służy tabela „Księgowanie rachunków" otwierana w nowym oknie z tabeli przeglądania umów.Comarch Społeczność ERPWzory dokumentów > Umowy &g…


Czytaj więcej

Optima korekta listy płac

Jeżeli pracownik otrzymał za niskie wynagrodzenie, bez względu na przyczynę niedopłaty .Obok filtru Typ listy płac znajduje się parametr Znajdź powiązane.. 1032] [XL] Przy przenoszeniu list płac z Optimy, w oknie importu klikam na piorun i nic się nie dzieje - nie pojawiają się listy płac ani nie ma komunikatu błędu - mam poprawnie zdefiniowany zestaw transformacji DTS i wiem, że są listy płac do przeniesienia.Korekta długiej nieobecności jest operacją czasochłonną, ale nieskomplikowaną.. Param…


Czytaj więcej

Comarch optima faktura zapłacona

Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej polityce prywatności.Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies.Zawiera on ważną informację o numerach ID Comarch oraz PIN, które należy podawać w trakcie kontaktów z Producentem.. Danymi wejściowymi dla sytemu są: faktury za media (woda, CO, CWU itp.), faktury remontowe, koszty utrzymania czystości, koszty zarządu, obciążenia naliczone w module Czynsze, itp.Comarch ERP O…


Czytaj więcej

Roczna korekta vat 2021 optima

Odliczenie VAT w ciągu roku - wstępny wskaźnik proporcji.. Data aktualizacji: 2021-03-18 .Korekta prewspółczynnika w nowym JPK_VAT.. Jednak przy zamykaniu stycznia 2019, nie utworzył mi się zapis z KPiR.. Następnie korygowana jest stawka VAT na 8%.. Kwota korekty jest wyliczana na podstawie zapisów w rejestrach za poprzedni rok.Dzisiaj jest 2021-03-26, 22:14x: .. Podatnicy, którzy obok działalności gospodarczej objętej VAT wykonują także inne czynności niepodlegającą temu podatkowi (lub wykonuj…


Czytaj więcej

Optima faktura zaliczkowa sprzedaży

Wtedy należy wystawić końcową fakturę, na pozostałą kwotę należności.. Pobrana zaliczka stanie się przychodem podatkowym dopiero po zrealizowaniu dostawy czy wykonaniu usługi.. Formularz faktury: zakładka [Ogólne]W programie Comarch ERP Optima jest możliwość przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz przechowywania kopii wystawionych Faktur VAT w formie elektronicznej.. 3d ustawy dookreślono, że dla celów prowadzonej ewidencji, faktury dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu …


Czytaj więcej

Optima jak wydrukować ot

Funkcja napraw.. Odrębna rodzina wydruków to wydruki tekstowe, do edycji których można użyć zwykłego notatnika.Lista, oprócz standardowych przycisków jak na poprzednich zakładkach, posiada następujące pole: Atrybut - zaznaczając pole, a następnie wybierając z listy atrybutów konkretną pozycję, możemy wyświetlić listę środków trwałych, do których został dany atrybut przypisany, niezależnie od jego wartości.. W .Po zapisie wydruk będzie dostępny z poziomu Comarch ERP Optima w podobny sposób jak p…


Czytaj więcej

Optima wydruk pit 11

Wydruk PIT-11, PIT .Przedstawiamy krótką instrukcję tworzenia deklaracji PIT-11 w Comarch OPTIMA.. Dostosowano wydruk PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do nowego wzoru.Film przedstawia proces elektronicznej wysyłki deklaracji PIT-11.📖 Więcej informacji o tej funkcjonalności znajduję się na poniższej stronie: to informacja o dochodach podatnika, którą otrzymuje zarówno Urząd Skarbowy, jak i podatnik od płatnika.. W C…


Czytaj więcej

Korekta daty sprzedaży na fakturze optima

Moduł Faktury.. Z menu wybieramy Korekta / ilości.. Dokument jest zawsze liczony algorytmem od netto.. Uwaga.Przypominamy: korekty w programie OPTIMA mogą dotyczyć: ilości towaru / usługi, wartości towaru / usługi, podatku VAT na fakturze.. Wdrożenia, konsultacje i serwis, także serwis zdalny przez internet.. Otworzy się przed nami formularz, w którym możemy zmienić:ustawiamy kursor na Fakturze podstawowej i lewym klawiszem myszki naciskamy przycisk, ustawiamy kursor na Fakturze podstawowej i z…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt